Reprezentanţii Ordinelor şi Congregaţiilor călugăreşti din Cluj-Napoca s-au reunit cu ocazia celebrării din acest an a Zilei Vieţii Consacrate, pentru a se prezenta împreună cu Isus la Templu, pentru a-şi reînnoi bucuria slujirii şi darul propriei vieţi oferite Domnului.

Un prim moment de comuniune a fost sâmbătă, 1 februarie 2014, la Mănăstirea Congregaţiei Surorilor Maicii Domnului (CMD), unde s-a celebrat Slujba Vecerniei urmată de o meditaţie a pr. Ieromonah Laurian Daboc, Superior Provincial al Ordinului „Sfântului Vasile cel Mare” (OSBM). Pr. Laurian a vorbit despre prezenţa persoanelor consacrate în Biserică: „semnul vizibil al înfloririi vieţii spirituale şi al trăirii ei într-un mod profund şi autentic într-o comunitate, sunt vocaţiile la slujirea preoţească şi călugărească”. Expunerea s-a dorit „o privire dinspre viaţa consacrată, dinspre mănăstire spre parohie, spre comunitatea credincioşilor, pentru a vedea în ce măsură mărturia vieţii consacrate este aşa cum o cere Hristos”.

imagine

În câteva cuvinte a fost parcurs, mai întâi, firul vieţii călugăreşti pe parcursul istoriei, începând de la primele comunităţi creştine amintite în Faptele Apostolilor, cu referire, apoi, la comunităţile întemeiate de Sf. Vasile cel Mare, numite fraternităţi – cu menţiunea că Sf. Vasile, de fapt, nu vorbeşte despre călugări ca şi de o categorie distinctă, fiindcă „toţi cei botezaţi sunt chemaţi la sfinţenie, sunt chemaţi să trăiască cuvântul Evangheliei”. Dar sfaturile evanghelice, cu timpul, vor deveni voturile călugăreşti, existând convingerea că „numai cei care le urmează pot ajunge la desăvârşire”. Pe de altă parte, cu trecerea timpului, „de la călugări toată lumea aştepta mai mult, cerea mai mult şi s-a format ideea că sunt obligaţi la mai mult decât ceilalţi credincioşi”. Au fost amintite şi ultimele două documente despre viaţa consacrată ale Fericitului Papă Ioan Paul al II-lea, care, reamintind chemarea universală la sfinţenie, cheamă persoanele consacrate să repornească de la Hristos: „Viaţa consacrată nu este altceva decât semnul profetic a ceea ce cu toţii suntem chemaţi să trăim”.

Pr. Ieromonah s-a oprit printr-o scurtă analiză şi asupra „crizei vocaţiilor” din perioada contemporană, punând câteva întrebări: dacă mărturia persoanelor consacrate este convingătoare, „dacă viaţa spirituală este pe primul loc în comunităţile noastre, dacă suntem fideli vieţii consacrate, dacă ne reînnoim mereu adeziunea faţă de Hristos”. Pentru a putea răspunde afirmativ la aceste întrebări, a fost dat un model de urmat, care încheie şi Exortaţia Apostolică Vita Consecrata, cel al dăruirii totale după exemplul episodului evanghelic al ungerii din Betania (Io 12,3), în care Sf. Maria Magdalena a uns cu mir picioarele lui Hristos şi le-a şters cu părul capului ei. La fel, „viaţa noastră, vărsată pe picioarele lui Isus fără zgârcenie, ca mirul de nard curat şi de mult preţ fără a reţine nimic pentru noi, va umple de parfumul vieţii consacrate întreaga Biserică”.

Înainte de a da binecuvântarea finală, Ierarhul de Cluj-Gherla, PS Florentin, a făcut tuturor persoanelor consacrate urarea de „Mulţi ani sfinţi!”, cu o menţiune despre Congregaţia Surorilor Maicii Domnului care a fost înfiinţată la 2 februarie 1921 – fiind, aşadar, aniversată şi naşterea acestei Congregaţii în sânul Bisericii Române Unite cu Roma -, exprimându-şi convingerea că în acest prezent dominat de criză, „viaţa consacrată nu este în criză”. Preasfinţia Sa a reamintit că în Biserica Catolică, 2015 va fi Anul dedicat Vieţii Consacrate, între alte idei reluând mesajul de speranţă al Sf. Părinte Francisc, care spunea, «să nu ne fure nimeni speranţa noastră creştină», invitând persoanele consacrate «să trăiască prezentul cu pasiune pentru viaţa pe care au ales-o». „Trebuie să ştim că viaţa consacrată nu poate fi în criză, au fost şi vor fi persoane consacrate, de altfel toţi suntem consacraţi prin botez şi mergem cu bucurie înainte, chiar dacă în societate există o criză economică, existenţială, moral-antropologică”, a spus PS Florentin, adăugând: „cu toate acestea, în viaţa consacrată există seminţele de speranţă şi aşa cum ghioceii înfloresc în zăpadă, la fel şi viaţa consacrată poate să înflorească în «zăpada» societăţii aflate în criză”.

imagine

Sărbătoarea Persoanelor Consacrate, în Eparhia de Cluj-Gherla, a continuat duminică, 2 februarie, la biserica „Sf. Maria” din cartierul Grigorescu, unde a fost celebrată Sfânta Liturghie Arhierească. Fraţii şi surorile din diferitele ordine şi congregaţii călugăreşti au intrat în procesiune în biserică, cu lumânări aprinse în mâini, pe care le-au aşezat în faţa Sf. Altar, pentru a exprima simbolic misiunea persoanelor consacrate, dar şi a fiecărui creştin, aceea de a aduce lumina lui Hristos în lume. Pentru Eparhia de Cluj-Gherla, anul 2014 este dedicat, ca şi temă pastorală, parohiei, „Parohia, şcoală a comuniunii”. S-a dorit ca celebrarea Zilei Vieţii Consacrate să se facă într-o parohie, pentru ca fraţii şi surorile să poată veni în mijlocul credincioşilor ca semne de comuniune, de împreună-lucrare în numele, în jurul Mântuitorului şi în unire cu Hristos.

