CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XX
DESPRE FUNCŢII

CAPITOLUL II
DESPRE PIERDEREA FUNCŢIEI

Art. II
Despre transfer

Can. 972 - § 1. (= 190) Transferul poate fi făcut doar de cel care are dreptul de a prevedea la funcţia care se pierde şi totodată la funcţia care se conferă.
         § 2. Dacă transferul se face împotriva voinţei celui care deţine funcţia, se cere o cauză gravă şi se va respecta procedura prescrisă de drept, rămânând neschimbate normele referitoare la membrii unui institut călugăresc sau ai unei societăţi de viaţă comună după model călugăresc, şi rămânând neschimbat totdeauna dreptul de a expune motive contrare.
         § 3. Transferul, pentru a produce efect, trebuie să fie intimat în scris.

Can. 973 - § 1. (= 191 § 1) În caz de transfer, funcţia precedentă devine vacantă prin luarea în posesiune canonică a unei alte funcţii, exceptând cazul în care este dispus altfel de drept, sau este prescris [altfel] de către autoritatea competentă.
         § 2. (= 191 § 2) Cel care a fost transferat primeşte remuneraţia legată de funcţia precedentă, până când obţine posesiunea canonică a alteia.