Prea Fericite Părinte Cardinal Lucian,
Preasfințite Episcop Petru Gherghel al Iaşului,
Iubiţi fraţi întru preoţie,
Cuvioase Surori,
Distinse oficialităţi,
Mult stimate domnule viceprimar,
Iubiţi credincioşi ai acestei binecuvântate parohii Scăiuş: greco-catolici, romano-catolici, ortodocşi sau de altă confesiune,
Iubiţi pelerini veniţi din diferite locuri ai Eparhiei noastre şi din alte localităţi,

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa”.

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi al Maicii Sfinte am ajuns această binecuvântată zi de aniversare a 80 de ani de la lăcrimarea icoanei Maicii Domnului de aici, din biserica greco-catolică din Scăiuş şi la sfinţirea noii biserici şi a întregului complex spiritual.

Evenimentul acesta excepţional este marcat prin prezenţa şi lucrarea de sfinţire a bisericii a Prea Fericitului Părinte Cardinal Lucian, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma şi a Excelenţei Sale Petru Gherghel, Episcop de Iaşi.

Această aniversare este încununată de multe haruri cereşti. Anul acesta, 2014, Eparhia de Lugoj l-a dedicat „Maicii Domnului de la Scăiuş”.

În acest an, prin parohiile noastre se fac multe devoţiuni în cinstea Sfintei Fecioare Maria, Maica noastră.

Unul din evenimentele de bază ale acestui „An marian” este construirea acestei biserici din Scăiuş şi amenajarea complexului spiritual al acestui Sanctuar.

Pentru Eparhia noastră – şi nu numai – participarea Prea Fericirii Voastre la această mare sărbătoare este şi pentru noi un îndemn de cinstire şi iubire a Maicii Domnului.

A fost o preocupare a înaintaşilor noştri: Episcopii Alexandru Nicolescu şi Ioan Bălan, Arhiepiscopul Ioan Ploscaru, de a construi o biserică aici, la Scăiuş, de a dezvolta un centru spiritual în acest loc unde a lăcrimat icoana Maicii Domnului.

Datorită vremurilor grele prin care a trecut Biserica Greco-Catolică din România, prin persecuţia de patruzeci de ani, urmată de o perioadă grea de refacere, această preocupare a devenit posibilă abia în zilele noastre.

Noul complex spiritual marian este alcătuit în prezent din biserica nouă, platoul din faţa bisericii pavat cu dale, pentru oficierea Sfintelor Liturghii în aer liber, alei de acces, casa pelerinului, crucea împrejmuită cu lanţuri, clopotniţa, fântâna cu apă curgătoare şi biserica veche, ca muzeu. Urmează ca acest centru de spiritualitate să se dezvolte şi mai mult.

Iubiţi credincioşi,

Aţi venit aici, la Scăiuş, într-un număr foarte mare, fără precedent. Oare ce v-a determinat să veniţi, din multe părţi, în această localitate modestă, parcă ascunsă de ochii lumii? Să vedeţi o catedrală? Să vedeţi opere de artă, aşa ca în marile oraşe ale lumii, sau în vestitele locuri de pelerinaj precum Lourdes, Fatima, Medjugorje, Radna, Cacica, etc.?

Am venit aici cu toţii să o vedem şi să o cinstim pe Maica Domnului nostru Isus Cristos care, în urmă cu 80 de ani, şi-a manifestat prezenţa printr-o icoană care o reprezintă. Din ochii Maicii Sfinte de pe această icoană, au curs lacrimi în văzul mulţimilor de oameni care au privit cu îngrijorare şi cu frică acest fenomen. Data la care a avut loc acest fenomen a fost 30 septembrie 1934. Lăcrimarea s-a repetat în acelaşi an, la 15 octombrie.

Maica Domnului este aceeaşi, indiferent de locul unde este venerată: fie într-o mare catedrală sau într-un modest loc ascuns, cum este bisericuţa din Scăiuş.

