CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XX
DESPRE FUNCŢII

CAPITOLUL I
DESPRE PREVEDEREA CANONICĂ A FUNCŢIILOR

Art. II
Despre cerere

Can. 961 - (cf 180 § 1) Alegătorii, dacă alegerii celui pe care îl consideră mai potrivit şi pe care îl preferă i se opune un impediment canonic pentru care se poate obţine dispensă, o pot cere prin votul lor autorităţii competente, dacă dreptul nu prevede altfel.

Can. 962 - (181 § 1) Pentru ca o cerere să aibă putere, se cer cel puţin două treimi din voturi; altfel se va purcede la alegere, ca şi cum nu s-ar fi făcut nimic.

Can. 963 - § 1. (= 182) Grupul trebuie să trimită cât mai repede, nu mai târziu de opt zile, cererea către autoritatea competentă, căreia îi revine confirmarea alegerii; dacă această autoritate nu are puterea de a dispensa de la impediment şi vrea să admită cererea, trebuie să obţină dispensa de la autoritatea competentă; dacă nu se cere confirmarea, cererea trebuie trimisă autorităţii competente pentru a acorda dispensa.
         § 2. Dacă cererea nu a fost trimisă în timpul prescris, ea este nulă prin dreptul însuşi, iar grupul îşi pierde pentru acea dată dreptul de a alege, exceptând cazul în care se dovedeşte că a fost împiedicat de un motiv just să trimită cererea.
         § 3. Cel pentru care s-a făcut cererea nu dobândeşte nici un drept prin cerere; autoritatea competentă nu este obligată să o admită.
         § 4. Alegătorii nu pot revoca cererea trimisă autorităţii competente.

Can. 964 - § 1. (= 183) Dacă cererea nu este admisă de autoritatea competentă, dreptul de alegere îi revine grupului.
         § 2. Admiterea cererii va fi intimată imediat celui pentru care s-a făcut cererea şi se va respecta can. 957, §§ 2 şi 3.
         § 3. Cel care acceptă cererea admisă obţine imediat funcţia cu drept deplin.