CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XVI
DESPRE CULTUL DIVIN ŞI MAI ALES DESPRE SACRAMENTE

CAPITOLUL VI
DESPRE SACRA HIROTONIRE

Art. IV
Despre timpul, locul, înregistrarea şi certificatul sacrei hirotoniri

Can. 773 - (1010, 1011 § 2) Sacrele hirotoniri vor fi celebrate în biserică, în zi de duminică sau de sărbătoare, cu participarea cât mai numeroasă a credincioşilor creştini, exceptând cazul în care o cauză justă recomandă altfel.

Can. 774 - § 1. (1053 § 1) După celebrarea sacrei hirotoniri, numele fiecăruia dintre cei hirotoniţi şi al Episcopului care a hirotonit, locul şi ziua hirotonirii, vor fi înregistrate într-un registru special, care va fi păstrat în arhiva curiei eparhiale.
         § 2. (1053 § 2) Episcopul care a hirotonit, va da fiecăruia dintre cei hirotoniţi un certificat autentic privind sacra hirotonire primită; aceştia, dacă au fost hirotoniţi de un Episcop cu scrisori de demitere, vor prezenta certificatul Episcopului eparhial propriu sau Superiorului major pentru înregistrarea sacrei hirotoniri într-un registru special care va fi păstrat în arhivă.

Can. 775 - (1054) Episcopul eparhial sau Superiorul major va trimite ştirea despre sacra hirotonire a fiecărui diacon parohului la care este înregistrat botezul celui hirotonit.