Maica Domnului, Maica Domnului nostru Isus Cristos este maica noastră, a tuturor, indiferent de confesiunea religioasă sau de religie, fie că vorbim de credincioşi sau de necredincioşi.

Maica Domnului este îndurerată pentru că vede cum mulţi oameni se îndepărtează de Dumnezeu. Pentru aceştia, jertfa de pe Cruce a Fiului Său este zadarnică.

Iubiţi credincioşi,

Biserica greco-catolică nou construită la Scăiuş nu este de dimensiuni mari. Am văzut, la Roma, că Bazilica „Sfântul Petru” este neîncăpătoare de multe ori şi multe servicii religioase se oficiază afară, în piaţa din faţa bazilicii, indiferent de condiţiile meteorologice. Nici acolo nu toată lumea are loc de şezut, astfel că, din acest punct de vedere, există o asemănare între Roma şi Scăiuş.

La Roma îl întâlnim pe Sfântul Părinte Papa Francisc, capul vizibil al Bisericii lui Cristos, însoţit de episcopi, preoţi şi credincioşi, iar aici, la Scăiuş, îl avem azi cu noi pe Prea Fericitul Părinte Cardinal Lucian Mureşan, capul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, împreună cu episcopi, preoţi şi credincioşi.

Aducem mulţumiri Prea Sfintei Treimi; Tatăl şi Fiul şi Spiritul Sfânt, pentru toate darurile primite.

Aducem mulţumiri Maicii Domnului pentru manifestarea prezenţei Sale în acest loc şi pentru mesajele transmise prin sfintele Sale lacrimi, pentru multele haruri primite de-a lungul celor 80 de ani şi îi cerem mereu noi haruri de care avem nevoie. Mulţumim, Maică Sfântă, pentru că ne-ai ajutat să dezvoltăm aceste lucrări întru cinstirea Ta şi mai mare mărirea lui Dumnezeu.

Aducem mulţumiri celor care au contribuit financiar sau sub altă formă la edificarea acestui sfânt lăcaş. Toţi aceştia sunt ctitori ai acestei biserici şi Biserica se roagă pentru ei la fiecare Sfântă Liturghie.

Lucrările de construcţie ale bisericii au fost realizate de către firma Promptitudine SRL Lugoj condusă de D-l Madescu Ioan și Dumitru Ioan cu sprijinul financiar al Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj, Renovabis Germania, Kirche in Not Arhiepiscopia de Koln, Episcopia de Munster, Episcopia de Mainz Germania, a Mons. Rene Bremont de pie memorie Franța, asociația LOeuvre d Orient Paris, Congregația pentru Bisericile Orientale din Roma, a Primăriei Comunei Fârliug, din partea bunilor credincioși din Scăiuș și multor altora care au dorit sa rămână anonimi.

Proiectul bisericii a fost realizat de către Biroul Individual de Arhitectură condus de d-na arhitect Madălina Tufiș, iar structura de rezistență a fost realizată de d-l inginer Ioan Miuțescu.

În masa altarului au fost aşezate moaşte ale Sfântului Papă Ioan Paul II.

Iconostasul din lemn este construit de marele artist de iconostase d-l inginer Doru Vlaş din Arad. Icoanele de pe iconostas şi cele ce vor fi aşezate pe el, în curs de realizare, sunt opera doamnei Dorina Zah din Lugoj, specialistă în pictură bisericească şi restaurare.

Un rol important şi o dăruire desăvârşită aduse la edificarea acestui sanctuar marian l-a avut Prea Cucernicul Părinte Ilie Iulian Haşciar, iconom stavrofor, paroh greco-catolic de Scăiuş, împreună cu distinsa sa doamnă preoteasă Claudia Haşciar, cărora le mulţumim cordial.

Lui Dumnezeu laudă în vecii vecilor!

Toate spre mai marea mărire a lui Dumnezeu şi mântuirea sufletelor noastre!

Recunoştinţă ctitorilor şi binefăcătorilor acestei sfinte biserici!

Scăiuş, 27 septembrie 2014

+ Alexandru Mesian
Episcop de Lugoj