Predica PF Lucian la consacrarea de Episcopi

Duminica a 28-a după Rusalii, 16 decembrie 2007.
Catedrala Arhiepiscopală din Blaj.
Hirotonia întru episcopat a pr. Mihai Frăţilă şi pr. Vasile Bizău

Înaltpreasfinţiile Voastre,
Preasfinţiile Voastre,
Excelenţele voastre,
Stimate oficialităţi centrale şi judeţene,
Preacucernici fraţi preoţi,
Stimate Domnule primar al municipiului Blaj,
Iubiţi credincioşi veniţi din diferite părţi ale ţării şi din străinătate,

În celebra sa carte "Mama", episcopul mărturisitor Ioan Suciu, pe care, la 3 decembrie anul acesta, l-am aniversat la o sută de ani de la naştere, scrie despre copil: "Orice copil care se naşte este o reuşită a vieţii, o intenţie divină împlinită, o garanţie de încredere şi de optimism, este o ascensiune, o pace pentru conştiinţe, un Amin plin de emoţie creatoare…". Câtă bucurie pentru părinţi, câtă speranţă, câtă încredere; şi aşa trebuie să fie! Dar naşterea Pruncului dumnezeiesc, a Celui ce "fără trup fiind, s-a întrupat de bună voie" pentru mântuirea întregului neam omenesc, ce bucurie şi speranţă aduce lumii? El, Isus Domnul, este marea reuşită a vieţii omului, El dă încrederea şi optimismul necesar în răzbaterea prin atâtea obstacole puse împotriva omului; El, Cristos, ne dă tuturor "cheia spre adevărata speranţă, speranţă care depăşeşte toate micile speranţe pe care le putem avea, pentru că El ne îndreaptă spre viitor şi spre fericirea veşnică" (Papa Benedict XVI).

Pe Acest Copil, Care "s-a făcut pentru noi ce nu era şi neschimbându-şi firea s-a făcut părtaş frământăturii noastre" îl aşteptăm să se nască în sânul familiei umane şi-n acest an, pentru că s-a născut, a rămas şi rămâne mereu cu noi.

Dragii mei,

La această bucurie a cinei naşterii Pruncului dumnezeiesc ne invită astăzi Biserica, la această cină pe care avea să o desăvârşească, oferindu-se pe Sine, în mod tainic, sub chipul pâinii şi al vinului, transformate prin forţa jertfei răscumpărătoare de pe lemnul Crucii. Toate s-au plinit atunci! Toate sunt gata de atunci! Invitaţia este făcută şi rămâne mereu valabilă: Veniţi că toate sunt gata!

Oare ce înseamnă aceasta? Sesizăm că domnul cinei se asigură, repetând invitaţia. Invitaţia lui nu este o poruncă povarnică; ea ar trebui să fie o cinste deosebită pentru cei invitaţi, un dar pe care omul bogat în de toate şi în milostivire îl face nu doar celor bogaţi ca şi el, nu doar celor activi în viaţa de toate zilele, şi care s-au scuzat că nu pot veni, ci şi celor săraci, neputincioşi, orbi şi şchiopi. La cină sunt invitaţi toţi, şi oricâţi ar veni, tot mai este loc. La cina stăpânului bogat nu sunt locuri rezervate, nu este nimeni respins, este loc pentru toţi. Veniţi, toate sunt gata!

Îl recunoaştem cu uşurinţă, sub chipul şi atitudinea omului bogat, pe Domnul Dumnezeu. El a plinit totul prin Cel ce s-a făcut servitorul tuturor, prin Cel ce s-a făcut ocară şi păcat, pentru ca pe cei din păcat să-i răscumpere. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că invitaţia stăruitoare este numai din bunătate.

Celebrăm bunătatea Stăpânului şi a Domnului domnilor! Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că trebuie să vii la Domnul aşa cum eşti, cu tot ce ai, bun sau rău, virtuţi sau păcate, sănătate sau boală, linişte sau eşti abătut; vino, toate sunt gata! Vino la Cel ce singur poate să te ajute, la Cel care însuşi a venit la noi şi poate să ne ierte şi să ne vindece.

Dragi participanţi,

Din 8 septembrie 1994 nu s-a mai celebrat aici nici o hirotonie întru episcopat. Am celebrat însă multe hirotonii întru preoţie. De fiecare dată, când hirotonesc un candidat la preoţie, îi leg de inimă câteva gânduri legate de sublimitatea slujirii preoţeşti; iar credincioşii noştri, care păstrează cu evlavie şi respect credinţa, sunt bucuroşi să primească în parohiile lor un preot bun, pe care să-l numească cu un aşa titlu nobil: părinte!

