Scrisoare către Secretariatul de Stat pentru Culte

Excelenţei Sale Domnului

Dr. Adrian LEMENI

Secretar de Stat pentru Culte

Excelenţa Voastră,

La data de 16.12.2005, prin Bula Pontificală Ad totius Dominici Gregis, Papa Benedict XVI-lea apreciind rolul istoric al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică a considerat potrivită ridicarea acesteia de la rangul de Biserică Mitropolitană sui iuris la rangul de Biserică Arhiepiscopală Majoră sui iuris, iar prin Bula Magna cum animi affectione, Arhiepiscopul Mitropolit a fost ridicat la rangul de Arhiepiscop Major. În această nouă configuraţie canonică, Biserica noastră are un nou statut juridic, fiind reglementată în organizarea internă de normele Codului Canoanelor Bisericilor Orientale referitoare la Bisericile Patriarhale.

Acest fapt implică o schimbare în statutul, organizarea şi titulatura Bisericii noastre şi a Întâistătătorului ei, schimbare care trebuie recunoscută şi reglementată inclusiv de Statul român.

Ţinând cont de aceastea, în conformitate cu principiul autonomiei cultelor religioase şi a legislaţiei în vigoare, Vă solicităm în numele Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, înregistrarea ca Arhiepiscopie Majoră şi acordarea personalităţii juridice acesteia, precum şi recunoaşterea titlului de Arhiepiscop Major.

Vă mulţumim pentru tot ceea ce faceţi pentru Biserica noastră, şi Vă împărtăşim arhiereasca binecuvântare.

Preafericirea Sa
† LUCIAN
Arhiepiscop Major

Preasfinţia Sa
† ALEXANDRU
Episcop Eparhial de Lugoj

Preasfinţia Sa
† IOAN
Episcop Eparhial de Maramureş

Preasfinţia Sa
† VIRGIL
Episcop Eparhial de Oradea

Preasfinţia Sa
† FLORENTIN
Episcop Eparhial de Cluj-Gherla

ComentariiExprimaţi-vă opinia