Pastorala de Crăciun a PS Virgil

SCRISOARE PASTORALĂ
LA SĂRBĂTOAREA NAȘTERII DOMNULUI

Îngerii ne dau de ştire că Isus, Cel mult dorit,
Pentru-a lumii mântuire, pe pământ azi a venit

Iubiţi credincioşi,

Este Sărbătoare, sărbătoare mare pe pământ: Domnul vine, vine din nou pentru a noastră mântuire; Domnul se naşte într-o familie, Familia Sfântă din Nazaret.

La rândul nostru, fiecare, ne-am născut într-o familie iar modelul pentru toate familiile din lume ar trebui sa fie Familia Sfântă din Nazaret.

Dragii mei,

În Familia din Nazaret, Dumnezeu desăvârşeşte lucrarea mâinilor sale începută cu Adam si Eva. Văzându-l pe Adam singur, a zis Domnul ca „nu este bine să fie omul singur” (Gen. 2, 18) şi i-a creat o pereche egala cu el din propriul sau trup (cf. Gen. 2, 20-22) şi, le-a poruncit: „creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi” (Gen. 1, 28). Ascultarea de Dumnezeu este fundamentul pe care s-a zidit prima familie: „din toţi pomii din rai poţi să mănânci, iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci” (Gen. 2, 16-17). Însă neascultarea „ le-a deschis ochii… şi au cunoscut că erau goi” (Gen. 3, 7) şi prin această neascultare a început drama familiei umane.

Dar, la plinirea timpurilor, „îngerii ne dau de ştire” că la Betleem s-a născut cel de veacuri aşteptat, Emanuel – Dumnezeu cu noi” (Mt. 1, 23), într-o familie. Maria, Maica Sfântă a avut conştiinţa împlinirii planului lui Dumnezeu prin ea „fie mie după cuvântul tău!” (Lc. 1, 38) iar Sfântul Iosif, l-a ascultat pe înger şi „a luat la el pe femeia sa” (Mt. 1, 24).

Dragi credincioşi,

Chiar dacă Maria şi Iosif au acceptat planul lui Dumnezeu în viaţa lor, familia lor, precum familia lui Adam si Eva, a fost supusă multor încercări ale Satanei de a o distruge. Totuşi vedem că nici mersul pe jos dintr-un oraş în altul in timp ce Maria era gravida, nici faptul că nimeni nu le-a oferit un loc decent pentru a înnopta, nici încercarea lui Irod de a ucide pe Pruncul Isus, nici fuga în Egipt nu i-au făcut pe Iosif şi Maria să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu odată ce i-au acceptat voinţa în familia lor. Iar „Maria păstra toate aceste lucruri şi le cumpănea în inima ei” (Lc. 2, 19).

In faţa acestor capcane ale celui rău, pentru a rămâne unită, familia trebuie sa-l primească pe Dumnezeu in mijlocul ei. „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu” (Mt. 1, 30): Domnul i se adresează Mariei dar în acelaşi timp ni se adresează nouă, fiecăruia în mod personal şi ne spune: „nu te teme … ai aflat har la Dumnezeu„.

Iubiţi credincioşi,

Astăzi, ca şi acum 2000 de ani, familiile noastre „află har la Dumnezeu„: pentru că familia este sacramentul iubirii şi sanctuarul vieţii; pentru că familia este trecutul, prezentul şi viitorul umanităţii; pentru că familia este fundamentul dreptăţii şi al iertării, este şcoala valorilor şi este Biserica cea vie şi adevărată.

În Familia din Nazaret Fiul lui Dumnezeu a trăit mulţi ani ascuns şi neştiut de nimeni. Această Familie Sfântă a avut o existenţă anonimă şi modestă, într-un loc uitat de lume, cu încercări nenumărate, în persecuţie şi în exil, cu lumini şi umbre. Cu toate acestea, Familia Sfântă ne poate ajuta să trăim viaţa în familiile noastre cu respect şi bucurie mai ales atunci când greutăţile, încercările şi suferinţa se abat peste noi dacă ştim să „aflăm şi să primim harul de la Dumnezeu” (cf. Mt. 1, 30).

Iubiţi credincioşi,

Dacă citim cu atenţie Evangheliile îl auzim adesea pe îngerul Domnului care-i îndeamnă atât pe Maria cât şi pe Iosif şi le spune: „nu te teme” (cf. Mt. 1,30). Tot astfel şi Îngerul nostru păzitor ne îndeamnă şi ne spune fiecăruia: „nu te teme” să întemeiezi o familie în care iubirea şi viaţa să înflorească. Şi eu vă îndemn, dragii mei, nu vă temeţi să vă creşteţi şi să vă educaţi pruncii, nu vă temeţi să aveţi grijă de bătrânii voştri şi să-i înconjuraţi cu iubire şi dragoste, nu vă temeţi să vă practicaţi credinţa. Familiile noastre să fie modele de iubire şi înţelegere! Astfel lumea vă va crede că sunteţi creştini.

La Betleem, Isus Cristos intră în istoria umanităţii, printr-o familie. Mare mister! Nazaretul în schimb ne prezintă viaţa de fiecare zi, istoria Familiei Sfinte. Ca un ecou răsună cuvintele Domnului „în sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea” (cf. Gen. 3, 19) iar Isus, Maria şi Iosif şi-au mâncat pâinea în bucurie şi în necaz şi au dat sens şi frumuseţe căminului lor familial după porunca lui Dumnezeu.

Iubiţii mei,

Îngerii ne dau de ştire că Isus, Cel mult dorit” se naşte astăzi în sufletul nostru, caută un sălaş în familiile noastre. Suntem oare pregătiţi pentru a-l primi?

Vă îndemn, cu ocazia acestui Praznic luminos să-l primiţi şi să-i faceţi lăcaş perpetuu Pruncului Isus în inima şi viaţa dumneavoastră, în familia dumneavoastră. Acest Prunc, „care cu puterea sa, va împărăţi lumea„, are puterea să ţină unite familiile şi să le ocrotească. Acest Prunc are puterea de a mântui familiile şi pe toţi care-l primesc şi cred în El (cf. Fap. 16, 31).

Da, să-l primim cu credinţă pentru că Domnul este speranţa care ne aduce iubirea cea adevărată!

Vă doresc Sărbători sfinte şi binecuvântate!

Naşterea lui Cristos să vă fie de folos!

La mulţi ani!

+ Virgil Bercea

ComentariiExprimaţi-vă opinia