CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XXV
DESPRE JUDECATA CONTENCIOASĂ

CAPITOLUL I
DESPRE JUDECATA CONTENCIOASĂ OBIŞNUITĂ

Art. XI
Despre apărarea gratuită şi despre cheltuielile judiciare

Can. 1334 - Săracii care sunt neputincioşi întru totul să susţină cheltuielile judiciare, au dreptul la apărare gratuită, iar dacă numai în parte, [au dreptul] la diminuarea cheltuielilor.

Can. 1335 - (cf 1649 § 1) Statutele tribunalului trebuie să dea norme despre:
         1° cheltuielile judiciare de plătit sau de compensat de către părţi;
         2° retribuţia procuratorilor, avocaţilor şi a interpreţilor precum şi indemnitatea martorilor;
         3° acordarea apărării gratuite sau a reducerii cheltuielilor;
         4° repararea daunelor datorate de către cel care nu numai a pierdut cauza, ci a luptat în mod temerar;
         5° depozitul de bani sau cauţiunea de prestat pentru plata cheltuielilor şi repararea daunelor.

Can. 1336 - (= 1649 § 2) Contra pronunţării privind cheltuielile, remuneraţiile şi repararea daunelor nu dă un apel separat, însă partea poate recurge în termen de cincisprezece zile la acelaşi judecător, care poate corecta taxa cerută.