În cuvântul de învăţătură, PS Florentin a pornit de la comuniune „pentru că, în faţa ochilor noştri este o frumoasă imagine a Bisericii: pe de o parte sunt clericii la masa Sf. Altar, iar în primele rânduri sunt persoanele consacrate, acelea care adeseori, în ascuns, înalţă rugăciuni către Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. De aceea, am considerat că se cuvine, în această zi dedicată în întreaga Biserică Catolică vieţii consacrate, să le invităm aici în semn de mulţumire şi recunoştinţă pentru ceea ce înseamnă ele ca şi podoabă spirituală a Bisericii noastre”.

Comuniunea a fost şi tema centrală a Evangheliei din Sărbătoarea Întâmpinării Domnului la Templu (Lc 2,22-40), care prezintă momentul consacrării vieţii umane a Pruncului Isus lui Dumnezeu-Tatăl, „consacrat pentru a deveni, El însuşi, Jertfă de răscumpărare pentru noi toţi cei care suntem consacraţi prin botez lui Dumnezeu”. Preasfânta Fecioară Maria şi Sf. Iosif, împreună cu cei pe care ei îi întâlnesc la Templu veniţi din îndemnul Domnului, dreptul Simeon şi profeteasa Ana, sunt, cu toţii şi fiecare în parte, modele de persoane consacrate lui Dumnezeu. Centrul comuniunii acestor persoane este Hristos – El îi pune împreună şi conferă o orientare vieţii lor. „Prin această punere împreună, sunt o frumoasă comunitate de persoane consacrate lui Dumnezeu”.

imagine

La încheierea Sfintei Liturghii, în comuniune cu toate bisericile de pe teritoriul Eparhiei, s-a dat citire, de către pr. Cristian Sabău, Protopop de Cluj I, mesajului de solidaritate cu Biserica din Ucraina a Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureşan şi s-a făcut împreună cu credincioşii, ectenia şi rugăciunea specială, cerând lui Dumnezeu marele dar al păcii, al reconcilierii şi al iubirii pentru Biserica Greco-Catolică din Ucraina.

Sărbătoarea s-a încheiat prin două mărturii făcute la invitaţia pr. Anton Crişan, vicar cu preoţii şi persoanele consacrate. Mai întâi, în faţa credincioşilor s-a prezentat sora Mihaela din Congregaţia Surorilor Maicii Domnului. Ea face parte din această familie călugărească din toamna anului 1999. Vocaţia ei a fost începută în familie sub îndrumarea atentă a părinţilor, dar un rol deosebit a avut şi comunitatea parohială: „îmi este viu prezentă în suflet regularitatea cu care participam cu toţii la Sf. Liturghie, părinţi, bunici, copii, îmi este prezent de asemenea, sensul puternic de apartenenţă la acea comunitate parohială, vitalitatea acelei comunităţi”. Familia şi parohia au fost principalele locuri unde „a fost pregătit terenul sufletului meu pentru o viaţă de credinţă şi o viaţă de slujire” – a spus sr. Mihaela încă de la primele cuvinte. Cu sufletul deschis şi cu dorinţa profundă de a arăta intervenţia şi prezenţa lui Dumnezeu, sr. Mihaela a făcut o mărturie de credinţă garantată prin propria viaţă, deoarece în 5 martie 2010 a depus voturile călugăreşti pe viaţă în Congregaţia Maicii Domnului.

imagine

A urmat fratele Dominic, care de la începutul anului 1992, face parte din Ordinul Fraţilor Bazilieni (Ordinul „Sf. Vasile cel Mare”), urmând, în prezent şi drumul formării pentru slujirea preoţească. A povestit sincer, simplu dar cu multă profunzime spirituală, la rândul său, istoria chemării la viaţa călugărească de care Dumnezeu l-a învrednicit. S-a născut în com. Tîrşolţ din Ţara Oaşului, într-o familie numeroasă, cu 12 copii, în care a experimentat „abundenţa harurilor pe care Dumnezeu le revarsă peste familiile numeroase”. Impresia puternică pe care i-a făcut-o participarea, pentru prima dată, la o Sf. Liturghie greco-catolică, la scurt timp după ieşirea la lumină a Bisericii Române Unite cu Roma, i-a schimbat radical viaţa: „atunci am rupt legătura cu prietenii, cu lumea”, în acel moment a pornit în căutarea lui Dumnezeu, care nu a întârziat să-I iasă în cale prin oameni, prin modul în care i-a călăuzit paşii, chiar prin obstacolele pe care le-a avut de înfruntat.

imagine

Cele două mărturii au încheiat un timp de har, timp al bucuriei, al comuniunii în credinţă şi al Învierii, dar şi timp al aprofundării relaţiei pe care fiecare o are cu Dumnezeu, aşa cum a arătat PS Florentin în încheierea cuvântului său: „Prin botez fiecare creştin este consacrat lui Dumnezeu şi misiunea sa este de a-şi oferi viaţa pe care a primit-o în dar Celui care este Creatorul. Viaţa nu este doar o trecere a zilelor, viaţa este «o podoabă» a timpului, dar noi suntem cei chemaţi să dăm culoare timpului vieţii noastre, să-l facem să fie cu adevărat împodobit de ceea ce gândim, de ceea ce vorbim, de ceea ce facem.”

V.S.- DIRMM

imagine