Mesajul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale la instalarea PS Mihai

Congregaţia pentru Bisericile Orientale,
28 aprilie 2008
Prot. n. 101/2008

Preafericirii Sale
LUCIAN,
Arhiepiscopul major al Bisericii Greco-catolice române, unite cu Roma
Preafericirea Voastră,

Mă unesc cu bucurie la slujba de duminica viitoare care inaugurează oficial slujirea arhierească a Preasfinţiei Sale Mihai Frăţilă, auxiliar al Preafericirii Voastre pentru capitala naţiunii române şi cele cincisprezece parohii afiliate de acest Vicariat.

Va fi o ocazie de susţinută mângâiere şi plină de speranţă pentru întreaga Biserică arhiepiscopală majoră unită cu Roma, care după şaizeci de ani poate să întronizeze un nou episcop pentru Bucureşti.

Gândul se îndreaptă cu pioasă recunoştinţă, înainte de toate lui Dumnezeu, Preasfintei Sale Mame şi patronilor Bisericii greco-catolice, apoi spre atâţia martiri ai credinţei cunoscuţi sau nu, care prin sângele lor au pregătit recolta de care cu toţii ne bucurăm întru Domnul. Între aceşti mărturisitori rămâne de neuitat vrednicul episcop Vasile Aftenie.

Gratitudinea trebuie să devină rugăciune şi dăruire pentru o mărturie dezinteresată şi o trăire cu adevărat creştină în faţa lumii.

Astfel, acest eveniment de importanţă istorică se uneşte nesfârşitei bucurii pentru Învierea lui Hristos, pe care o trăiţi acum cu întreaga Biserică. Cu adevărat Domnul cu moartea sa a călcat moartea noastră şi ne-a dăruit viaţă. A călcat în Învierea sa puterile întunericului şi ne asigură pentru viitor prezenţa sa, fiindcă rămâne cu noi până la sfârşit.

Vă încredinţez Preafericirea Voastră, o specială urare şi îmbrăţişarea arhierească pentru Preasfinţitul Mihai Frăţilă, căruia îi suntem atât de recunoscători pentru slujirea oferită la Roma ca rector al Colegiului Pontifical Pio Romeno de la Roma.

Cer asupra sa, ca de-altfel şi asupra Preafericirii Voastre şi asupra întregii Biserici greco-catolice, binecuvântarea Bunului Păstor, cel Înviat, pentru ca împreună cu Biserica romano-catolică şi în frăţietate cu Biserica Ortodoxă, să puteţi oferi în continuare o contribuţie plină de generozitate spre edificarea României contemporane.

Sunt, de asemenea, onorat de sentimentele de împărtăşire şi urare exprimate de Excelenţa Sa, Domnul Preşedinte al României, căruia îi prezint salutul cu mare deferenţă, împreună cu doririle de bine, pe care le adresez şi confraţilor Episcopi, autorităţilor civile şi bisericeşti, tuturor credincioşilor.

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Al Dumneavoastră devotat
Cardinal Leonardo SANDRI,
Prefect

Antonio Maria Veglio,
Episcop Secretar

ComentariiExprimaţi-vă opinia