PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, invită preoţii, persoanele consacrate şi credincioşii, în perioada 3-5 aprilie 2012, la Catedrala „Schimbarea la Faţă” din Cluj, unde va susţine trei conferinţe de pregătire spirituală pentru Sărbătoarea Învierii Domnului (celebrată de Biserică Ortodoxă şi de Biserica Greco-Catolică în data de 15 aprilie a.c.).

Tema zilelor de reculegere din acest an, propune modelul Sfântului Petru, Corifeul Apostolilor: „Petru sub privirea lui Isus”. Programul celor trei zile va cuprinde, la ora 18.00, Sfânta Liturghie, după care va urma citirea textului ales din Sfânta Evanghelie şi meditaţia Ierarhului de Cluj-Gherla însoţită de proiectarea unor imagini:

  • marţi, 03 aprilie a.c., ora 19.00 – Meditaţia I: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?”
  • miercuri, 04 aprilie a.c., ora 19.30 – Meditaţia II:Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?”
  • joi, 05 aprilie a.c., ora 18.00 – Meditaţia III: Simone, fiul lui Iona, ţii la Mine?”

Itinerariul spiritual al celor trei zile, va avea ca punct de pornire, pasajul din Evanghelia după Sf. Ioan, cap 21 (v.15-19), cuprinzând momentul în care Isus Înviat s-a arătat ucenicilor, la ţărmul Mării Galileei şi de trei ori i-a cerut lui Petru să proclame iubirea sa pentru El. Fiecare cerere a fost urmată de conferirea unei misiuni: pe aceea de a „paşte oile” turmei Sale – de a fi instrument de salvare pentru fraţii săi, în ultima cerere, Isus chemându-l pe Petru şi la oferirea totală a vieţii, până la vărsarea sângelui.

imagine

După acest dialog, Isus îi spune lui Petru: „Urmează-Mă!” – şi prin Petru, Mântuitorul ne invită pe fiecare dintre noi la a-I urma Lui, cât ne este omeneşte posibil, cunoscând slăbiciunile şi căderile noastre. După exemplul lui Petru, urmarea lui Hristos pe Drumul Crucii spre Golgota şi până în lumina Învierii, nu este un ideal de neatins, ci este o cale deschisă fiecărui om, cu o singură condiţie: la fel ca Petru, să putem rosti şi noi în momentele de descurajare, de neputinţă şi întristare: „Doamne, tu ştii toate, tu ştii că te iubesc”, nerenunţând la credinţa în iubirea lui Hristos.

Redăm mesajul Preasfinţiei Sale Florentin către toţi credincioşii, în întâmpinarea Sărbătorii Învierii:

Astăzi, în sfânta şi luminata zi a Măritei Sărbători a Învierii Domnului, când cu bucurie adresăm celor dragi din familie, fraţilor creştini în Biserică, sau altor persoane din societate, tradiţionalul salut creştin: ‘Hristos a Înviat!’, să medităm şi asupra lecţiei credinţei în iubirea lui Hristos, pe care Petru, sub privirea Celui Înviat, a primit-o. Să ne reamintim că, prin Taina Botezului, am fost şi noi chemaţi să-I urmăm lui Hristos, dar câte ezitări, căderi, oscilaţii între bine şi rău pe drumul credinţei.

Poate ne întrebăm, atunci: – dar cum putem să credem, când vedem permanenta noastră infidelitate? Ce rămâne din toate normele de comportament şi legile învăţate? – unicul aspect al credinţei care rămâne constant în raportul nostru cu Dumnezeu este iubirea lui Dumnezeu, sau fidelitatea iubirii Sale faţă de fiecare fiinţă umană. De aceea, rostind „Hristos a Înviat!”, afirmăm această încredere în nemărginita Lui iubire, pe care, oriunde şi oricând putem conta.

Sărbători binecuvântate, cu bogate şi alese haruri cereşti, învăluiţi de privirea iubitoare a Celui Înviat şi având în suflete certitudinea iubirii Sale, garanţia şi motivul credinţei noastre. Hristos a Înviat!

† Florentin

V.S. – DIRMM

imagine