Duminică, 1 octombrie 2017, Preafericirea Sa Cardinalul Lucian împreună cu toți Episcopii Bisericii Române Unite, peste o sută de preoți și mii de credincioși s-au unit în comuniune de slujire la celebrarea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, cu ocazia vizitei Eminenței Sale Cardinal Leonardo Sandri, Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale și a Excelenței Sale Arhiepiscopul Miguel Maury Buendia, Nunțiul Apostolic în România. Semnalăm prezența la eveniment și a autorităților locale și județene.

După frumoasa tradiție Blăjană, întâlnirea celebranților a avut loc în curtea Castelului Mitropolitan, de unde, îmbrăcați în veșminte liturgice luminate, la ora 9.45  s-a plecat în procesiune spre Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime”. La ora 10.00 Preafericirea Sa Cardinalul Lucian a adresat Eminenței Sale Cardinal Sandri un cuvânt de bun venit, iar apoi a început concelebrarea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii.

În cadrul predicii din timpul slujbei, cardinalul Sandri a amintit cuvintele rostite de Sfântul Ioan Paul al II-lea la celebrarea Sfintei Liturghii de la București pe 8 mai 1999: „Gândul meu nu poate să nu zboare spre Blaj. Sărut în chip spiritual acel pământ de martiriu şi îmi însuşesc mişcătoarele cuvinte ale marelui poet Mihai Eminescu, care se referă la el: Îţi mulţumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat să-l pot vedea”, și continua „astăzi sunt cu voi, fii ai Bisericii Greco-Catolice Române, voi care mărturisiți de trei secole, prin sacrificii uneori ne¬maiauzite, credinţa noastră în unitate…

Din „Mica Romă“ gândurile noastre se îndreaptă spre Cetatea Eternă, Roma, scaunul Urmașului lui Petru, Celcare m-a însărcinat să Vă aduc salutul Său, încurajarea și binecuvântarea Sa. El cunoaște dorul vostru arzător de a putea în curând să îl îmbrățișați pe aceste meleaguri și speră să sosească ziua în care acest dor să se împlinească. ”

La finalul celebrării liturgice Eminența Sa Cardinal Sandri i-a înmânat Preafericirii Sale Lucian medalia de argint a Pontificatului Papei Francisc.

După Sfânta Liturghie, Ierarhii împreună cu preoții și credincioșii au mers în procesiune înspre cartierul Barbu Lăutaru (Blaj) unde a avut loc slujba de sfințire a pietrei de temelie a noii Biserici destinată minorității de etnie rromă, care se va ridica cu sprijinul Primăriei Municipiului Blaj.

Biroul Arhieparhial de Presă