Solemnitatea ridicării în grad a BRU va avea loc duminică

Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş

 Catholica.ro, 28 aprilie 2006

Duminică, 30 aprilie 2006, Biserica Unită cu Roma, Greco-Catolică va sărbători în mod festiv întronizarea Arhiepiscopului Major Lucian Mureşan şi, totodată, proclamarea solemnă a ridicării ei la gradul de Biserică Arhiepiscopală Majoră (de la cel de Biserică Mitropolitană). La acest eveniment vor participa toţi Episcopii catolici, precum şi numeroşi invitaţi, printre care doi Cardinali: Ignaţiu Moussa Daoud, prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, şi Lubomyr Husar, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice Ucrainene.

Celebrarea liturgică solemnă prilejuită de acest eveniment se va desfăşura la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, începând cu ora 10. După cum aflăm dintr-un material de la centrul de presă al Mitropoliei Unite, în cadrul acestei celebrări, va fi proclamată în mod solemn bula papală din 16.12.2005 prin care Provincia Mitropolitană a românilor uniţi cu Roma a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie Majoră, iar Întâistătăttorul ei la demnitatea de Arhiepiscop Major. Era un semn de recunoaştere al rolului pe care Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, l-a avut în istoria poporului nostru în decursul celor 300 de ani de existenţă, dar şi în semn de cinstire a mărturie de credinţă pe care episcopii, preoţii, călugării, călugăriţele şi bunii ei credincioşi au dovedit-o faţă de Cristos, de Biserica Sa, faţă de Papa, urmaşul lui Petru.

Într-un document anex, centrul de presă al Mitropoliei de la Blaj explică următoarele: Codex Canonum Eccelsiarum Orientalium (CCEO), Codul Canonic al Bisericilor Orientale prezintă cele patru tipuri de Biserici sui iuris, Biserici care în configuraţia Bisericii Catolice se bucură de aceleaşi drepturi şi obligaţii şi care se conduc după Dreptul particular al fiecăreia şi CCEO. După configuraţia ierarhică adoptată, Bisericile sui iuris sunt împărţite astfel: a. Biserici Patriarhale: Biserica Coptă, Biserica Siriacă, Biserica Maronită, Biserica Armeană, Biserica Caldee, şi Biserica Melchită; b. Biserici Arhiepiscopale Majore: Biserica Ucraină Biserica, Siro-Malabareză, Biserica Română; c. Biserici Mitropolitane: Biserica Etiopiană, Biserica Siro-Malankareză şi Biserica Ruteană; d. Alte Biserici: Biserica Albaneză, Biserica Bielorusă, Biserica Bulgară, Biserica Greacă, Biserica Italo-Albaneză, Biserica Iugoslavă, Biserica Rusă, Biserica Slovacă, Biserica Maghiară.

De asemenea sunt amintite câteva schimbări importante aduse de această promovare: a. Structura sinodală: De acum nu se mai vorbeşte despre Consiliul Ierarhilor, ci se va vorbi despre Sinodul Episcopilor Bisericii Arhiepiscopale Majore, care se bucură de o autonomie mult mai mare, inclusiv în cea ce priveşte alegerea propriilor Episcopi, Mitropoliţi şi chiar a Arhiepiscopului Major. (Mitropolitul era numit de Pontiful roman dintr-un număr de 3 candidaţi propuşi de Consiliul Ierarhilor; Arhiepiscopul Major e ales de Sinodul Episcopilor Bisericii Arhiepiscopale Majore, care va cere Pontifului Roman confirmarea alegerii). b. O mulţime de alte noutăţi majore care vor fi mai mult observabile odată cu funcţionalizarea tuturor acelor structuri noi care se inserează în aparatul guvernativ al Bisericii: Sinodul permanent, curie arhiepiscopală majoră diferită de curia episcopală, econom al întregii Biserici diferit de economul eparhial, etc.

Arhiepiscopul Major este Mitropolitul unui sediu mitropolitan care are putere asupra tuturor episcopilor şi mitropoliţilor, asupra tuturor credincioşilor din Biserica pe care o prezidează conform normei de drept aprobat de suprema autoritate a Bisericii. Aceste prerogative sunt specifice demnităţii patriarhale şi sunt punctualizate fără echivoc în conţinutul canoanelor referitoare la Patriarhi. Puterea Arhiepiscopului Major este una proprie, ordinară şi atât de personală încât acesta nu poate constitui un vicar pentru întreaga Biserică Arhiepiscopală. Pentru alte clarificări de natură canonică este indicat pr. consilier mitropolitan William Bleiziffer (0722-976903). Presa interesată de detalii despre evenimentul de duminică îl poate contacta pe pr. Adin Pop, Centrul de Presă al Mitropoliei, str. Astra nr. 6, 515400 BLAJ – Alba, mobil: +40745 226726, +40724 045455, tel+fax: +40258 714315, adinpop@gmail.com, adinpop2002@yahoo.com.

ComentariiNu se pot exprima aici opinii.