Calendar liturgic 2020

IANUARIE
1 M TĂIEREA ÎMPREJUR A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. Vasile cel Mare. EvU Io 10,9-16; Ap Col 2,8-12; Ev Lc 2,20-21.40-52. Anul Nou civil. Te Deum. Harți.
2 J Sf. papă Silvestru.
3 V Ajunul Botezului Domnului; Sf. pf. Malahia; Sf. m. Gordiu. Post și ajun.
4 S Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului. Adunarea celor 70 Apostoli; Sf. cuv. Teoctist.
5 D DUMINICA DINAINTEA BOTEZULUI DOMNULUI. Sf. m. Teopempt și Teona; Sf. cuv. Sinclitica. G 4;EvÎ 7; Ap 2Tim 4,5-8; Ev Mc 1,1-8.
6 L BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza). EvU Mc 1,9-11; Ap Tit 2,11-14. 3,4-7; Ev Mt 3,13-17. Sfințirea Mare a apei.
7 M SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL; Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor. EvU Lc 3,2-18; Ap Fap 19,1-8; Ev Io 1,29-34.
8 M Sf. cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. cuv. Domnica.
9 J Sf. m. Polieuct.
10 V Sf. Grigore de Nissa; Sf. cuv. pr. Marcian; Sf. ep. Domețian.
11 S Sâmbăta după Botezul Domnului. Sf. cuv. Teodosie cel Mare.
12 D DUMINICA DUPĂ BOTEZUL DOMNULUI. Sf. m. Tatiana. G 5; EvÎ 8; Ap Ef 4,7-13; Ev Mt 4,12-17.
13 L Sf. m. Ermil și Stratonic.
14 M Sf. cuv. m. din Sinai și Rait.
15 M Sf. cuv. Pavel din Teba; Sf. cuv. Ioan Colibașul.
16 J Cinstirea lanțului Sf. Apostol Petru.
17 V Sf. cuv. Antonie cel Mare.
18 S Sf. aep. Atanasie și Chiril. Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
19 D DUMINICA 29 dR (a Vindecării celor 10 leproși). Sf. cuv. Macarie Egipteanul; Sf. aep. Arsenie. G 6; EvÎ 9; Ap Col 3,4-11; Ev Lc 17,12-19.
20 L Sf. Eftimie cel Mare.
21 M Sf. cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. m. Neofit. [Sf. m. Agneza].
22 M Sf. ap. Timotei; Sf. m. Anastasie Persanul.
23 J Sf. m. Clement și Agatanghel.
24 V Sf. cuv. Xenia. [Sf. ep. Francisc de Sales].
25 S Sf. aep. Grigore din Nazianz; Sf. ep. m. Bretanion din Tomis. Se încheie Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor.
26 D DUMINICA 32 dR (a lui Zaheu). Sf. cuv. Xenofont și familia sa. G 7; EvÎ 10; Ap 1Tim 4,9-15; Ev Lc 19,1-10.
27 L Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur.
28 M Sf. cuv. Efrem Sirul. [Sf. Toma de Aquino].
29 M Aducerea moaștelor Sf. ep. Ignațiu Teoforul.
30 J SF. TREI IERARHI, VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit. EvU Io 10,9-16; Ap Evr 13,7-16; Ev Mt 5,14-19.
31 V Sf. m. Chir și Ioan doctori fără plată. [Sf. Ioan Bosco].

FEBRUARIE
1 S Sf. m. Trifon.
2 D DUMINICA 17 dR (a Cananeencei). ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI ÎN TEMPLU. G 8; EvÎ 11; Ap 2Cor 6,16-7,1; Ev Mt 15,21-28; Ziua Vieții Consacrate.
3 L Dreptul Simeon și profetesa Ana.
4 M Sf. cuv. Isidor Pelusiotul.
5 M Sf. m. Agata.
6 J Sf. ep. Vucol al Smirnei; Sf. m. Iulian.
7 V Sf. ep. Partenie; Sf. cuv. Luca.
8 S Sf. m. Teodor Stratilat; Sf. pf. Zaharia.
9 D DUMINICA 33 dR (a Vameșului și Fariseului). Sf. m. Nichifor. G 1; EvÎ 1; Ap 2Tim 3,10-15; Ev Lc 18,10-14.
10 L Sf. m. Haralambie. [Sf. Scolastica].
11 M Sf. ep. m. Vlasie. [Prima apariție a Sf. Fecioare la Lourdes – 1858].
12 M Sf. aep. Meletie al Antiohiei. Harți.
13 J Sf. cuv. Martinian.
14 V Sf. cuv. Auxențiu. [Sf. Chiril și Metodiu – patronii Europei]. Harți.
15 S Sf. ap. Onisim.
16 D DUMINICA 34 dR (a Fiului risipitor). Sf. m. Pamfil și cei împreună cu el. G 2; EvÎ 2; Ap 1Cor 6,12-20; Ev Lc 15,11-32.
17 L Sf. m. Teodor Tiron.
18 M Sf. papă Leon.
19 M Sf. ap. Arhip, Filimon și Apfia.
20 J Sf. ep. Leon al Cataniei.
21 V Sf. cuv. Timotei; Sf. Eustatie al Antiochiei.
22 S Aflarea moaștelor m. din Eughenion. Pomenirea tuturor morților.
23 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE CARNE (a Înfricoșătoarei Judecăți). Sf. ep. m. Policarp al Smirnei. G 3; EvÎ 3; Ap 1Cor 8,8-9,2; Ev Mt 25,31-46.
24 L Întâia și a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul.
25 M Sf. aep. Tarasie al Constantinopolului.
26 M Sf. ep. Porfirie al Gazei. Harți lactate.
27 J Sf. cuv. Procopie Decapolitul.
28 V Sf. cuv. m. Vasile. Harți lactate.
29 S Sf. cuv. Casian Romanul. Pomenirea tuturor cuvioșilor sihaștri și călugări.

