Comisia Internaţională Mixtă pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă
A XI-a sesiune plenară
Pafos, Cipru, 16-23 octombrie 2009

A XI-a Întrunire a Comisiei Mixte Internaţionale pentru Dialog Teologic între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică a avut loc în Pafos, Cipru, un oraş cu o istorie bogată, care a primit trei Apostoli: Pavel, Barnaba şi Marcu. Reuniunea a avut loc între 16-23 octombrie 2009, fiind găzduită generos şi fratern de către Biserica Ortodoxă a Ciprului.

Au fost prezenţi douăzeci de membri catolici, câţiva dintre membri nu au putut participa. Toate Bisericile Ortodoxe, cu excepţia Patriarhiei din Bulgaria, au fost reprezentate şi anume: Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Moscovei, Patriarhia Serbiei, Patriarhia României, Patriarhia Georgiei, Biserica Ortodoxă a Ciprului, Biserica Ortodoxă a Greciei, Biserica Ortodoxă a Poloniei, Biserica Ortodoxă a Albaniei şi Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei.

Lucrările Comisiei s-au desfăşurat sub conducerea celor doi co-preşedinţi, Cardinalul Walter Kasper şi Mitropolitul Ioannis de Pergam, ajutaţi de doi co-secretari, Mitropolitul Ghenadios de Sassima (Patriarhia Ecumenică) şi Monseniorul Eleuterio F. Fortino (Consiliul Pontifical pentru Unitatea Creştinilor).

La sesiunea de deschidere ce a avut loc sâmbătă, 17 octombrie, Comisia a fost salutată foarte călduros de către gazdă, Mitropolitul Gheorghios de Pafos, care a subliniat importanţa găzduirii reuniunii în acest oraş apostolic, celebru de-a lungul istoriei nu doar în insulă, ci în toată lumea creştină.

Sâmbătă, 17 octombrie, membrii catolici au celebrat Sfânta Liturghie în biserica romano-catolică „Sfânta Cruce” din Nikosia, prezidată de către Cardinalul Walter Kasper, în prezenţa membrilor ortodocşi. În omilie, Eminenţa Sa şi-a exprimat recunoştinţa din partea delegaţiei catolice către Biserica din Cipru şi, în special, faţă de Mitropolitul Gheorghios de Pafos, pentru călduroasa ospitalitate manifestată şi a subliniat că spiritul modestiei şi al iubirii ar trebui să domine în activitatea Comisiei mixte, amintind cuvintele Domnului: Şi oricine dintre voi vrea să fie cel dintâi, să fie slujitorul tuturor (Marcu 10,44).

Duminică, 18 octombrie, membrii ortodocşi au celebrat Sfânta Liturghie în biserica „Faneromeni” din Nikosia, prezidată de Preafericitul Părinte Hrisostomos, Arhiepiscopul Ciprului, în prezenţa membrilor catolici. Adresându-se celor prezenţi, Arhiepiscopul Hrisostomos a declarat: „Împreună cu toate celelalte Biserici Ortodoxe, subliniem insistenţa noastră fermă asupra principiilor de bază deja consfinţite ale conştiinţei ecleziale din primul mileniu de viaţă istorică a Bisericii. Sinoadele Ecumenice şi marii Părinţi din primul mileniu reprezintă garanţia interpretării teologice autentice a tainei dumnezeieştii iconomii în Hristos, dar şi garanţia trăirii ei autentice de către credincioşi în taina Bisericii în care se extinde, sub îndrumarea Sfântului Duh, prezenţa continuă şi activă a lui Hristos în lume, până la sfârşitul veacului”.

Ulterior, co-preşedinţii – Cardinalul Walter Kasper şi Mitropolitul Ioannis de Pergam – împreună cu Mitropolitul Ghenadios de Sassima, Cardinalul Leonardo Sandri, Mitropolitul Vasilios de Constantia-Famagusta şi Arhiepiscopul Roland Minnerath au fost primiţi la Palatul Prezidenţial de către Preşedintele Ciprului, Excelenţa Sa Dimitris Christofias, care şi-a exprimat speranţa ca într-o lume încă divizată, precum Cipru de altfel, acest dialog important să continue, şi a exprimat dorinţele sale de bine pentru progresul spre comuniunea între cele două Biserici în viitor.

Membrii Comisiei au vizitat Muzeul Bizantin şi au luat prânzul oficial la Arhiepiscopie, oferit de către Preafericirea Sa, Arhiepiscopul Hrisostomos.

În cursul după-amiezii, membrii au efectuat o vizită la Metocul Mănăstirii Kykkos, unde au fost primiţi călduros de către Egumen – Mitropolitul Nikiforos de Kykkos şi Tylliria şi de către Mitropolitul Isaia de Tamassos şi Orini. Mai târziu, spre seară, Mitropolitul Vasilios de Constantia-Famagusta a oferit o cină oficială în Mitropolia sa la Paralimni. În cursul săptămânii, membrii au vizitat şi Mănăstirea Cuviosului Neofit şi siturile arheologice ale Sfântului Apostol Pavel din Pafos.

În prima zi a întrunirii, aşa cum se obişnuieşte, membrii romano-catolici şi cei ortodocşi s-au întâlnit separat pentru a-şi organiza activitatea. La întâlnirea membrilor ortodocşi s-a discutat, printre altele, despre reacţiile negative faţă de Dialog ale unor cercuri ortodoxe şi unanim au fost considerate ca total nefondate şi inacceptabile, furnizând informaţii false şi înşelătoare. Toţi membrii ortodocşi ai Comisiei au reafirmat că Dialogul continuă cu decizia tuturor Bisericilor Ortodoxe şi se desfăşoară cu fidelitate faţă de Adevărul şi Tradiţia Bisericii. Comisia catolică a considerat textul de lucru drept bază bună pentru munca viitoare şi a confirmat intenţia de a continua Dialogul cu convingere, cu încredere reciprocă şi în ascultare faţă de voia Domnului.

După cum s-a decis la ultima sesiune plenară de la Ravenna, 2007, Comisia a studiat tema Rolul Episcopului Romei în comuniunea Bisericii din primul mileniu”, pe baza unui text de lucru pregătit de către Comitetul de Coordonare Comună, care s-a reunit la Elounta, în Creta, Grecia, anul trecut. În cadrul plenarelor acestei întâlniri, Comisia a studiat cu atenţie şi a corectat textul de lucru al Comisiei Mixte şi a decis să îşi finalizeze activitatea anul viitor, prin convocarea unei întruniri ulterioare a Comisiei Mixte. Nu s-a decis asupra unui text final, iar orice text ar circula nu este valabil.

S-a decis ca a XII-a adunare plenară să fie găzduită de către Cardinalul Christoph Schonborn la Viena, în Austria, în perioada 20-27 septembrie 2010.

A XI-a sesiune plenară s-a terminat cu vecernia ortodoxă la Catedrala „Sfinţii Teodor Tiron şi Teodor Stratilat” din Pafos, urmată de o recepţie oferită de către Mitropolitul Gheorghios.

Întrunirea Comisiei Mixte a fost marcată de un spirit de prietenie şi colaborare bazată pe încredere. Membrii Comisiei au apreciat în mod deosebit generoasa ospitalitate a Bisericii Ciprului şi au încredinţat cu putere lucrarea continuării dialogului, rugăciunii credincioşilor.

Pafos, Cipru, 22 octombrie 2009
(Traducere după versiunea oficială în limba engleză)