CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XX
DESPRE FUNCŢII

CAPITOLUL II
DESPRE PIERDEREA FUNCŢIEI

Art. III
Despre îndepărtare

Can. 974 - § 1. (= 192) Oricine este înlăturat dintr-o funcţie, fie prin decretul autorităţii competente emis în mod legitim, rămânând totuşi stabilite drepturile câştigate eventual prin contract, sau prin dreptul însuşi, conform normei can. 976.
         § 2. (= 193 § 4) Decretul de îndepărtare, pentru a produce efect, va fi intimat în scris.

Can. 975 - § 1. (= 193 §§ 1-2) Exceptând cazul în care dreptul prevede altfel, cineva nu poate fi înlăturat din funcţia care i se acordă pe timp nedeterminat decât dintr-o cauză gravă şi respectând procedura prescrisă de drept; acelaşi lucru este valabil şi pentru ca cel căruia i s-a conferit o funcţie, pe timp determinat, să poată fi înlăturat înainte de trecerea timpului.
         § 2. (cf 193 § 3) Dintr-o funcţie care, conform prescrierilor dreptului, se conferă cuiva după prudenta discreţie a autorităţii competente, acesta poate fi înlăturat pentru o cauză justă de evaluat după judecata aceleiaşi autorităţi, respectând echitatea.

Can. 976 - § 1. (= 194) Este înlăturat din funcţie prin dreptul însuşi:
         1° cel care a pierdut starea clericală;
         2° cel care a abandonat în mod public credinţa catolică sau a părăsit în mod public comuniunea cu Biserica catolică;
         3° clericul care a încercat [să celebreze] căsătoria, chiar şi numai civilă.
         § 2. Îndepărtarea, de care este vorba la § 1, nn. 2 şi 3, poate fi urgentată numai dacă constă din declaraţia aceleiaşi autorităţi competente.

Can. 977 - (= 195) Dacă cineva, nu prin dreptul însuşi, ci prin decretul autorităţii competente, este înlăturat dintr-o funcţie care îi asigură întreţinerea, aceeaşi autoritate se va îngriji să asigure întreţinerea pe o perioadă de timp corespunzătoare, dacă nu s-a prevăzut altfel.