MARTIE
1 D DUMINICA LĂSATULUI SEC DE BRÂNZĂ (a Izgonirii lui Adam din Rai). Sf. cuv. m. Eudochia. G 4; EvÎ 4; Ap Rm 13,11-14;14,1-4; Ev Mt 6,14-21.
2 L Sf. ep. m. Teodot al Cirenei. Începutul Postului Mare. Post și ajun.
3 M Sf. m. Eutropie, Cleonic și Vasilisc.
4 M Sf. cuv. Gherasim de la Iordan (†475).
5 J Sf. cuv. m. Conon.
6 V Cei 42 m. din Amoreea.
7 S Sf. ep. m. Efrem, Vasile, Eugen, Agatodor, Capiton, Eterin și Elpidiu din Cherson. Pomenirea morților.
8 D DUMINICA 1 DIN POST (a Dreptei credințe sau a Ortodoxiei). Sf. ep. Teofilact al Nicomidiei. G 5; EvÎ 5; Ap Evr 11,24-26.32-40; Ev Io 1,43-51.
9 L Sf. 40 m. din Lacul Sebaste.
10 M Sf. m. Quadrat, Ciprian și Dionisie.
11 M Sf. aep. Sofronie al Ierusalimului.
12 J Sf. cuv. Teofan; Sf. papă Grigore Dialogul.
13 V Aducerea moaștelor Sf. aep. Nichifor.
14 S Sf. cuv. Benedict de Nursia, patronul Europei; Sf. pr. m. Alexandru. Pomenirea morților.
15 D DUMINICA 2 DIN POST (a Sf. Grigore Palamas). Sf. m. Agapie și cei împreună cu el. G 6; EvÎ 6; Ap Evr 1,10-2,3; Ev Mc 2,1-12.
16 L Sf. m. Sabin Egipteanul.
17 M Sf. Alexie Omul lui Dumnezeu.
18 M Sf. aep. Chiril al Ierusalimului.
19 J Sf. m. Hrisant și Daria. [Sf. Iosif, Patronul Bisericii Universale]
20 V Sf. cuv. m. uciși în Mănăstirea Sf. Sava.
21 S Sf. cuv. ep. Iacob Mărturisitorul.
22 D DUMINICA 3 DIN POST (a Sfintei Cruci). Sf. pr. m. Vasile. G 7; EvÎ 7; Ap Evr 4,14-5,6; Ev Mc 8,34-9,1.
23 L Sf. cuv. m. Nicon și cei 199 învățăcei.
24 M Sf. cuv. Zaharia.
25 M BUNAVESTIRE. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Evr 2,11-18; Ev Lc 1,24-38.
26 J Serbarea Sf. Arhanghel Gavril.
27 V Sf. cuv. m. Matrona din Tesalonic.
28 S Sf. cuv. Ștefan Taumaturgul; Sf. cuv. Ilarion cel Nou. Pomenirea morților.
29 D DUMINICA 4 DIN POST (a Sf. cuv. Ioan Scărarul). Sf. ep. Marcu al Aretusei, diac. Chiril și cei împreună cu ei. G 8; EvÎ 8; Ap Evr 6,13-20; Ev Mc 9,17-32.
30 L Sf. cuv. Ioan Scărarul.
31 M Sf. ep. m. Ipatie al Gangrei.

