CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XV
DESPRE MAGISTERUL BISERICESC

CAPITOLUL III
DESPRE EDUCAŢIA CATOLICĂ

Art. II
Despre universităţile catolice de studii

Can. 640 - § 1. Universitatea catolică de studii urmăreşte acest scop: de a se realiza o prezenţă publică, stabilă şi universală a mentalităţii creştine în întreaga operă de promovare a culturii superioare; de aceea constituie îndrumarea de ordin superior spre cercetare, reflexie şi instruire, în care cunoaşterea umană multiformă să fie iluminată de lumina Evangheliei.
         § 2. Celelalte institute de studii superioare sau facultăţi catolice autonome, care urmăresc aceleaşi scopuri sunt echivalate cu universităţile catolice de studii, însă nu cu universităţile şi facultăţile de studii bisericeşti despre care vorbesc cann. 646 - 650.

Can. 641 - În universităţile catolice de studii fiecare disciplină va fi cultivată conform propriilor principii şi propriei metode şi cu acea libertate proprie de cercetarea ştiinţifică, astfel încât să se obţină zi de zi o înţelegere mai aprofundată a acelor discipline şi, examinând cu maximă atenţie problemele şi cercetările noi ale epocii care progresează, să cunoască mai bine în ce fel credinţa şi raţiunea se pun de acord într-un unic adevăr, şi să formeze oameni cu adevărat deosebiţi în doctrină, pregătiţi să-şi asume funcţiile mai importante în societate şi să fie martori ai credinţei în lume.

Can. 642 - § 1. Universitatea catolică de studii este un institut de studii superioare, care este înfiinţat sau aprobat ca atare fie de autoritatea administrativă superioară a Bisericii sui iuris, după consultarea prealabilă a Scaunului Apostolic, fie de către însuşi Scaunul Apostolic; aceasta trebuie să rezulte dintr-un document public.
         § 2. În limitele teritoriului Bisericii patriarhale, această autoritate superioară este Patriarhul cu consimţământul Sinodului Episcopilor Bisericii patriarhale.

Can. 643 - (811) În universităţile catolice de studii în care nu există nici o facultate de teologie, se vor preda cel puţin cursuri de teologie adaptate studenţilor diferitelor facultăţi.

Can. 644 - (cf 812) Cei care predau discipline legate de credinţă şi moravuri în universităţile catolice de ştiinţe, trebuie să fie înzestraţi cu mandatul autorităţii bisericeşti, desemnaţi de cei despre care vorbeşte can. 642; aceeaşi autoritate poate retrage acest mandat pentru o cauză gravă, mai ales dacă lipsesc calităţile ştiinţifice sau pedagogice, probitatea sau integritatea doctrinei.

Can. 645 - (cf 813) Ierarhii sunt cei care vor prevedea, împreunându-şi părerile, să existe, chiar şi în celelalte universităţi, cămine şi centre universitare catolice, în care credincioşii creştinii, aleşi şi pregătiţi cu grijă, vor oferi tineretului universitar un ajutor spiritual şi intelectual permanent.