ALEXANDRU,

Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic,
al Eparhiei de LUGOJ

„Fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv” (Lc 6,36)

Iubiți frați întru preoție,
Iubiţi credincioşi,

Sfântul Părinte Papa Francisc a proclamat Jubileul extraordinar al Milostivirii în cadrul unei ceremonii solemne în data de 13 martie prin bula Misericordiae Vultus, jubileu care va începe în data de 8 decembrie 2015 și se va încheia duminică, 20 noiembrie 2016. Papa Francisc a încredinţat Consiliului Pontifical pentru Noua Evanghelizare organizarea Jubileului Milostivirii, consiliu care va fi în legătură permanentă cu eparhiile pe tot parcursul anului, și care va transmite în mod continuu informații cu privire la evenimentele desfășurate.

Papa Francisc a dispus ca în prima duminica după începerea jubileului să se deschidă o astfel de Poartă a Milostivirii în toate Bisericile locale – pe toată durata Anului Sfânt. Astfel, pentru Eparhia de Lugoj precizăm următoarele:

În Catedrala Coborârea Sfântului Spirit din Lugoj, Poarta Milostivirii se va deschide în data de 13 decembrie 2015, la Liturghia de la ora 10.30 pontificată de P.S. Alexandru Mesian și cu participarea tuturor celor prezenți la Sfânta Liturghie. Înainte de începerea Sfintei Liturghii se va merge în procesiune în jurul Catedralei, apoi se va veni la intrarea principală a Catedralei, se va bate în porțile de intrare cu Sfânta Cruce, ca în noaptea de Înviere. Apoi se deschid porţile şi se va intra în Catedrală, cântându-se Doxologia Mare.

În aceeași zi se vor deschide Porțile Milostivirii și în bisericile greco-catolice din marile centre ale Eparhiei, respectiv: biserica „Naşterea Preacuratei Fecioare Maria” din Timișoara, „Naşterea Preacuratei Fecioare Maria” din Arad, „Sfânta Fecioară Maria de la Fatima” din Reșița, „Imaculata” din Deva și la Sanctuarul marian de la Scăiuș. Cei care vor intra în aceste Biserici pot obține indulgențe plenare spunând la intenția Sfântului Părinte: Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Crezul, Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor, cu condiția să fie în starea harului Sfințitor.

Vă invităm să vă implicați cât mai activ în această inițiativă a Sfântului Părinte. Rugăm protopopii și preoții parohi să alcătuiască programe pentru acest an Sfânt, astfel încât credincioșii să exercite tot mai des faptele milostivirii trupeşti şi sufleteşti.

Anexăm alăturat Rugăciunea Sfântului Părinte Papa Francisc pentru Jubileul Milostivirii.

Lugoj, 4 decembrie 2015

 

ALEXANDRU

Episcop de Lugoj

Rugăciune pentru Jubileul milostivirii compusă de Papa Francisc

Doamne Isus Cristoase, care ne-ai învăţat să fim milostivi ca şi Tatăl ceresc şi ne-ai spus că cine te vede pe tine îl vede pe Tatăl,

Arată-ne chipul Tău şi vom fi mântuiţi.

Privirea ta plină de iubire i-a eliberat pe Zaheu şi pe Matei din sclavia banului, pe adulteră şi pe Maria Magdalena din a-şi pune fericirea în poftele trupeşti, pe Petru l-a făcut să plângă după trădare, iar tâlharului căit i-a asigurat paradisul.

Fă ca fiecare dintre noi să asculte ca şi cum i-ar fi adresat lui, cuvântul pe care l-ai spus samarinencei: “Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu!”

Tu eşti chipul vizibil al Tatălui nevăzut, a Dumnezeului care manifestă Atotputernicia Sa, mai ales prin iertare şi milostivire: fă ca Biserica să fie în lume chipul vizibil al Tău, Domnul ei, înviat şi în glorie.

Ai voit ca şi slujitorii tăi să fie şi ei îmbrăcaţi în slăbiciune pentru a simţi adevărata milă faţă de cei care sunt în ignoranţă şi în eroare: fă ca oricine se apropie de slujitorii tăi să se simtă acceptat, iubit şi iertat de Dumnezeu.

Trimite Spiritul tău şi consacră-ne pe toţi cu ungerea sa pentru ca Jubileul Milostivirii să fie un an de har al Domnului, iar Biserica Ta cu un entuziasm reînnoit să poată duce mesajul cel bun săracilor, să proclame celor închişi şi celor asupriţi libertatea, iar celor orbi să le redea vederea.

Îţi cerem aceasta prin mijlocirea Prea Curatei Fecioare Maria Mama Milostivirii, ţie care vieţuieşti şi domneşti cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt în toţi vecii vecilor.

Amin.