APRILIE
1 M Sf. cuv. Maria Egipteanca.
2 J Sf. cuv. Tit Taumaturgul.
3 V Sf. cuv. Nichita Mărturisitorul.
4 S Sf. m. Teodul și Agatopod; Sf. cuv. Gheorghe și Iosif Imnograful. Pomenirea morților.
5 D DUMINICA 5 DIN POST (a Sf. cuv. Maria Egipteanca). Sf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor și Serapion. G 1; EvÎ 9; Ap Evr 9,11-14; Ev Mc 10,32-45.
6 L Sf. aep. Eutichie; Sf. ep. m. Irineu de Sirmium.
7 M Sf. cuv. ep. Gheorghe Mărturisitorul și m. Caliopie.
8 M Sf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon și Hermas – apostoli din cei 70; Sf. papă Celestin.
9 J Sf. m. Eupsihie din Cezareea.
10 V Sf. m. Terentie, Maxim, Macarie, Pompei, African și cei împreună cu ei. [Sf. Gemma Galgani].
11 S Sâmbăta Sf. și dreptului Lazăr. Sf. ep. m. Antipa al Pergamului. Pomenirea morților.
12 D DUMINICA 6 DIN POST (Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim). Sf. ep. Vasile de Parion și sf. Sava de la Buzău. G 2; EvU Mt 21,1-11.15-17; Ap Fil 4,4-9; Ev Io 12,1-18; Sfințirea ramurilor.
13 L Sf. papă m. Martin. Începutul Săptămânii Mari.
14 M Sf. ap. Aristarh, Pud și Trofim – apostoli din cei 70.
15 M Sf. m. Crescent.
16 J Sfânta și Marea Joi (Cina cea de taină, Spălarea picioarelor). Sf. m. Agapia, Irina și Hionia. [Sf. Bernadeta Soubirou]. Cele 12 Evanghelii ale Patimilor Domnului.
17 V Sfânta și Marea Vineri (Patimile și moartea Domnului). Sf. ep. m. Simeon și cei împreună cu el; Sf. cuv. ep. Acachie; Sf. papă Agapet. Zi aliturgică; Prohodul Domnului. Colecta „Pro Terra Sancta” (pentru opere și organizații din Țara Sfântă). Post și ajun.
18 S Sfânta și Marea Sâmbătă (Isus în mormânt). Sf. cuv. Ioan.
19 D DUMINICA ÎNVIERII DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS (SF. PAȘTI). EvU Mt 28,1-15; Ap Fap 1,1-8; Ev Io 1,1-17.
20 L A II-A ZI DE PAȘTI. Sf. cuv. Teodor Trihina; Sf. Teotim de Tomis. EvU Mt 28,1-15; Ap Fap 1,12-17.21-26; Ev Io 1,18-28.
21 M A III-A ZI DE PAȘTI. Sf. ep. m. Ianuarie și cei împreună cu el; Sf. pr. m. Teodor din Perga Pamfiliei. EvU Mt 28,1-15; Ap Fap 2,14-21; Ev Lc 24,12-35.
22 M Sf. cuv. m. Teodor. Harți.
23 J SF. MARE MUCENIC GHEORGHE. EvU Lc 21,12-19; Fap 12,1-11; Io 15,17-16,2.
24 V Sf. m. Sava Stratilat; Sf. cuv. Elisabeta Taumaturga. Harți.
25 S Sf. ap. și ev. Marcu.
26 D DUMINICA 2 DUPĂ PAȘTI (a lui Toma). Sf. ep. m. Vasile al Amasiei. G 1; EvÎ 1; Ap Fap 5,12-20; Ev Io 20,19-31.
27 L Sf. ep. m. Simeon, rudenia Domnului.
28 M Sf. ap. Iason și Sosipatru, din cei 70; Sf. m. Dada, Maxim și Quintilian.
29 M Sf. 9 m. din Cizic; Sf. cuv. Memnon Taumaturgul. [Sf. Ecaterina de Siena – patroana Europei (†1380)].
30 J Sf. ap. m. Iacob cel Mare.

MAI
1 V Sf. pf. Ieremia. [Sf. Iosif Muncitorul].
2 S Aducerea la Constantinopol a moaștelor Sf. Atanasie cel Mare.
3 D DUMINICA 3 DUPĂ PAȘTI (a Mironosițelor). Sf. m. Timotei și Maura. G 2; EvÎ 4; Ap Fap 6,1-7; Ev Mc 15,43-16,8.
4 L Sf. m. Pelaghia.
5 M Sf. m. Irina.
6 M Dreptul Iov, mult-răbdătorul.
7 J Arătarea pe cer a Sf. Cruci la Ierusalim; Sf. m. Acachie.
8 V Sf. ap. și ev. Ioan; Sf. cuv. Arsenie cel Mare. [Fericitul Ieremia Valahul].
9 S Sf. pf. Isaia; Sf. m. Hristofor.
10 D DUMINICA 4 DUPĂ PAȘTI (a Slăbănogului). Sf. Simon Zelotul. G 3; EvÎ 5; Ap Fap 9,32-42; Ev Io 5,1-15.
11 L Sf. m. Mochie.
12 M Sf. ep. Epifanie; Sf. Gherman al Constantinopolului.
13 M Sf. m. Glicheria. [Apariția Maicii Domnului la Fatima -1917].
14 J Sf. m. Isidor din Chios.
15 V Sf. cuv. Pahomie cel Mare; Sf. aep. Ahile al Larissei, Taumaturgul.
16 S Sf. cuv. Teodor cel Sfințit. [Sf. Ioan Nepomuk; Fer. Vladimir Ghika].
17 D DUMINICA 5 DUPĂ PAȘTI (a Samarinencei). Sf. ap. Andronic și cei împreună cu el; Sf. Iunia. [Fer. Scheffler János]. G 4; EvÎ 7; Ap Fap 11,19-30; Ev Io 4,5-42.
18 L Sf. Petru, Dionisie, Cristina, Andrei, Pavel, Benedim, Paulin și Heraclie.
19 M Sf. ep. Patriciu și cei împreună cu el.
20 M Sf. m. Talaleu.
21 J SF. ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA. EvU Io 10,9-16; Ap Fap 26,1.12-20; Ev Io 10,1-9.
22 V Sf. m. Vasilisc. [Sf. Rita de Cascia].
23 S Sf. cuv. ep. m. Mihail.
24 D DUMINICA 6 DUPĂ PAȘTI (a Orbului). Sf. cuv. Simeon din Muntele Minunat. G 5; EvÎ 8; Ap Fap 16,16-34; Ev Io 9,1-38.
25 L A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul.
26 M Sf. ap. Carp din cei 70. [Sf. Filip Neri].
27 M Sf. m. Eladie; Sf. Iuliu Veteranul.
28 J ÎNĂLȚAREA DOMNULUI ȘI DUMNEZEULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. Sf. ep. m. Eutichie. EvU EvÎ 3; Ap Fap 1,1-12; Ev Lc 24,36-53. Ziua Eroilor Neamului.
29 V Sf. cuv. m. Teodosia.
30 S Sf. cuv. Isachie.
31 D DUMINICA 7 DUPĂ PAȘTI (a Rugăciunii lui Isus pentru unitate și a Sf. Părinți de la Niceea). Sf. m. Ermie. G 6; EvÎ 10; Ap Fap 20,16-18.28-36; Ev Io 17,1-13.

