Scrisoare către preşedintele României

Nr. 32/24.10.2006

Domnule Preşedinte,

Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, reunit la Blaj în zilele de 23-24 octombrie 2006, a constatat cu bucurie că eforturile strategice depuse de România pentru integrarea în Uniunea Europeană sunt încununate de succes.

Prin Unirea de la 1700, Biserica Greco-Catolică a creat deja premisele integrării europene prin Şcolile Blajului (1754) şi redescoperirea latinităţii poporului român, prin emanciparea naţională şi Unirea de la Alba-Iulia.

Întotdeauna Biserica noastră a fost convinsă că poporul român poate primi şi poate dărui valori, în virtutea „schimbului de daruri dintre Orient şi Occident” despre care vorbea Papa Ioan Paul al II-lea, de pie memorie.

Acum, când Statul Român vede împlinite strategiile de integrare europeană, dorim să reafirmăm drepturile Bisericii noastre la proprietate şi libertate religioasă, garantate de Constituţia României. Mulţumim pentru paşii făcuţi de Statul Român pe calea recuperării patrimoniului bisericesc şi în acest context revenim asupra cererilor noastre formulate anterior:

– restituirea Catedralelor Episcopale din Baia-Mare şi Gherla;

– restituirea bisericilor protopopiale;

– restituirea lăcaşurilor mănăstireşti;

– restituirea lăcaşului greco-catolic în localităţile unde sunt două biserici;

– posibilitatea de a celebra alternativ, la ore diferite, în localităţile unde există o singură biserică;

– restituirea tuturor bunurilor Bisericii Greco-Catolice, care sunt actualmente în posesia Statului.

Considerăm că Satul Român are datoria apărării drepturilor tuturor cetăţenilor în conformitate cu principiile de drept european şi internaţional.

Convinşi că integrarea României în Uniunea Europeană va aduce schimbări benefice, sperăm în binecuvântarea lui Dumnezeu, în forţa spirituală a poporului român şi în capacitatea acestuia de a şti să primească şi să dăruiască la rândul său valori europene.

Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu!

† Preafericirea Sa LUCIAN, Arhiepiscop Major

Preasfinţia Sa ALEXANDRU, Episcop Eparhial de Lugoj

Preasfinţia Sa IOAN, Episcop Eparhial de Maramureş

Preasfinţia Sa VIRGIL, Episcop Eparhial de Oradea

Preasfinţia Sa FLORENTIN, Episcop Eparhial de Cluj-Gherla

Excelenţei Sale,

Domnului Traian BĂSESCU

Preşedintele ROMÂNIEI

Comunicat spre ştiinţă:

S.E.R Cardinal Tarcisio Bertone, Secretariatul de Stat al Vaticanului;

S.E.R Cardinal Ignece Moussa Daoud, Prefectul Congregaţiei pt. Bisericile Orientale, Roma;

Excelenţei Sale Jean Claude Perissét, Nunţiu Apostolic în România;

Domnului Călin Popescu Tăriceanu, Primul Ministru al României;

Domnului Adrian Iorgulescu, Ministru al Culturii şi Cultelor;

Domnului Mihai Răzvan Ungureanu, Ministru al Afacerilor Externe;

Doamnei Monica Macovei, Ministru al Justiíei.

ComentariiExprimaţi-vă opinia