CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XVI
DESPRE CULTUL DIVIN ŞI MAI ALES DESPRE SACRAMENTE

CAPITOLUL VIII
DESPRE SACRAMENTALE, DESPRE LOCURILE ŞI DESPRE TIMPURILE SACRE, DESPRE CULTUL SFINŢILOR, DESPRE VOT ŞI DESPRE JURĂMÂNT

Art. III
Despre zilele de sărbătoare şi de penitenţă

Can. 880 - § 1. (1242 § 1) Instituirea, transferarea sau suprimarea zilelor de sărbătoare sau de penitenţă comune tuturor Bisericilor orientale, îi revine numai autorităţii supreme a Bisericii, rămânând neschimbat § 3.
         § 2. Instituirea, transferarea sau suprimarea zilelor de sărbătoare sau de penitenţă specifice fiecărei Biserici sui iuris, îi revine şi acelei autorităţi căreia îi revine stabilirea dreptului particular al Bisericilor, însă ţinând cont cum se cuvine de celelalte Biserici sui iuris şi rămânând neschimbat can. 40, § 1.
         § 3. (cf 1246 § 1) Zilele de sărbătoare de poruncă comune tuturor Bisericilor orientale sunt, în afara zilelor de duminică, zilele Naşterii Domnului nostru Isus Hristos, Arătarea Domnului, Înălţarea la cer, Adormirea Sfintei Maici a lui Dumnezeu Maria şi zilele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, rămânând neschimbat dreptul particular al Bisericii sui iuris aprobat de Scaunul Apostolic, prin care unele zile de sărbătoare de poruncă sunt suprimate sau transferate pe duminică.

Can. 881 - § 1. (cf 1247 a) Credincioşii creştini au obligaţia, în zilele de duminică şi de sărbătoare de poruncă, să participe la Divina Liturghie ori, după prescrierile sau obiceiul legitim al propriei Biserici sui iuris, la celebrarea laudelor divine.
         § 2. (cf 1248 § 1) Pentru ca credincioşii creştini să-şi poată îndeplini mai uşor această obligaţie, se stabileşte că timpul util decurge de la vecernia din ajun până la sfârşitul zilei de duminică sau de sărbătoare de poruncă.
         § 3. Se recomandă cu stăruinţă credincioşilor creştini ca în aceste zile, ba chiar şi mai frecvent sau în fiecare zi, să primească Divina Euharistie.
         § 4. (cf 1247 b) Credincioşii creştini se vor abţine în aceste zile de la acele opere şi ocupaţii care împiedică cultul ce revine lui Dumnezeu, bucuria caracteristică zilei Domnului, sau cuvenita destindere a minţii şi a corpului.

Can. 882 - (cf 1249) În zilele de penitenţă, credincioşii creştini au obligaţia de a respecta postul sau ajunul în modul stabilit de dreptul particular al propriei Biserici sui iuris.

Can. 883 - § 1. Credincioşii creştini care se găsesc în afara teritoriului propriei Biserici sui iuris, se pot conforma pe deplin, referitor la zilele de sărbătoare şi de penitenţă, normelor care sunt în vigoare în locul în care trăiesc.
         § 2. În familiile în care soţii sunt înscrişi în Biserici sui iuris diferite, pentru zilele de sărbătoare şi de penitenţă este permisă respectarea prescrierilor uneia sau celeilalte Biserici sui iuris.