IUNIE
1 L Sf. m. Iustin Filosoful și cei împreună cu el.
2 M FERICIȚII EPISCOPI MARTIRI GRECO-CATOLICI ROMÂNI. Sf. aep. Nichifor al Constantinopolului. EvU Mt 16,24-28; Ap Evr 13,7-16; Lc 12,8-12.
3 M Sf. m. Lucilian și Paula cu fiii lor.
4 J Sf. aep. Mitrofan; Sf. m. Zoticos, Attalos, Camasis și Filipos din Niculițel.
5 V Sf. ep. m. Dorotei al Tirului.
6 S Sf. cuv. Visarion Taumaturgul; Sf. cuv. Ilarion cel Nou. Pomenirea morților.
7 D DUMINICA COBORÂRII SF. SPIRIT (RUSALIILE). Sf. ep. m. Teodot al Ancirei. EvU Io 20,19-23; Ap Fap 2,1-11; Ev Io 7,37-53;8,12.
8 L SF. TREIME. Aducerea moaștelor Sf. Teodor Stratilat. EvU Mt 28,16-20; Ap Ef 5,8-19; Ev Mt 18,10-20.
9 M Sf. aep. Chiril al Alexandriei.
10 M Sf. m. Alexandru și Antonin; Sf. ep. m. Timotei. Harți.
11 J Sf. ap. Bartolomeu și Barnaba.
12 V Sf. cuv. Onofrei; Sf. cuv. Petru Atonitul. Harți.
13 S Sf. m. Achilina; Sf. ep. Trifilie. [Sf. Anton de Padova].
14 D DUMINICA 1 dR (a Tuturor sfinților). Sf. pf. Eliseu; Sf. aep. Metodie. G 8; EvÎ 1; Ap Evr 11,33-12,2; Ev Mt 10,32-33.37-38; 19,27-30.
15 L Sf. pf. Amos; Sf. Ieronim. Începe Postul Sf. Petru și Pavel. Post.
16 M Sf. ep. Tihon Taumaturgul.
17 M Sf. m. Manuel, Sabel și Ismael.
18 J Sf. m. Leontie.
19 V Sf. ap. Iuda Tadeul.
20 S Sf. ep. m. Metodie.
21 D DUMINICA 2 dR (a Chemării primilor apostoli). Sf. m. Iulian din Tars. G 1; EvÎ 2; Ap Rm 2,10-16; Ev Mt 4,18-23.
22 L Sf. ep. m. Eusebiu. [Sf. Paulin de Nola].
23 M Sf. m. Agripina.
24 M NAȘTEREA SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL (Sânzienele). EvU Lc 1,24-25.57-68.76.80; Ap Rm 13,11-14,4; Ev Lc 1,1-25.57-68.76.80.
25 J Sf. cuv. m. Febronia.
26 V Sf. cuv. David.
27 S Sf. cuv. Samson primitorul de străini.
28 D DUMINICA 3 dR (a Predicii de pe munte). Aducerea la Roma a moaștelor Sf. Chir și Ioan, doctori fără plată. G 2; EvÎ 3; Ap Rm 5,1-10; Ev Mt 6,22-33.
29 L SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL. EvU Io 21,15-25; Ap 2Cor 11,21-12,9; Ev Mt 16,13-19. Colecta Sf. Petru (pentru opere de caritate).
30 M Serbarea celor 12 Apostoli.

