Decret SE 18/15.06.2010,
Aprobare a statutului Sinodului Episcopilor

În numele Preasfintei,
celei de o Fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,

† LUCIAN

Din mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş,
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică,
în deplină comuniune de credinţă cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei,

În baza drepturilor conferite de Canoanele Sfinţilor Apostoli, ale Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, urmare a deciziei sinodale luată statutar în şedinţa de lucru a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică din data de 1-2 iunie 2010, conform can. 112 §1 dăm următorul

D E C R E T

Articolul 1. Se aprobă pe o perioadă de 7 ani Statutul Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică;

Articolul 2. Prezentul decret intră în vigoare începând cu data promulgării lui.

Dat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului Major,
15 iunie, Anul Domnului 2010,
Pomenirea Sf. Pf. Amos; Sf. Ieronim.

† LUCIAN
Arhiepiscop Major

Notar al Sinodului Episcopilor
Pr. William A. Bleiziffer