CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XV
DESPRE MAGISTERUL BISERICESC

CAPITOLUL II
DESPRE SLUJIREA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

Art. II
Despre formarea catehetică

Can. 617 - (cf 773) Fiecărei Biserici sui iuris, mai ales Episcopilor acestora, le revine obligaţia gravă de a învăţa [pe alţii] cateheza, prin care credinţa să fie dusă la maturare şi să fie format discipolul lui Hristos, printr-o cunoaştere mai profundă şi mai ordonată a doctrinei lui Hristos şi o adeziune tot mai strânsă la Persoana sa.

Can. 618 - (775 § 2) Părinţii au primii obligaţia de a forma fiii în credinţa şi practica vieţii creştine prin cuvânt şi exemplu; aceeaşi obligaţie au cei ce ţin locul părinţilor, precum şi naşii.

Can. 619 - Pe lângă familia creştină, parohia însăşi şi chiar orice comunitate bisericească trebuie să se îngrijească de instruirea catehetică a membrilor lor şi de integrarea lor în comunitatea însăşi, oferindu-le acele condiţii în care să-şi poată trăi cât mai deplin ceea ce au învăţat.

Can. 620 - Asociaţiile, mişcările şi cercurile de credincioşi creştini care urmăresc fie scopuri de pietate şi de apostolat, fie opere de caritate şi de ajutorare, se vor îngriji de formarea călugărească a membrilor lor sub conducerea Ierarhului locului.

Can. 621 - § 1. Sinodului Episcopilor Bisericii patriarhale sau Consiliului Ierarhilor, în limitele teritoriului propriei Biserici, este competent să dea norme despre formarea catehetică, care să fie reunite în mod ordonat într-un îndrumător catehetic, respectând ceea ce a fost stabilit de autoritatea supremă a Bisericii.
         § 2. În îndrumătorul catehetic se va ţine seama de caracterul special al Bisericilor orientale, astfel încât în predarea catehezei se va remarca importanţa biblică şi liturgică precum şi tradiţiile propriei Biserici sui iuris în patrologie, hagiografie şi în iconografie.
         § 3. Sinodul Episcopilor Bisericii patriarhale sau Consiliul Ierarhilor este cel care se va îngriji să adapteze catehismele pentru diferitele grupuri de credincioşi creştini şi să fie prevăzute totodată şi cu materiale ajutătoare şi documentaţii şi de asemenea să fie încurajate diversele iniţiative catehetice şi să fie puse de acord între ele.

Can. 622 - § 1. În fiecare Biserică sui iuris va exista o comisie pentru probleme catehetice, care poate fi constituită chiar şi cu alte Biserici sui iuris pentru acelaşi teritoriu sau regiune socio-culturală.
         § 2. (775 § 3) Comisia pentru probleme catehetice va avea la dispoziţie şi un centru catehetic, care este sprijinul aceloraşi Biserici, pentru a organiza iniţiative catehetice în mod coordonat şi mai eficace şi, pe lângă aceasta, pentru a servi formării, chiar permanente, a cateheţilor.

Can. 623 - § 1. Episcopul eparhial este cel care va promova, va conduce şi va reglementa învăţământul catehetic în eparhia sa cu maximă atenţie.
         § 2. În acest scop va exista în curia eparhială un centru catehetic eparhial.

Can. 624 - § 1. (cf 777) Parohul trebuie să-şi dea silinţa la maximum, respectând normele stabilite de autoritatea competentă, pentru a preda cateheza tuturor celor care au fost încredinţaţi grijii sale pastorale, de orice vârstă sau condiţie ar fi.
         § 2. (cf 776) Preoţii şi diaconii alăturaţi parohiei au obligaţia de a-şi presta opera de ajutor parohilor; membrii institutelor călugăreşti, însă, [îl vor presta] conform normei cann. 479 şi 542.
         § 3. Ceilalţi credincioşi creştini formaţi în mod corespunzător se vor strădui să-şi dea ajutorul cu bunăvoinţă în opera de predare a catehezei.

Can. 625 - (cf 776) Cateheza trebuie să aibă o raţiune ecumenică, prezentând o imagine corectă a celorlalte Biserici şi comunităţi bisericeşti; cu toate acestea, se va îngriji întru totul de corecta raţiune a catehezei catolice.

Can. 626 - Toţi cei care deservesc cateheza îşi vor aminti că reprezintă Biserica şi că au fost trimişi pentru a împărtăşi cuvântul revelat al lui Dumnezeu şi nu pe cel propriu; de aceea vor expune integral doctrina Bisericii, însă în modul potrivit celor ce sunt catehizaţi şi răspunzând exigenţelor culturii lor.