Mesajul Sinodului BRU la intronizarea PF Daniel

Blaj, 30 septembrie 2007

Preafericirea Voastră,
Înaltpreasfinţiile Voastre,
Preasfinţiile Voastre, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică salută cu bucurie şi cu frăţească dragoste pe confraţii episcopi ortodocşi care, astăzi, 30 septembrie anul Domnului 2007, duminica a 19-a după Rusalii, primesc cu binecuvântare cerească un nou patriarh. În tot timpul care s-a scurs de la trecerea din lumea aceasta a vrednicului de pomenire patriarhul Teoctist, ierarhii, preoţii şi credincioşii Bisericii Române Unite s-au rugat, cerând Preasfintei şi de viaţă dătătoarei Treimi, să rânduiască pentru Biserica soră Ortodoxă Română un patriarh care să exprime, prin sublima-i misiune, comuniunea de viaţă şi de iubire existentă dintru toţi vecii între cele Trei Persoane, Tatăl, Fiul şi Sfântul Spirit, viaţă şi iubire ce se revarsă în creaţie, în întreaga comunitate umană, dar mai ales între cei care cred şi mărturisesc că Cristos este unicul Domn şi Răscumpărător.

Totodată, Vă încredinţăm pe toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi pe tot poporul român binecredincios, că Biserica Greco-Catolică din România doreşte să se statornicească cele mai bune şi paşnice relaţii între Bisericile noastre. Precum în cursul zbuciumatei istorii a poporului nostru Bisericile noastre au stat alături pentru a lumina, a învăţa, a binecuvânta şi a sfinţi pe fiii lor, şi de acum înainte, în noi şi mereu noi contexte istorice, dorim ca Bisericile noastre să lucreze rodnic, prin mărturie de viaţă, de iubire şi de jertfă, pentru binele vremelnic şi veşnic al tuturor.

Preafericirea Voastră,
Preafericite Părinte Daniel,

Vă încredinţăm, cu toată greaua dar nobila misiune la care Biserica vă cheamă, Treimii celei de o fiinţă şi nedespărţite. Prin mijlocirea Preacuratei Născătoare de Dumnezeu Maria, fiica Tatălui, mama Fiului şi mireasa Sfântului Spirit, să se reverse peste Preafericirea Voastră belşugul de haruri, atât de necesar pentru o păstorire rodnică şi binecuvântată.

Întru mulţi şi sfinţi ani, Preafericirea Voastră!

† LUCIAN
Mitropolit de Alba Iulia şi Făgăraş – Blaj
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice

ComentariiExprimaţi-vă opinia