CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XXVI
DESPRE UNELE PROCESE SPECIALE

CAPITOLUL I
DESPRE PROCESELE MATRIMONIALE

Art. IV
Despre procedura pentru obţinerea dezlegării căsătoriei neconsumate, sau dezlegarea căsătoriei în favoarea credinţei

Can. 1384 - (cf 1697-1706) Pentru obţinerea dezlegării căsătoriei neconsumate sau a dezlegării căsătoriei în favoarea credinţei (cf 1143-1147), se vor respecta cu grijă normele speciale date de Scaunul Apostolic.