CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL VII
DESPRE EPARHII ŞI EPISCOPI

CAPITOLUL I
DESPRE EPISCOPI

Art. V
Despre Administratorii apostolici

Can. 234 - § 1. Uneori Pontiful Roman, din motive grave şi speciale, încredinţează conducerea unei eparhii, cu scaunul ocupat sau vacant, unui Administrator apostolic.
         § 2. Drepturile, obligaţiile şi privilegiile Administratorului apostolic se deduc din scrisoarea sa de numire.