În zilele de 17 și 18 martie a avut loc la Blaj întrunirea Comisiei Sinodale pentru Redactarea Dreptului Particular a Bisericii Române Unite (CSDP). Au fost prezenţi Preasfinția Sa Alexandru Mesian, preşedintele comisiei, Preasfinția Sa Claudiu Pop, Episcopul curiei Arhiepiscopale Majore şi membrii: Pr. Alexandru Ploştinaru, secretarul comisiei, Pr. Drd. Iuliu V. Muntean, vicar judecătoresc al Eparhiei de Oradea, Pr. William A. Bleiziffer, vicar judecătoresc al Arhieparhiei de Făgăraș şi Alba-Iulia; Mons. Mihai Todea, protosincel al eparhiei de Cluj-Gherla; Pr. Augustin Butica, cancelar al eparhiei de Maramureș; Pr. Ioan A. Pop, reprezentant al Consiliului Pontifical pentru Textele Legislative din Vatican, specialişti în drept canonic oriental din toate eparhiile Bisericii Arhiepiscopale Majore Române. Tema dezbaterilor a constituit-o Titlul VII: Eparhiile și Episcopii. Propunerile elaborate de CSDP vor fi propuse Sinodului Episcopilor BRU spre aprobare, iar apoi vor fi publicate, urmând a intra în vigoare pentru buna funcționare a vieții ecleziastice.

Pr. Alexandru Ploștinaru
Secretatul CSDP