Mesajul PF Lucian pentru SRUC 2010

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor
18-25 ianuarie 2010

Dragi fraţi şi surori în Cristos Domnul,

„Pentru unirea tuturor” creştinilor, iată, şi-n acest început de an, o comisie specială a pregătit şi a propus teme de reflecţie însoţite de celebrare întru sinceră şi profundă rugăciune, pentru ca Dumnezeu Cel Unu în fiinţă şi întreit în Persoane să binecuvânteze eforturile tuturor pe acest drum, presărat încă cu multe neajunsuri, neînţelegeri, dar animat de speranţă şi de încredere.

Când jurnalistul Peter Seewald cerea felurite lămuriri de la, pe atunci, cardinalul Joseph Ratzinger, referitor la marea familie a Bisericii, s-a folosit de o părere a papei Leon cel Mare, care spunea că pentru a putea un pic înţelege şi a pricepe taina Bisericii, trebuie, mai întâi de toate, să dai deoparte „întunericul gândirii pământeşti şi fumul înţelepciunii lumeşti”. Aceasta l-a provocat pe cardinalul Joseph Ratzinger, acum Papa Benedict al XVI-lea, să aprofundeze: „Mi se pare că a aborda Biserica prin comisii, organisme şi consfătuiri este tocmai o ispită a societăţii noastre foarte active şi raţionale… Dacă vrem să înţelegem Biserica aşa cum trebuie, atunci e cazul să o privim, înainte de toate dinspre liturgie. Aici este ea, în cea mai mare măsură, ea însăşi, aici este ea necontenit atinsă de Dumnezeu şi înnoită de El”. Iată că acest îndemn al Papei Benedict se împlineşte în rostuirea acestor anuale Săptămâni de rugăciune pentru unirea toturor creştinilor, Săptămâni ce nu au nimic cu spiritul de comisie sau consfătuire, ci cu spiritul liturgic, cu spiritul de rugăciune comunitară, de rugăciune împreună, rugăciune ce doreşte să treacă dincolo de limitele confesionale.

Tema propusă pentru acest an este luată din contextul unei apariţii a lui Isus, după învierea Sa glorioasă din morţi. Ucenicilor înfricoşaţi, bulversaţi, trişti, după cele întâmplate cu Învăţătorul lor, Acesta le aduce speranţa şi bucuria, dovedindu-le că este viu, că mănâncă cu ei şi le aduce lămuriri. „Atunci le-a deschis mintea” (Lc24,45). Oare, Bisericile şi toate comunităţile ecleziale nu sunt le fel de înfricoşate, bulversate şi triste în faţa situaţiei de ne-unitate evidentă şi de ne-eficace mărturie pentru Cristos şi Evanghelie, într-o sociatate care, şi aşa, chiar vădit vrea „să scape” de Cristos? Ce e de făcut? Trebuie depăşit „întunericul gândirii pământeşti şi fumul înţelepciunii lumeşti” prin rugăciune multă, printr-un susţinut „dialog al iubirii”, prin stăruinţă întru „noua evanghelizare”. Iar întâlnirile de celebrare împreună a Cuvântului lui Dumnezeu şi de serioasă reflecţie asupra mesajului şi a dorinţei Domnului de a fi cu toţii una, ne deschid cu iubire unii spre alţii, ne ajută să vedem că mulţi oameni credincioşi sunt lăuntric legaţi de Cristos şi că rădăcinile credinţei pătrund mai presus de orice în Cristos însuşi. Acest Cristos, biruitor înviat din morţi, este „forţa continuă care dă viaţă acestui butuc de vie, făcând din el ceva care poate rodi”.

An de an, duminică de duminică, îl celebrăm pe Cel Înviat, cu credinţă. Precum ucenicii de altădată, şi noi „suntem martorii acestora” (Lc 24,48): martori ai Celui Înviat, dar şi martori ai ne-unităţii. Într-un creştinism dezbinat încă, nici bucuria nu poate fi deplină. Doresc şi mă rog, dimpreună cu voi toţi, ca rugăciunea şi efortul nostru să grăbească ceasul în care, cu bucurie deplină să celebrăm nu doar Cuvântul Domnului, ci şi Dumnezeiasca Euharistie. Va fi cerul pe pământ atunci; va fi bucurie cerească.

„Pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm”.

† LUCIAN
Arhiepiscop Major
al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică

ComentariiO opinie la “Mesajul PF Lucian pentru SRUC 2010”

  1. Sandoiu Petre la 29 ianuarie 2010 8:17 pm

    Frumos! Oare cati aprofundam cele scrise aici. Avem vreme pentru asta sau „mergem caci ne-am cumparat tarina,sau boi sau ne-am luat sotie….”
    Dumnezeu va alege cand vom fi in impreuna slujire!
    Cu rugaciune sincera ne vom bucura sa primim acest dar.
    Laudat sa fie Isus Cristos!

Exprimaţi-vă opinia