Duminică, 1 iunie 2008, la Biserica „Sf. Vasile” din Bucureşti, în cadrul Sfintei Liturghii, prezidată de Preasfinţitul Mihai, elevii absolvenţi ai Liceului Greco-catolic „Timotei Cipariu” dimpreună cu dascălii lor s-au unit în rugăciune cu credincioşii pentru a mulţumi lui Dumnezeu pentru ocrotirea Sa şi pentru harurile primite în anii de liceu.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Mihai, predicând pe baza textului evanghelic despre „orbul din naştere”( In 9, 1-38), s-a adresat absolvenţilor subliniind că o singură lumină „este dătătoare de viaţă – Lumina lui Cristos” şi i-a sfătuit să pornească pe noul drum ce se deschide în faţa lor în această lumină: „numai din lumină iese viaţa”, a spus Preasfinţia Sa.
Cuvântul a fost întărit prin gestul Preasfinţitului Mihai de a oferi fiecărui absolvent câte o Sfântă Evanghelie.

Cu vădită emoţie, elevii claselor a XII-a au predat „Cartea de onoare” elevilor claselor a XI-a.
În numele absolvenţilor a vorbit elevul Narcis Vasile Negreanu, mulţumind lui Dumnezeu, profesorilor, arătând bucurii şi umbre din anii de liceu.

În acest an şcolar au absolvit liceul un număr de 65 de elevi (3 clase – două clase profil teologic (intensiv limba engleză), o clasă profil matematică-informatică.

Secretariatul Vicariatului de Bucureşti