PS Alexandru Mesian: circulară privind înscrierea la orele de religie

Nr. 338/2015

Către,

Veneratul Cler al Eparhiei de Lugoj

Cu siguranţă aţi aflat despre faptul că noua lege a educaţiei naţionale prevede ca părinţii să solicite în mod expres, în scris, dacă doresc ca ai lor copii să facă ore de religie la şcoală.

Este bine cunoscut faptul că orice ştiinţă se învaţă! Astfel, şi cunoştinţele despre Dumnezeu se învaţă.

Aşa cum ne învaţă Biserica, scopul omului este ca să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L iubească, să-I slujească, şi astfel să dobândească viaţa veşnică.

Aşadar, pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu, trebuie să învăţăm despre El. De aceea trebuie ca în şcoală să se predea religia şi părinţii să-şi exprime adeziunea pentru predarea religie în şcoli.

Ţinând cont de importanţa religiei, de nevoia de formare religioasă a tuturor încă de la cea mai fragedă vârstă cu putinţă, îndemnăm cu stăruinţă pe toţi părinţii şi ocrotitorii legali ai copiilor să depună de urgenţă, până pe data de 6 martie a.c., la conducerea şcolilor şi liceelor, solicitarea în scris pentru ţinerea orelor de religie în şcoli.

Cu arhiereşti binecuvântări,

Lugoj, 26 februarie 2015

+ Alexandru MESIAN
Episcop de Lugoj

ComentariiExprimaţi-vă opinia