CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XVI
DESPRE CULTUL DIVIN ŞI MAI ALES DESPRE SACRAMENTE

CAPITOLUL VI
DESPRE SACRA HIROTONIRE

Art. III
Despre cele ce trebuie să preceadă sacra hirotonire

Can. 769 - § 1. (cf 1050) Autoritatea care admite un candidat la sacra hirotonire va obţine:
         1° (1036) declaraţia despre care este vorba în can. 761, precum şi certificatul ultimei sacre hirotoniri sau, dacă este vorba despre prima sacră hirotonire şi certificatul de botez şi al ungerii cu sfântul mir;
         2° (1053 § 3) în cazul în care candidatul este căsătorit, certificatul de căsătorie şi consimţământul dat în scris de către soţie;
         3° (1050 1°) certificatul de absolvire a studiilor;
         4° (1051 1°) scrisoare de mărturie din partea rectorului seminarului sau a Superiorului institutului de viaţă consacrată, ori a preotului căruia i-a fost încredinţat candidatul în afara seminarului, cu privire la bunele moravuri ale aceluiaşi candidat;
         5° scrisorile de mărturie despre care este vorba în can. 771, § 3;
         6° scrisorile de mărturie, dacă astfel judecă potrivit, din partea altor Episcopi eparhiali sau Superiori ai institutelor de viaţă consacrată (1051 2°) unde candidatul a locuit câtva timp, cu privire la calităţile candidatului şi la libertatea de orice impediment canonic.
         § 2. Aceste documente vor fi păstrate în arhiva aceleiaşi autorităţi.

Can. 770 - (1052 §§ 1-3) Episcopul care hirotoneşte cu scrisori legitime de demitere, în care se afirmă despre candidat că este corespunzător pentru a primi hirotonirea sacră, se poate mulţumi cu această atestare, însă nu este obligat; dacă consideră, în conştiinţa sa, că respectivul candidat nu este corespunzător, nu îl va hirotoni.

Can. 771 - § 1. Numele candidaţilor care urmează să fie promovaţi la hirotonirile sacre, vor fi anunţate în mod public în biserica parohială a fiecărui candidat, conform normei dreptului particular.
         § 2. Toţi credincioşii creştini au obligaţia de a dezvălui impedimentele, dacă au cunoştinţă de vreunul, Episcopului eparhial sau parohului, înainte de sacra hirotonire.
         § 3. Episcopul eparhial va încredinţa parohului care face publicările şi chiar şi unui alt preot, dacă astfel vede potrivit, sarcina de a se informa cu atenţie de la persoane demne de încredere cu privire la viaţa şi moravurile candidaţilor, şi de a trimite la curia eparhială scrisorile de mărturie care se referă la acea investigaţie şi la publicare.
         § 4. Episcopul eparhial nu va omite să facă alte investigaţii, chiar private, dacă acest lucru este oportun.

Can. 772 - (1039) Oricare candidat care urmează să fie promovat la sacra hirotonire, se va dedica exerciţiilor spirituale în modul determinat de dreptul particular.