Mesajul PF Lucian la funeraliile Mons. Puni

Blaj, 7 martie 2008

Preasfinţia Voastră, Preasfinţite Părinte Episcop Alexandru,
Păstorul Diecezei de Lugoj,
Sfinţiile Voastre, fraţi preoţi,
Cucernici credincioşi şi fii spirituali ai părintelui Emil,

Condamnând falsitatea şi tot ceea ce este mincinos, Mântuitorul Isus Cristos se foloseşte de imaginea pomului rău care face roade rele şi a pomului bun care face roade bune, imagine aplicată, desigur, vieţii oamenilor. Concluzia lui Isus este că după roadele lor îi vom cunoaşte (cf Mt 7,16-20), adică după fapte.

Într-adevăr, dragii mei, după fapte l-am cunoscut pe acest falnic "pom" al Bisericii noastre, părintele Emil Puni, membru al Societăţii lui Isus şi ani mulţi, Vicarul general al Diecezei de Lugoj. După faptele bune, rod al unei educaţii primite, încă din tinereţe, în spiritul Regulei călugăreşti al Sfântului Ignaţiu de Loyola, de la rigoarea căruia nu s-a abătut nici în anii în care ordinele şi congregaţiile călugăreşti din ţara noastră au fost interzise spre a activa.

Mulţi, foarte mulţi, credincioşi vârstnici dar mai ales tineri, preoţi, persoane consacrate, episcopi, studenţi teologi, s-au folosit, punând în aplicare sfaturile şi direcţiunea spirituală a acestui mare duhovnic. Toţi aceştia se constituie în "roadele bogate" ale acestui "pom bun". Toţi aceştia, la ora solemnă a trecerii lui în Împărăţia luminii, unde, pentru o veşnicie întreagă va celebra Liturghia cea de-a pururi, aclamăm: Vrednic este!

Vrednic este, Tată ceresc, să-l odihneşti pentru că a trudit mult, să-l mângâi pentru că a fost jignit deseori, să-l îmbrăţişezi pentru că a suferit mult.

Imaculată Fecioară Marie, căreia ţi-a dedicat acest sfânt locaş, arată-i-te întru frumuseţea chipului tău de mamă iubitoare şi mijlocitoare.

Odihneşte-te în pace, vrednicule de pomenire, părinte Emil!

+ Lucian
Arhiepiscop Major

ComentariiExprimaţi-vă opinia