CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XXVI
DESPRE UNELE PROCESE SPECIALE

CAPITOLUL III
DESPRE PROCEDURA LA ÎNLĂTURAREA SAU LA TRANSFERAREA PAROHILOR

Art. II
Despre modul procedurii în transferarea parohilor

Can. 1397 - (= 1748) Dacă mântuirea sufletelor, necesitatea sau utilitatea Bisericii o cer, pentru ca un paroh să fie transferat din parohia pe care o conduce în mod util la o altă parohie sau într-o altă funcţie, Episcopul eparhial îi va propune în scris acest transfer şi îl va sfătui să accepte în numele dragostei faţă de Dumnezeu şi de suflete.

Can. 1398 - (= 1749) Dacă parohul nu intenţionează să se supună sfatului şi rugăminţii Episcopului eparhial, va expune raţiunile sale în scris.

Can. 1399 - § 1. (= 1750) Dacă, în ciuda raţiunilor invocate, Episcopul eparhial consideră că nu trebuie să revină asupra propunerii sale, va aprecia, împreună cu doi parohi aleşi din grupul celor despre care vorbeşte can. 1391, § 1, raţiunile favorabile şi defavorabile transferului; dacă apoi el va considera după aceasta că transferul trebuie făcut, va reînnoi parohului îndemnurile sale părinteşti.
         § 2. (1750) După îndeplinirea acestora, dacă parohul însă se împotriveşte şi dacă Episcopul eparhial consideră că transferul trebuie făcut, acesta va emite decretul de transfer, stabilind că parohia va fi vacantă de la trecerea unei zile determinate.
         § 3. După ce acest termen a trecut inutil, Episcopul eparhial va declara parohia vacantă.

Can. 1400 - În cazul transferului se vor respecta can. 1396, drepturile cerute şi echitatea.