Mesajul Nunţiului Apostolic pentru Slujba de Înmormântare a IPS George

Cu ocazia solemnei Slujbe de Înmormântare a Excelenţei Sale Reverendisime Înalt Preasfinţitul Episcop ad personam George Guţiu, Păstor exemplar al Eparhiei de Cluj-Gherla, Nunţiul Apostolic în România exprimă întreaga sa apropriere iubitei Biserici Greco-Catolice Unite cu Roma şi, în îndoliere rugătoare, se uneşte în rugăciunea de mijlocire pentru regretatul Prelat.

El, pe nedrept întemniţat în închisorile comuniste vreme de 14 ani, a fost martor şi slujitor al lui Hristos în timpul persecuţiei şi al tăcerii. A fost un luminos exemplu de caritate creştină, rezistând oricărei încercări şi devenind astfel punct de referinţă pentru noile generaţii.

Nunţiatura Apostolică mulţumeşte cu fervoare Domnului pentru acest martor al Evangheliei, a cărui amintire depăşeşte graniţele României, emoţionându-i şi edificându-i pe credincioşii din Europa şi din lume. Acolo unde Episcopi, preoţi, persoane consacrate şi laici continuă să fie puşi la încercare de regimurile asupritoare ale libertăţii religioase şi ale conştiinţei, este cu siguranţă motiv de mângâiere şi de încurajare să se ştie că persoane ca IPS Mons. George Guţiu au perseverat în mărturisirea credinţei greco-catolice în timpul persecuţiei comuniste.

Exprimându-le pe cele de mai sus, Nunţiatura Apostolică în România asigură de rugăciunile Sanctităţii Sale Papa Benedict al XVI-lea, care în această perioadă pascală, de bucurie în lumina Învierii lui Hristos, oferă celor ce vor fi prezenţi la Dumnezeiasca Liturghie şi Slujba Înmormântării de joi 12 mai binefăcătoarea sa Binecuvântare Apostolică, drept chezăşie de îmbelşugate haruri dumnezeieşti şi de mângâiere pentru pierderea regretatului Păstor.

Francisco Javier Lozano
Nunţiu Apostolic
Bucureşti, 11 mai 2011

ComentariiExprimaţi-vă opinia