IULIE
1 M Sf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată.
2 J Așezarea veșmântului Maicii Domnului în Vlaherne.
3 V Sf. m. Iacint; Sf. aep. Anatolie.
4 S Sf. aep. Andrei Cretanul.
5 D DUMINICA 4 dR (a Vindecării slugii sutașului). Sf. Marta, mama Sf. Simeon; Sf. cuv. Atanasie Atonitul; Sf. cuv. Lampadie Taumaturgul. G 3; EvÎ 4; Ap Rm 6,18-23; Ev Mt 8,5-13.
6 L Sf. cuv. Sisoe cel Mare. [Sf. m. Maria Goretti].
7 M Sf. cuv. Toma; Sf. cuv. Acachie; Sf. m. Chiriachi.
8 M Sf. m. Procopie.
9 J Sf. ep. m. Pancrațiu.
10 V Sf. m. uciși la Nicopole, Armenia.
11 S Sf. m. Eufemia.
12 D DUMINICA 5 dR (a Vindecării celor doi îndrăciți din Gadara). Sf. m. Proclu și Ilarie. G 4; EvÎ 5; Ap Rm 10,1-10; Ev Mt 8,28-9,1.
13 L Sf. Arh. Gavril; Sf. cuv. Ștefan Savaitul.
14 M Sf. ap. Aquila, din cei 70; Sf. aep. Iosif Mărturisitorul.
15 M Sf. m. Chiriac și mama sa Iulita.
16 J Sf. m Atinoghen și cei 10 discipoli. [Sf. Fec. Maria, Regina Carmelului].
17 V Sf. m. Marina.
18 S Sf. m. Emilian din Durostorum.
19 D DUMINICA 6 dR (a Vindecării slăbănogului din Capernaum și a Sf. Părinți de la primele sinoade ecumenice). Sf. cuv. Macrina; Sf. cuv. Die; G 5; EvÎ 6; Ap Rm 12,6-14; Ev Mt 9,1-8.
20 L SF. PF. ILIE TESVITEANUL. EvU Mc 9,10-15; Ap Iac 5,10-20; Ev Lc 4,22-30.
21 M Sf. cuv. Simeon și Ioan.
22 M Sf. Maria Magdalena.
23 J Aducerea moaștelor în Constantinopol a Sf. m. Foca; Sf. pf. Ezechiel. [Sf. Brigitta, patroana Europei].
24 V Sf. m. Cristina.
25 S Adormirea Sf. Ana, mama Maicii Domnului; Sf. cuv. Olimpiada și Eupraxia.
26 D DUMINICA 7 dR (a Vindecării celor doi orbi). Sf. m. Ermolau, Ermip și Ermocrat; Sf. m. Paraschiva. G 6; EvÎ 7; Ap Rm 15,1-7; Ev Mt 9,27-35.
27 L Sf. m. Pantelimon, doctor fără plată.
28 M Sf. diac. ap. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena.
29 M Sf. m. Calinic și Teodota.
30 J Sf. ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, din cei 70.
31 V Sf. Evdochim. [Sf. Ignațiu de Loyola].

AUGUST
1 S Scoaterea Sf. Cruci; Cei 7 prunci m. Macabei, mama lor Salomoni și învățătorul lor Eliazar. [Sf. ep. Alfons Maria de Liguori].
2 D DUMINICA 8 dR (a Înmulțirii celor 5 pâini și 2 pești). Aducerea moaștelor Sf. m. arhid. Ștefan la Ierusalim. G 7; EvÎ 8; Ap 1Cor 1,10-17; Ev Mt 14,14-22.
3 L Sf. Isachie; Sf. Dalmat; Sf. Faust. Începe Postul Sf. Marii. Post.
4 M Cei 7 tineri m. din Efes; Sf. cuv. m. Evdochia. [Sf. Ioan Maria Vianney].
5 M Sf. m. Eusignie; Sf. papă Fabian.
6 J SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS. EvU Lc 9,28-36; Ap 2Pt 1,10-19; Ev Mt 17,1-9.
7 V Sf. cuv. m. Dometie Persanul.
8 S Sf. ep. m. Emilian. [Sf. Dominic].
9 D DUMINICA 9 dR (a Umblării lui Isus pe ape). Sf. ap. Matia. [Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), patroana Europei]. G 8; EvÎ 9; Ap 1Cor 3,9-17; Ev Mt 14,22-34.
10 L Sf. arhidiac. m. Laurențiu.
11 M Sf. m. Euplu. [Sf. Clara de Assisi].
12 M Sf. m. Fotie și Anicet.
13 J Aducerea moaștelor Sf. Maxim Mărturisitorul la Constantinopol.
14 V Sf. pf. Micheia. [Sf. Maximilian Kolbe].
15 S ADORMIREA MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Fil 2,5-11; Ev Lc 10,38-42;11,27-28.
16 D DUMINICA 10 dR (a Vindecării unui lunatic). Aducerea de la Edesa la Constantinopol a icoanei nefăcute de mână a Domnului nostru Isus Hristos; Sf. m. Diomid. G 1; EvÎ 10; Ap 1Cor 4,9-16; Ev Mt 17,14-23.
17 L Sf. m. Miron.
18 M Sf. m. Flor și Laur.
19 M Sf. m. Andrei Stratilat și cei împreună cu el.
20 J Sf. pf. Samuil. [Sf. Bernard].
21 V Sf. ap. Tadeul; Sf. m. Vassa și fiii ei. [Sf. papă Pius X].
22 S Sf. m. Agatonic și cei împreună cu el. [Sf. Fecioară Maria Regină].
23 D DUMINICA 11 dR (a Datornicului nemilostiv). Sf. m. Lup; Sf. ep. m. Irineu de Lyon. G 2; EvÎ 11; Ap 1Cor 9,2-12; Ev Mt 18,23-35.
24 L Sf. ep. m. Eutihie.
25 M Aducerea în Veneția a moaștelor Sf. ap. Bartolomeu; Amintirea Sf. ap. Tit.
26 M Sf. m. Adrian și Natalia.
27 J Sf. cuv. Pimen. [Sf. Monica, mama Sf. Augustin].
28 V Sf. cuv. Moise Etiopianul. [Sf. ep. Augustin].
29 S TĂIEREA CAPULUI SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL. EvU Mt 14,1-13; Ap Fap 13,25-33; Ev Mc 6,14-30. Post și ajun.
30 D DUMINICA 12 dR (a Tânărului bogat). Sf. patr. Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou ai Constantinopolului. G 3; EvÎ 1; Ap 1Cor 15,1-11; Ev Mt 19,16-26.
31 L Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului.

