CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XXIV
DESPRE JUDECĂŢI ÎN GENERAL

CAPITOLUL IV
DESPRE ORDINEA EXAMINĂRILOR

Can. 1117 - (= 1458) Cauzele vor fi examinate în ordinea în care acestea au fost propuse şi înscrise pe rol, exceptând cazul în care vreuna dintre acestea necesită tratarea grabnică, înaintea tuturor celorlalte; aceasta, însă, trebuie hotărât printr-un decret special însoţit de motivaţii.

Can. 1118 - § 1. (= 1459) Viciile datorită cărora poate rezulta nulitatea sentinţei pot fi aduse ca argumente şi chiar declarate din oficiu de către judecător, în orice stare sau grad al procesului.
         § 2. Excepţiile care cer amânarea procesului, mai ales cele care privesc persoanele şi modul judecăţii, vor fi propuse înainte de începerea contestării litigiului, exceptând cazul în care acestea se ivesc după litigiul contestat deja şi vor fi definite cât mai repede.

Can. 1119 - § 1. (= 1460) Dacă se propune o excepţie contra competenţei judecătorul, aceasta trebuie să o trateze judecătorul însuşi.
         § 2. În cazul excepţiei de incompetenţă relativă, dacă judecătorul se declară competent, decizia sa nu admite apel, însă poate fi atacată prin cererea de anulare, prin restituirea integrală sau prin opoziţia unui terţ.
         § 3. Dacă, însă, judecătorul se declară incompetent, partea care se consideră lezată poate să se adreseze tribunalului de apel, în termen de cincisprezece zile utile.

Can. 1120 - (= 1461) Judecătorul care îşi recunoaşte incompetenţa absolută, în orice stare a judecăţii, trebuie să-şi declare incompetenţa.

Can. 1121 - § 1. (= 1462) Excepţiile unui lucru judecat, ale unei tranzacţii şi alte excepţii peremptorii, care se numesc ale litigiului terminat, trebuie să fie propuse şi examinate înaintea contestării litigiului; cel care le-a ridicat mai târziu nu va fi respins, ci va trebui să plătească cheltuielile de judecată, exceptând cazul în care dovedeşte că nu a întârziat obiecţia din răutate.
         § 2. Celelalte excepţii peremptorii vor fi propuse în contestarea litigiului şi vor fi tratate la vremea lor, conform normelor referitoare la chestiunile incidentale.

Can. 1122 - § 1. (= 1463 § 1) Acţiunile reconvenţionale nu pot fi propuse valid decât în decurs de treizeci de zile de la începerea contestării litigiului.
         § 2. Acţiunile reconvenţionale vor fi examinate împreună cu acţiunea principală, adică în acelaşi grad de judecată cu a acesteia, exceptând cazul în care este necesară examinarea separată sau judecătorul consideră că aceasta e mai oportună.

Can. 1123 - (= 1464) Chestiunile privind cauţiunea pentru cheltuielile de judecată, sau pentru concesionarea apărării gratuite, cerute imediat la început şi altele de acest fel, trebuie examinate în mod obişnuit înaintea contestării litigiului.