CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL XXIX
DESPRE LEGE, DESPRE OBICEIURI ŞI DESPRE ACTELE ADMINISTRATIVE

CAPITOLUL III
DESPRE ACTELE ADMINISTRATIVE

Art. II
Despre executarea actelor administrative

Can. 1521 - (= 40) Executorul unui act administrativ îşi îndeplineşte în mod invalid sarcina înainte de a fi primit mandatul în scris şi de a avea recunoscute autenticitatea şi integritatea, exceptând cazul în care autoritatea care a dat acel act i-a comunicat ştirea anticipată a mandatului.

Can. 1522 - § 1. (= 41) Executorul actului administrativ căruia i se încredinţează simpla executare a aceluiaşi act, nu poate refuza această executare, exceptând cazul în care se constată în mod evident că acel act este nul, sau că din altă cauză gravă nu poate fi îndeplinit, sau că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute pentru actul administrativ; dacă în schimb executarea actului administrativ pare inoportună din cauza circumstanţelor persoanei sau a locului, executorul va suspenda executarea şi va înştiinţa imediat autoritatea care a dat actul.
         § 2. (= 70) Dacă în rescript acordarea graţiei este încredinţată executorului, acesta are competenţa, după propria sa judecată prudentă şi după conştiinţa sa, să acorde sau nu graţia.

Can. 1523 - (= 42) Executorul unui act administrativ trebuie să procedeze conform normei mandatului; dacă nu a îndeplinit condiţiile specificate în mandat pentru validitatea actului, sau nu a respectat forma substanţială de procedură, executarea este nulă.

Can. 1524 - (= 43) Executorul unui act administrativ se poate substitui cu altcineva, după judecata sa prudentă, exceptând cazul în care substituirea este interzisă, sau dacă [executorul] a fost ales pentru sârguinţa personală, sau a fost deja determinată persoana cu care va fi substituit; însă în aceste cazuri executorului îi este permis să încredinţeze altuia actele pregătitoare.

Can. 1525 - (= 46) Actul administrativ poate fi trimis spre executare şi de succesorul în funcţie al executorului, exceptând cazul în care a fost ales pentru sârguinţa personală.

Can. 1526 - (= 45) Executorului îi este permis să dea din nou spre executare actul administrativ, dacă a greşit într-un fel oarecare în executarea aceluiaşi act.