SEPTEMBRIE
1 M Sf. cuv. Simeon Stilitul; Serbarea Psf. Născătoare din Miasine; Sf. m. Aitala; Sf. 40 femei m.; Sf. diac. Ammun; Sf. m. Calist, Evod, Ermoghen; Amintirea lui Isus Fiul lui Navi. Indictionul – Începutul anului nou bisericesc.
2 M Sf. m. Mamant; Sf. patr. Ioan Postitorul al Constantinopolului.
3 J Sf. ep. Antim; Sf. cuv. Teoctist.
4 V Sf. ep. m. Vavila; Sf. pf. Moise.
5 S Sf. pf. Zaharia, tatăl Înaintemergătorului.
6 D DUMINICA 13 dR (a Lucrătorilor ucigași din vie). Amintirea minunii din Colose a Sf. Arhanghel Mihail. G 4; EvÎ 2; Ap 1Cor 16,13-24; Ev Mt 21,33-44.
7 L Sf. m. Sozont.
8 M NAȘTEREA MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Fil 2,5-11; Ev Lc 10,38-42;11,27-28.
9 M Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului; Sf. m. Severian.
10 J Sf. m. Minodora, Mitrodora și Nimfodora.
11 V Sf. cuv. Teodora din Alexandria.
12 S Sâmbăta dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Sf. m. Autonom.
13 D DUMINICA DINAINTEA ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI. Sfințirea bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. m. Corneliu Sutașul. G 5; EvÎ 3; Ap Gal 6,11-18; Ev Io 3,13-17.
14 L ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI. EvU Io 12,28-36; Ap 1Cor 1,18-24; Ev Io 19,6-11.13-20.25-28.30-35. Post și ajun.
15 M Sf. m. Nichita Gotul. [Sf. Fecioară Maria Îndurerată].
16 M Sf. m. Eufemia.
17 J Sf. m. Sofia și fiicele ei Pistis, Elpis și Agapis.
18 V Sf. ep. m. Eumenie al Gortinei.
19 S Sâmbăta după Înălțarea Sfintei Cruci. Sf. m. Trofim, Savatie și Dorimedont.
20 D DUMINICA DUPĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI. Sf. m. Eustațiu și Teopista cu fiii lor Agapiu și Teopist. G 6; EvÎ 4; Ap Gal 2, 16-20; Ev Mc 8, 34-9,1.
21 L Sf. ap. Quadrat din Magnesia; Sf. pf. Iona.
22 M Sf. ep. m. Foca.
23 M Conceperea Sf. pf. Ioan Botezătorul. [Sf. Padre Pio].
24 J Sf. m. Tecla.
25 V Sf. cuv. Eufrosina.
26 S Săvârșirea din viață a Sf. ap. și ev. Ioan.
27 D DUMINICA 18 dR (a Pescuirii minunate). Sf. m. Calistrat și cei împreună cu el. [Sf. Vincențiu de Paul]. G 7; EvÎ 5; Ap 2Cor 9,6-11; Ev Lc 5,1-11.
28 L Sf. cuv. Hariton Mărturisitorul.
29 M Sf. cuv. Chiriac Sihastrul.
30 M Sf. ep. m. Grigore luminătorul, apostolul armenilor.

