Untitled document  

† FLORENTIN

Din mila Atotputernicului Dumnezeu, Episcop greco-catolic român, Eparh al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, de Dumnezeu binecuvântată,

 

Onoratului cler, persoanelor consacrate şi iubiţilor credincioşi,
frăţească salutare şi arhierească binecuvântare !

La data de 7 octombrie 2004, Sf. Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a emis Scrisoarea Apostolică „Mane nobiscum, Domine" (Rămâi cu noi, Doamne) (Lc. 24, 29), prin care doreşte să ofere Bisericilor particulare unele orientări de fond în viaţa pastorală, accentuând dimensiunea euharistică a vieţii creştine. Această scrisoare inaugurează, de fapt, „Anul Euharistic" al Bisericii Catolice, octombrie 2004 – octombrie 2005. Cu această ocazie, onoratul cler este invitat să celebreze Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie cu devoţiunea corespunzătoare.  De asemenea  se recomandă preoţilor şi credincioşilor să acorde lui Isus prezent în Euharistie, chiar şi în afara celebrării Sfintei Liturghii, cultul de adoraţie cuvenit acestui mare Mister.

În virtutea acestui fapt, dăm următoarea:

CIRCULARĂ

Urmând îndemnul Sfântului Părinte, contemplarea misterului Euharistic propusă pentru acest an are rolul de a ne dezvălui într-o nouă lumină acest mare Mister, care constituie rădăcina şi secretul vieţii spirituale a credincioşilor şi a fiecărei iniţiative a Bisericii lor. Este de dorit ca rodul semnificativ al acestui an să fie reînsufleţirea celebrării Sfintei Liturghii şi a practicării Adoraţiei Sfintei Euharistice chiar şi în afara Dumnezeieştii Liturghii, în toate comunităţile creştine. Iată de ce, Sfântul Părinte recomandă exigenţa unei spiritualităţi euharistice, oferind modelul Preasfintei Fecioare Maria, „Femeia euharistică".

Un rol primordial în vederea aprofundării şi trăirii acestei spiritualităţi îl au preoţii, cărora Suveranul Pontif li se adresează astfel: „Voi, preoţilor, care în fiecare zi repetaţi cuvintele consacrării şi sunteţi martori şi vestitori ai marelui miracol de iubire care se săvârşeşte în mâinile voastre, lăsaţi-vă atinşi de harul acestui an special, celebrând în fiecare zi Sfânta Liturghie, cu bucuria şi fervoarea experimentată prima dată când aţi celebrat, stând cu plăcere în rugăciune în faţa tabernacolului." (Scrisoarea Apostolică „Mane nobiscum Domine", nr. 30). Pe lângă această fervoare la care sunt chemaţi Slujitorii Altarului în timpul Dumnezeieştii Liturghii, Sfântul Părinte le recomandă să o celebreze în mod corect şi demn, conform normelor în vigoare stabilite de Magisteriul Bisericii.

În acest sens Sfântul Părinte îi sfătuieşte pe preoţi să proclame Cuvântul lui Dumnezeu şi predicarea Lui cu grijă şi cu atentă pregătire prealabilă, oferind Poporului lui Dumnezeu posibilitatea să-L asculte cu devoţiune, interiorizându-L în linişte, ca astfel să se lase atinşi şi luminaţi de El în trăirea vieţii lor creştine. Pe de altă parte, preoţii sunt îndrumaţi să înlesnească înţelegerea semnificaţiei gesturilor şi cuvintelor Sfintei Liturghii, printr-o cateheză liturgică şi sacramentală.

Adresându-se tot preoţilor, Sfântul Părinte le reaminteşte că în trăirea vieţii lor spirituale este importantă rostirea cu devoţiune a „Orelor Canonice", prin care Biserica sfinţeşte momentele zilei şi ritmează timpul anului liturgic. Prin rostirea acestui Oficiu Divin, preotul se află în comuniune de rugăciune cu întreaga Biserică. Pentru a da mărturie despre această comuniune, Sfântul Părinte recomandă preoţilor să organizeze cu reînsufleţită fervoare celebrări liturgice comune în zilele de duminică. Astfel, preoţii vor permite să fie redescoperită şi împreună trăită Duminica – Ziua Domnului, Ziua Bisericii – punând în evidenţă dimensiunea comuniunii specifică Bisericii primare.

Exigenţa unei spiritualităţi euharistice îl priveşte pe fiecare creştin în parte. În consecinţă, acesta este invitat să se deschidă din ce în ce mai mult dimensiunilor supranaturale ale acestui mare Mister ; astfel el se va putea împotrivi ispitelor lumii care tind să reducă Sfânta Liturghie la dorinţele, preocupările şi necesităţile pur umane. Euharistia este un Dar prea mare pentru ca să poată admite ambiguităţi şi reducţionisme. Iată de ce, Sfântul Părinte recomandă ca Poporul creştin să participe activ la celebrările liturgice, să acorde o atenţiei deosebită dimensiunii sacre intensificată prin cântul şi muzica liturgică, astfel încât Sfânta Liturghie să fie cu adevărat centrul vieţii creştine. Experimentând prezenţa lui Dumnezeu în Sfânta Liturghie, creştinii sunt chemaţii să devină mărturisitori ai acestei prezenţe în lume. În acest sens Sfântul Părinte îi invită pe iubiţii credincioşi să mărturisească plini de tărie şi fără frică prezenţa lui Dumnezeu în lume, să vorbească despre El şi să poarte cu demnitate semnele propriei lor credinţe.

De asemenea, mărturisirea credinţei în acest An Euharistic se va exprima, potrivit îndemnului Suveranului Pontif, printr-o perioadă de timp în care comunităţile parohiale sunt chemate să vină în întâmpinarea nevoilor celor săraci, bolnavi, bătrâni, marginalizaţi etc.

Fie ca acest An Euharistic să devină un „An de Har", prin care Biserica, susţinută de mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria şi a Sfântului Iosif, Patronul Eparhiei noastre, să primească un nou elan misionar şi să recunoască tot mai mult în Sfânta Euharistie izvorul şi culmea întregii sale vieţi.

 

Dată în Cluj-Napoca, din reşedinţa episcopală, la 29 octombrie, anul Domnului 2004, pomenirea Sfintei Cuvioase şi Martire Anastasia Romana şi a Sfântului Cuvios Avramie, anul Jubileului de 150 de ani de la întemeierea Eparhiei noastre, în al 26-lea an de Pontificat al Sf. Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, anul al optulea al Episcopatului nostru şi al treilea în Scaunul acestei Eparhii.
Nr. 2361 / 29.10.2004
Cluj-Napoca