CCEO

Înapoi la cuprins

TITLUL VII
DESPRE EPARHII ŞI EPISCOPI

CAPITOLUL II
DESPRE ORGANELE CARE AJUTĂ EPISCOPUL EPARHIAL ÎN CONDUCEREA EPARHIEI

Art. V
Despre protopopi

Can. 276 - § 1. (553 § 1) Protopopul este un preot pus în fruntea unui protopopiat compus din mai multe parohii, spre a împlini în acel loc, în numele Episcopului eparhial, sarcinile determinate de drept.
         § 2. Îi revine Episcopului eparhial, după ce a consultat consiliul preoţilor, întemeierea, schimbarea sau suprimarea acestor protopopiate, în funcţie de necesităţile activităţii pastorale.

Can. 277 - § 1. (cf 554) Pentru funcţia de protopop, [funcţie] care, rămânând neschimbat dreptul particular al propriei Biserici sui iuris, nu trebuie să fie unită în mod stabil cu funcţia de paroh al unei determinate parohii, Episcopul eparhial, după ce a audiat, dacă consideră oportun acest lucru, parohii şi vicarii parohiali ai protopopiatului în cauză, va numi un preot distins prin doctrină şi activitate apostolică, mai ales dintre parohi.
         § 2. Protopopul este numit pe o anumită perioadă de timp determinată de dreptul particular.
         § 3. Episcopul eparhial poate să-l înlăture din funcţie pe protopop pentru un motiv întemeiat.

Can. 278 - § 1. (= 555) Protopopul, pe lângă puterile şi facultăţile care îi sunt conferite de dreptul particular, are dreptul şi obligaţia:
         1° să promoveze şi să coordoneze activitatea pastorală comună;
         2° să vegheze astfel încât clericii să ducă o viaţă corespunzătoare stării lor şi, în plus, să-şi îndeplinească cu conştiinciozitate obligaţiile;
         3° să se îngrijească pentru ca Divina Liturghie şi laudele divine să fie celebrate după prescrierile cărţilor liturgice, pentru păstrarea cu grijă a podoabei şi strălucirii bisericilor şi a obiectelor sacre, mai ales cu ocazia celebrării Divinei Liturghii şi cu privire la păstrarea Divinei Euharistii, pentru ca registrele parohiale să fie completate şi păstrate corect, pentru ca bunurile bisericeşti să fie administrate cu toată grija şi, în sfârşit, pentru a fi îngrijită cu atenţia cuvenită casa parohială.
         § 2. În protopopiatul care îi este încredinţat, protopopul:
         1° îşi va da silinţa astfel încât clericii să frecventeze întâlnirile pe care Ierarhul locului le consideră oportune pentru a promova ştiinţele sacre şi activităţile pastorale;
         2° se va îngriji astfel încât clericii să aibă asigurate ajutoare spirituale şi să aibă ce mai mare atenţie faţă de cei care se găsesc în situaţii mai dificile sau sunt strâmtoraţi de probleme.
         § 3. Protopopul se va îngriji atunci când află că parohii şi familiile lor, dacă sunt căsătoriţi, au o boală gravă, să nu le lipsească ajutoare spirituale şi materiale şi ca celor care au decedat să le fie celebrate funerarii demne; să ia, de asemenea, măsuri pentru ca, cu ocazia îmbolnăvirii sau decesului lor, să nu se piardă sau să fie duse registre, documente sau obiecte sacre şi alte lucruri care aparţin Bisericii.
         § 4. Protopopul are obligaţia de a vizita parohiile după modul determinat de Episcopul eparhial.