OCTOMBRIE
1 J Acoperământul Maicii Domnului; Sf. ap. Anania, din cei 70; Sf. cuv. Roman Melodul. [Sf. Tereza a Pruncului Isus].
2 V Sf. ep. Ciprian; Sf. m. Iustina fecioara.
3 S Sf. ep. Dionisie Areopagitul. [Fer. Bogdánffy Szilárd].
4 D DUMINICA 19 dR (a Predicii de pe câmpie). Sf. ep. Ieroteu. [Sf. Francisc de Assisi]. G 8; EvÎ 6; Ap 2Cor 11,31-12,9; Ev Lc 6,31-36.
5 L Sf. Haritina.
6 M Sf. ap. Toma.
7 M Sf. m. Sergiu și Vach. [Preasfânta Fecioară Maria Regina Rozariului].
8 J Sf. cuv. Pelaghia.
9 V Sf. ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Andronic și Atanasia.
10 S Sf. m. Eulampie și sora sa Eulampia.
11 D DUMINICA 21 dR (a Semănătorului și a Sf. Părinți de la sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea, din 787). Sf. ap. Filip, dintre cei 7 diaconi; Sf. cuv. Teofan Mărturisitorul. G 1; EvÎ 7; Ap Gal 2,16-20; Ev Lc 8,5-15.
12 L Sf. m. Prob, Tarah și Andronic.
13 M Sf. m. Carp, Papil și Agatonica.
14 M Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Celsie; Sf. cuv. ep. Cosma al Maiumei.
15 J Sf. pr. m. Lucian din Antiohia. [Sf. Tereza de Avila].
16 V Sf. Longin, sutașul. [Sf. Maria Margareta Alacoque].
17 S Sf. pf. Osea; Sf. cuv. m. Andrei din Creta.
18 D DUMINICA 20 dR (a Învierii fiului văduvei din Nain). Sf. ap. și ev. Luca. G 2; EvÎ 8; Ap Gal 1,11-19; Ev Lc 7,11-16.
19 L Sf. pf. Ioil; Sf. m. Var.
20 M Sf. m. Artemie.
21 M Sf. cuv. Ilarion cel Mare. [Sf. Ursula].
22 J Sf. ep. Averchie; Cei 7 tineri m. din Efes. [Sf. papă Ioan Paul II].
23 V Sf. ap. Iacob, rudenia Domnului.
24 S Sf. m. Areta și cei împreună cu el.
25 D DUMINICA 23 dR (a Vindecării îndrăcitului din Gherasa). Sf. m. Marcian și Martiriu. G 3; EvÎ 9; Ap Ef 2,4-10; Ev Lc 8,26-39. Colecta „Pro Missionibus” (pentru opere misionare).
26 L SF. M. DUMITRU, IZVORÂTORUL DE MIR. EvU Mt 10,16-22; Ap 2Tim 2,1-10; Ev Io 15,17-16,2.
27 M Sf. m. Nestor.
28 M Sf. m. Terențiu și Neonila; Sf. cuv. Ștefan Savaitul.
29 J Sf. cuv. m. Anastasia Romana; Sf. cuv. Avramie.
30 V Sf. m. Zenovie și sora sa Zenovia.
31 S Sf. ap. Stahie, Apelie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, din cei 70; Sf. m. Epimah.

NOIEMBRIE
1 D DUMINICA 22 dR (a Bogatului nemilostiv). Sf. m. Cosma și Damian, doctori fără plată. G 4; EvÎ 10; Ap Gal 6,11-18; Ev Lc 16,19-31.
2 L Sf. m. Achindin, Pegasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist.
3 M Sf. m. Achepsima; Sf. m. Aitala și Iosif.
4 M Sf. cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. ep. m. Nicandru; Sf. pr. m. Ermeu. [Sf. Carol Borromeu].
5 J Sf. Galaction și Epistimia.
6 V Sf. aep. Pavel Mărturisitorul.
7 S Cei 33 Sf. m din Melitene; Sf. cuv. Lazăr Taumaturgul.
8 D DUMINICA 24 dR (a Învierii fiicei lui Iair). SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL ȘI TOATE CETELE PUTERILOR CEREȘTI. G 5; EvÎ 11; Ap Ef 2,14-22; Ev Lc 8,41-56.
9 L Sf. m. Onisifor și Porfirie; Sf. cuv. Matroana și Teoctista din Lesbos.
10 M Sf. ap. Sosipatru, Erast și cei împreună cu ei, din cei 70; Sf. m. Orest.
11 M Sf. m. Mina, Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. cuv. Teodor Studitul.
12 J Sf. aep. Ioan Milostivul; Sf. cuv. Nil Sinaitul; Sf. aep. m. Iosafat OSBM.
13 V Sf. aep. Ioan Gură de Aur al Constantinopolului.
14 S Sf. ap. Filip.
15 D DUMINICA 25 dR (a Samarineanului milostiv). Sf. m. Gurie, Samona și Aviv. G 6; EvÎ 1; Ap Ef 4,1-7; Ev Lc 10,25-37. Colecta în favoarea Asociației „Caritas”.
16 L Sf. ap. și ev. Matei. Începe Postului Crăciunului. Post.
17 M Sf. ep. Grigore Taumaturgul.
18 M Sf. m. Platon și Roman.
19 J Sf. pf. Avdie; Sf. m. Varlaam.
20 V Sf. cuv. Grigore Decapolitul; Sf. aep. Proclu; Sf. Dasius din Durostorum.
21 S INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI. EvU Lc 1,39-49.56; Ap Evr 9,1-7; Ev Lc 10,38-42; 11,27-28.
22 D DUMINICA 26 dR (a Bogatului căruia i-a rodit țarina). Sf. ap. Filimon, Apfia și Onisim; Sf. m. Cecilia, Valerian și Tiburțiu. G 7; EvÎ 2; Ap Ef 5,8-19; Ev Lc 12,16-21.
23 L Sf. ep. Amfilochie; Sf. ep. Grigore.
24 M Sf. papă m. Clement; Sf. Petru al Alexandriei.
25 M Sf. m. Ecaterina din Sinai; Sf. m. Mercurie.
26 J Sf. cuv. Alipie Stâlpnicul; Sf. Nicon Metanoitul.
27 V Sf. m. Iacob Persanul.
28 S Sf. cuv. Ștefan cel Nou; Sf. m. Irinarh. [Sf. Caterina Labouré].
29 D DUMINICA 30 dR (a Tânărului bogat). Sf. m. Paramon și Filumen. G 8; EvÎ 3; Ap Col 3,12-16; Ev Lc 18,18-27.
30 L Sf. ap. Andrei.

