Untitled document

 Nr. 845 / 03.04.2005
Cluj-Napoca

† FLORENTIN

Din mila Atotputernicului Dumnezeu, Episcop greco-catolic român, Eparh al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, de Dumnezeu binecuvântată,

 

Onoratului cler, persoanelor consacrate şi iubiţilor credincioşi,
Cu adâncă durere în suflet, am primit trista veste a trecerii la cele veşnice a Preafericitului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, în prima sâmbătă a lunii aprilie în preziua Duminicii Milostivirii Divine din Săptămâna in albis.

În vederea stabilirii unor norme organizatorice şi liturgice pentru perioada de timp următoare, dăm această:

CIRCULARĂ

I. Norme organizatorice generale

1. În comuniune cu Biserica Catolică din întreaga lume se decretează 9 zile de doliu începând cu data de 3 aprilie 2005.

2. Îndemnăm onoratul cler, persoanele consacrate şi pe toţi credincioşii de pe teritoriul Eparhiei noastre, la rugăciune stăruitoare pentru odihna sufletului Preafericitului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea.

3. Programul rugăciunilor şi devoţiunilor va fi adaptat corespunzător acestui eveniment, parohii preocupându-se să asigure în Biserici posibilitatea unui program prelungit de rugăciuni particulare. 

4. Vor fi arborate la toate instituţiile bisericeşti de pe teritoriul Eparhiei noastre steagurile negre în semn de doliu.

5. Toate imaginile publice cu chipul Sf. Părinte din aceste instituţii vor purta insemne de doliu.

6. Invităm la prudenţă pastorală în luările de cuvânt şi interviurile care vor fi acordate în această perioadă de timp.

II. Prevederi liturgice
A. Pentru perioada zilelor de doliu
1. În cadrul oficiilor liturgice, la pomenirea ierarhiei se va utiliza următoarea formulă: „Pentru/Pe Preafericitul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, adormit în Domnul, pentru Înalt Prea Sfinţia Sa Arhiepiscop şi Mitropolit Lucian …"
2. La celebrările Sf. Liturghii se va introduce la momentul notat în Liturghier ectenia morţilor la intenţia odihnei sufletului Sf. Părinte.
3. La încheierea oficiilor liturgice publice se va rosti împreună cu credincioşii rugăciunea specială pentru odihna sufletului Sf. Părinte (Cf. Anexa I).
4. În zilele de doliu, clopotele bisericilor de pe teritoriul Eparhiei noastre vor răsuna la ora 1200, timp de 5 minute.
 
B. Pentru ziua funeraliilor Pontifului Roman

1. Se va celebra Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur urmată de Parastas la intenţia odihnei sufletului Sf. Părinte, cu participarea credincioşilor.

2. Se va organiza, în zilele premergătoare funeraliilor, o seară de priveghere la aceeaşi intenţie.

C. Pentru intervalul de zile cuprins între încheierea perioadei de doliu şi ziua anunţării numelui noului Pontif Roman

1. Pomenirea Ierarhiei în cadrul liturgic se va face conform celor stabilite mai sus (A. 1).

2. La încheierea oficiilor liturgice publice se va rosti împreună cu credincioşii o rugăciune specială la intenţia alegerii noului Pontif Roman (Cf. Anexa II).

În speranţa că aceste măsuri organizatorice şi liturgice vor fi duse la îndeplinire pe întreg teritoriul Eparhiei noastre şi că rugăciunile vor fi bine primite în faţa Tronului gloriei divine, vă împărtăşim arhiereasca binecuvântare şi rămânem în continuare în comuniune de rugăciune pentru odihna sufletului Sf. Părinte Papa Ioan Paul al II-lea.

Dată în Cluj-Napoca, din reşedinţa episcopală, la 3 aprilie, anul Domnului 2005, în ziua  pomenirii Părintelui Nichita Mărturisitorul, în anul al nouălea al Episcopatului nostru şi al treilea în Scaunul acestei Eparhii.

 

Pr. Cristian DAVID
Cancelar Eparhial
† Florentin CRIHĂLMEANU
Episcop Eparhial de Cluj-Gherla