Blajul a găzduit duminică, 12 decembrie 2010 o serie de evenimente menite să marcheze împlinirea a 140 de ani de la trecerea la Domnul a canonicului și prepozitului capitular Basiliu RAŢIU de Noşlac (1793-1870), preot, teolog, dascăl respectat, patriot paşoptist, ctitor al bisericii Familiei Raţiu din Turda Veche, semnatar al Pronunciamentului de la Blaj și fondator al primei şcoli româneşti din Turda.

La sfârșitul Sfintei Liturghii arhierești pontificată în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” de Preasfinția Sa Vasile, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, personalitatea marcantă a Greco-Catolicului Basiliu Rațiu a fost evocată de un vrednic urmaș al Familiei Rațiu din Turda, dl. Ioan Gheorghe Rațiu. În prezentarea datelor biografice și a activității și implicării teologice, pastorale, didactice și sociale a canonicului (vezi aici), dl. Ioan Gh. Rațiu mai remarca:

„Basiliu Raţiu a susţinut întotdeauna ideea că slujitorii Bisericii trebuie să lupte pentru drepturile românilor, pentru deplina egalitate în faţa legilor, fără deosebire de neam şi origine etnică. În opinia lui, conducătorii bisericii trebuie să ţină cont de evoluţia şi de ritmul vremurilor şi nu trebuie să se limiteze în a propovădui numai cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie să înveţe poporul român noile idei despre Libertate, Egalitate şi Fraternitate, deviza revoluţiei din Ţara Românescă.
A fost susţinător înfocat al reînvierii valorilor şi virtuţilor romane (latine) în rândul maselor largi populare româneşti, deviza revoluţiei din Transilvania. A fost un om de statura şi tăria unui atlet, cu temperament puternic, muncitor, cumpătat, iubitor de Biserică şi cu deosebită atenţie faţă de cei din familia sa. A întemeiat prima şcoală confesională românească din Turda. Tot ce a câştigat în cei din urmă ani ai vieţii sale, a fost consfinţit spre acest scop, astfel încât vorbele sale: eu trăiesc pentru şcoala din Turda, exprimau doar adevărul. Ȋntreaga sa avere, după moarte, a donat-o în folosul şcolii din Turda. Este considerat părintele sufletesc al familiei Raţiu, fiind îndrumătorul şi călăuzitorul ei, îndemnând-o să-şi iubească neamul şi să lupte pentru dreptate, cu credinţă în Dumnezeu. Astăzi, după 170 de ani de la sfinţirea bisericii din Turda-Veche credincioşii români se pot ruga încă în biserica construită pentru ei de către Basiliu Raţiu.”

După celebrarea Sfintei Liturghii, tot în Catedrala blăjeană a fost celebrat un parastas de pomenire, după care, în cimitirul Bisericuței Grecilor a fost săvârșită o slujbă de binecuvântare a monumentului de la mormântul lui Basiliu Rațiu.

În încheiere, a avut loc dezvelirea și binecuvântarea Plăcii Memoriale Basiliu Rațiu, expusă în holul Institutului Teologic greco-Catolic din Blaj.

Biroul de presă al Mitropoliei Blaj