Episcopul este un părinte peste părinţi şi copii, este marele tată supraveghetor peste o familie numeroasă de preoţi şi credincioşi, care, păstrând unitatea credinţei şi a slujirii, fac să strălucească în comunitatea locală chipul Bisericii celei una şi nedespărţite. Conciliul II Vatican, în Decretul privind misiunea pastorală a episcopilor în Biserică, Christus Dominus, spune: "Episcopii, rânduiţi de Spiritul Sfânt, sunt urmaşii apostolilor ca păstori sufleteşti şi, împreună cu Supremul Pontif şi sub autoritatea lui, au misiunea să perpetueze lucrarea lui Cristos, Păstorul veşnic. Într-adevăr, Cristos a dat apostolilor şi urmaşilor acestora porunca şi puterea de a învăţa toate neamurile, de a-i sfinţi pe oameni întru adevăr şi de a-i păstori. Aşadar, episcopii, prin Spiritul Sfânt ce le-a fost dat, au fost constituiţi adevăraţii şi autenticii învăţători ai credinţei, pontifi şi păstori" (n.2).

Preasfinţiile Voastre Mihai şi Vasile,

În această duminică, zi a Domnului, Stăpânul a făcut cină mare. Evanghelia spune că "la ceasul cinei a trimis pe sluga sa ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că toate sunt gata!" (Lc 14,17). Voi sunteţi, de azi înainte, slugile calificate ale Stăpânului, care vestiţi că din bunătatea Lui cina este bogată şi mai este loc! Invitaţi-i pe toţi să guste şi să vadă cât de bun este Domnul cinei!

Doresc să fiu în total consens cu Sfântul Părinte Papa Benedict, care, întâlnind pe episcopii hirotoniţi în cursul anului trecut, le spunea printre altele: "Trăirea în unire profundă cu Cristos vă va ajuta să realizaţi echilibrul necesar între reculegerea interioară şi efortul pe care îl solicită ocupaţiile de zi cu zi, evitând căderea într-un activism exagerat. Prin rugăciune, uşile inimilor voastre se deschid planului lui Dumnezeu, care este un plan al iubirii, la care vă cheamă, unindu-vă profund cu Cristos prin harul episcopatului". Prin urmare, vă invit şi eu la o viaţă de echilibru. Faceţi-vă toate pentru toţi! Predicaţi adevărurile de credinţă de care oamenii au nevoie pentru a nu se gârbovi sufleteşte; celebraţi cu toată dăruirea tainele Bisericii, mai ales Dumnezeiasca Liturghie, "centrul şi culmea spre care se îndreaptă toată acţiunea Bisericii"; daţi mărturie despre iubirea lui Dumnezeu, primindu-i pe toţi care vă bat la uşă; mângâiaţi, ajutaţi, rugaţi-vă mult, daţi exemplul bun tuturor. Sunteţi, de acum, ca o cetate aşezată pe munte!

Citam, la începutul cuvântului meu, din cartea Mama a episcopului Ioan Suciu: "Orice copil care se naşte este o reuşită a vieţii, o intenţie divină împlinită, o garanţie de încredere şi de optimism, este o ascensiune, o pace pentru conştiinţe, un Amin plin de emoţie creatoare…".

Mă gândesc acum la părinţii voştri, mame, taţi, bunici, care poate mai sunt printre noi sau nu mai sunt, pentru care voi aţi fost lumina ochilor lor. Le mulţumesc pentru că v-au crescut în dragoste şi respect deplin faţă de Dumnezeu, faţă de Preasfânta Fecioară Maria şi faţă de Biserică. În vremuri atât de duşmănoase pentru Biserica noastră, ei, părinţii şi bunicii, au sădit şi au crescut în voi credinţa în adevăr şi dreptate, educându-vă în respect şi fidelitate faţă de Urmaşul lui Petru şi faţă de Biserica cea una. Aceiaşi părinţi şi bunici vă vor însoţi, în continuare, cu rugăciunile şi dragostea lor.

De aceeaşi dragoste şi rugăciune veţi fi însoţiţi de întregul cor al Conferinţei Episcopilor Catolici din ţara noastră, cărora le mulţumesc pentru participarea la această sărbătoare, a Bisericii Catolice din ţara noastră, precum şi a întregii Biserici Catolice.

Mulţumesc Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea care, în urma alegerii Sinodului Bisericii noastre, a proclamat solemn, ca episcopi ai Bisericii Catolice, pe aceşti fraţi ai noştri mai mici, Mihai şi Vasile. În această oră solemnă pentru Biserica Catolică din România, întregul cor episcopal, toţi preoţii, persoanele consacrate şi toţi bunii credincioşi, ne reînnoim ataşamentul şi toată dragostea, întru ascultare deplină şi în mărturie, faţă de Urmaşul lui Petru, Sfântul Părinte Papa.

Mulţumiri tuturor delegaţilor, fie de la Congregaţia pentru Bisericile Orientale din Roma, fie din partea altor Biserici Greco-Catolice, precum şi reprezentanţilor celorlalte culte din ţara noastră. Pe toţi îi îmbrăţişăm în frăţească dragoste.

Mulţumim, de asemenea, reprezentanţilor puterii de stat centrale şi locale. Biserica Română Unită cu Roma, precum în trecut şi astăzi, lucrează numai spre binele poporului din care face parte.

Alese mulţumiri tuturor credincioşilor, veniţi din toate părţile. Să aveţi cu toţii frumoase sărbători, cu pace şi bucurie.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru această binecuvântată zi! Amin.

ComentariiExprimaţi-vă opinia