DECEMBRIE
1 M Sf. pf. Naum. Unirea Transilvaniei cu România. Sărbătoare națională. Te Deum.
2 M Sf. pf. Avacum.
3 J Sf. pf. Sofonie. [Sf. Francisc Xaveriu].
4 V Sf. m. Varvara; Sf. cuv. Ioan Damaschinul.
5 S Sf. cuv. Sava cel Sfințit.
6 D DUMINICA 27 dR (a Vindecării femeii gârbove). SF. AEP. NICOLAE DE LA MIRA LICIEI, FĂCĂTORUL DE MINUNI. G 1; EvÎ 4; Ap Ef 6,10-17; Ev Lc 13,10-17.
7 L Sf. aep. Ambrozie al Milanului.
8 M Sf. cuv. Patapie.
9 M Conceperea Preasfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana (Neprihănita Zămislire).
10 J Sf. m. Mina, Ermoghen și Eugraf. [Fer. Anton Durcovici].
11 V Sf. cuv. Daniel Stâlpnicul.
12 S Sf. ep. Spiridon al Trimitundei Taumaturgul.
13 D DUMINICA 28 dR (a Celor poftiți la cină și a Strămoșilor Domnului). Sf. m. Eustratie, Axentie, Eugen, Mardarie și Orest; Sf. m. Lucia. G 2; EvÎ 5; Ap Col 1,12-18; Ev Lc 14,16-24.
14 L Sf. m. Tirs, Leuchie, Calinic, Filimon, Apolloniu și Arian. [Sf. Ioan al Crucii].
15 M Sf. ep. m. Elefterie (sec. II). Evr 9,8-23; Mc 8,22-26.
16 M Sf. pf. Agheu.
17 J Sf. pf. Daniel; Sf. Anania, Azaria și Misael.
18 V Sf. m. Sebastian și cei împreună cu el.
19 S Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului. Sf. m. Bonifaciu.
20 D DUMINICA DINAINTEA NAȘTERII DOMNULUI (a Strămoșilor trupești de la Adam până la Sf. Iosif, logodnicul Născătoarei de Dumnezeu). Sf. ep. m. Ignațiu Teoforul. G 3; EvÎ 6; Ap Evr 11,9-10.32-40; Ev Mt 1,1-25.
21 L Sf. m. Iuliana din Nicomidia.
22 M Sf. m. Anastasia Romana.
23 M Cei 10 Sf. m din Creta.
24 J Sf. m. Eugenia. Post și Ajun.
25 V NAȘTEREA DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS (CRĂCIUNUL). EvU Mt 1,18-24; Ap Gal 4,4-7; Ev Mt 2,1-12. Harți.
26 S A II-A ZI DE CRĂCIUN. Serbarea Maicii Domnului. Sf. ep. m. Eftimie. EvU Lc 6,17-23; Ap Evr 2,11-18; Ev Mt 2,13-23.
27 D DUMINICA DUPĂ NAȘTEREA DOMNULUI (a Sf. și drepților: Iosif – logodnicul Născătoarei de Dumnezeu, David – pf. și împăratul, și Iacob – rudenia Domnului). A III-A ZI DE CRĂCIUN. Sf. arhid. m. Ștefan; Sf. cuv. Teodor Mărturisitorul. G 4; EvÎ 7; Ap Gal 1,11-19; Ev Mt 2,13-23.
28 L Sf. 20.000 m. arși de vii în Nicomidia.
29 M Sf. prunci uciși de Irod; Sf. cuv. Marcel Achimitul.
30 M Sf. m. Anisia; Sf. cuv. pr. Zotic hrănitorul de orfani.
31 J Sf. cuv. Melania Romana.

Calendar greco-catolic 2020

Acest calendar este preluat după calendarul editat de Editura “Viaţa Creştină” a Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

PRINCIPALELE POSTURI DE PESTE AN

Postul Mare (al Sf. Paști): 2 martie – 18 aprilie
Postul Sf. ap. Petru și Pavel: 15 iunie – 28 iunie
Postul Sf. Marii: 3 august – 14 august
Postul Nașterii Domnului (al Crăciunului): 16 noiembrie – 24 decembrie

SIMBOLURI ȘI ABREVIERI

arhid. arhidiacon
aep. arhiepiscop
ap. apostol/apostoli
Ap Apostolul sau Epistole (text)
arh. arhanghel
cuv. cuvios/cuvioasă//cuvioși/cuvioase
dR după Rusalii
diac. diacon/diaconi
ep. Episcop/episcopi
Ev Evanghelie/evanghelii
EvÎ Evanghelia Învierii
EvU Evanghelia la Utrenie
Fap Faptele Apostolilor
G glas
Lit. liturghie
m. martir/martiră//martiri/martire
patr. patriarh/patriarhi
pf. profet/profeți
pr. Preot
Sf. sfânt/sfinți

© Editura Viața Creștină, Cluj