În numele Preasfintei,

celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,

† LUCIAN

Din mila lui Dumnezeu,

Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş,

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei,

În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, urmare solicitării nr. TO 51/2010 a Președintelui Tribunalului Ordinar al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică; conform can. 1063 dăm următorul:

D E C R E T

Articolul 1. Se numeşte în funcţia de Judecător al Tribunalului Ordinar al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Domnul Octavian Dumitru Frinc.

Articolul 2. Durata funcţiei este de 5 ani.

Articolul 3. Prezentul decret intră în vigoare începând cu data promulgării lui.

Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,
14 Septembrie, Anul Domnului 2010,
Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci.

† LUCIAN

Arhiepiscop Major

[DOC-CURIE]