image Între 4 şi 6 martie a avut loc la Institutul Teologic din Gaming (ITI), Nieder Österreich, Austria, conferinţa cu titlul „Misiunea Bisericilor Catolice Orientale în viaţa Bisericii Universale şi în lumea modernă”. Conferinţa, foarte bine organizată, a reunit 15 Episcopi, 37 de preoţi şi foarte mulţi participanţi.

Câteva date despre Gaming

„International Teological Institut for Marriage and Family” a fost fondat la 1 octombrie 1995. Reuneşte studenţi din peste 17 ţări, greco-catolici şi romano-catolici, seminarişti, dar şi laici. În cei 14 ani de existenţă, din rândurile absolvenţilor au fost hirotoniţi 15 preoţi greco-catolici şi 11 romano-catolici, şi câţiva absolvenţi aşteaptă hirotonirea. Institutul Pontifical se află sub patronajul IPS Eminenţa Sa Cardinal Christoph Schönborn, Arhiepiscop şi Mitropolit al Vienei şi Ordinarius pentru greco-catolici şi pentru ceilalţi creştini catolici orientali din Austria. Institutul are un program de formare al seminariştilor începând cu anul 2003. Un lucru deosebit în acest program, este faptul că se acceptă şi vocaţiile târzii, iar cei care sunt căsătoriţi pot participa la programul de formare fără a locui în seminar, ci alături de familiile lor. Activitatea zilnică se bazează pe: rugăciune, studiu şi muncă. Toată lumea participa la liturghiile zilnice (inclusiv familiile studenţilor, mame cu 3-4 copii, laicii) care se celebrează în ritul bizantin şi roman, iar o dată pe săptămână se celebrează liturgia tridentină (în latină). De asemenea, adoraţia perpetuă, 5 zile pe săptămână, 24 din 24 de ore.

Întăriţi de rugăciune şi viaţa comunitară, familiile dau exemplu de viaţă creştină trăită, practicată şi nu doar predicată, aici referindu-mă la faptul că o familie după 10 ani de căsătorie are în medie 4 copii, familiile cu 7-10 copii fiind foarte numeroase, iar mamele au toate studii superiore, unele chiar doctorat. Ca un fapt divers: Gaming este localitate cu cel mai mare număr de copii pe cap de locuitor din tot landul Nieder Österrecih. Divorţurile sunt necunoscute în această comunitate, deoarece cine se roagă împreună, rămâne împreună. Acesta este din păcate ultimul an al Institutului la Gaming, din octombrie 2009 noua locaţie urmând să fie Trumau, 40 km sud de Viena.

Revenind la conferinţă vom sublinia că programul a fost deosebit de plin şi bogat. Sosirea oaspeţilor a avut loc miercuri după amiază. La orele 17.30 s-a celebrat Liturghia Darurilor Înainte Sfinţite şi ziua s-a încheiat cu masa de seară.

Joi, 5 martie

Rugăciune de dimineaţă, mic dejun. Salutul adresat participanţilor de Msgr. prof. dr. Larry Hogan, Preşedinte (Rector) al I.T.I. A urmat Em. Sa Cardinal Christoph Schönborn, care a adresat un cuvânt de bun venit şi a prezentat tema simpozionului. Din partea Em. Sale Cardianl Lubomyr Husar, Arhiepiscop Major de Kiev-Halych, a vorbit Hlib Lonchyna, Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore de Kiev-Halych. Moderatorul conferinţei de joi a fost prof. univ. dr. Rudolf Prokschi, Viena, Director al Catedrei de Teologie şi Istorie a Orientului Creştin, din cadrul Facultăţii de Teologie Catolică a Universităţii Viena.

Prima lucrare a fost cea a dr. theol. prof. Ernst Christoph Suttner, profesor emerit din cadrul aceleiaşi facultăţi. Titlul lucrării: „Relaţia dintre Bisericile Greco-Catolice din Europa şi din întreaga Biserică a lui Hristos: o perspectivă istorică şi ecleziologică”. A doua prezentare a fost prof. Cesare Alzati, profesor de Istorie a Bisericilor Creştine de la Universitatea Catolică din Milano. Titlul lucrării a fost „O Biserică în Mişcarea Ecumenică. Biserica Greco-Catolică din România între trecut şi viitor”. O remarcă deosebită şi aplaudata de cei prezenţi: Bisericile Greco-Catolice nu au apărut la 1596 sau 1646 sau 1701, ele sunt dovada vie a unui creştinism care are uneori origini apostolice, iar unirea lor cu Roma a fost dorinţa liber exprimată şi venită din interiorul lor. Ele un au apărut din neant, nu am fost încreştinaţi atunci, noi am fost şi rămânem creştini!

După terminarea sesiunii de dimineaţă s-a celebrat Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, oficiată de Excelenţa sa Jan Babiak, SJ, Arhiepiscop şi Mitropolit de Presov, Slovacia, Păstorul Bisericii Greco-Catolice din Slovacia, care numără aproximativ 300.000 credincioşi. Au concelebrat 14 Arhiepiscopi şi Episcopi greco-catolici şi unul romano-catolic, Episcopul Joseph Werth, SJ, Episcopul Diecezei „Schimbarea la faţă a Domnului Nostru Isus Hristos” din Novosibirsk, Siberia, care este şi Ordinarius pentru greco-catolicii deportaţi de Stalin şi Preşedinte al Conferinţei Episcopilor Catolici din Rusia. Dintre ceilalţi Episcopi greco-catolici amintim prezenta Episcopilor români: PS Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, PS dr. Virgil Bercea, Episcop de Oradea, PS dr. Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla. Au concelebrat alături şi preoţi români: pr. prot. Florin Vasiloni, Protopop de Sarmisegetuza, fost student al ITI, iar din Austria pr. Mag. Vasile Lutai, Rector al Misiunii Romane Unite din Viena, pr. drd. Ioan Iulian Hotico, vicar parohial în parohia Leopoldau şi fost absolvent al ITI şi diacon Călin Sechelea, student al ITI şi tată a patru copii, dintre care ultimul născut în perioada conferinţei.

După masa de prânz a urmat intervenţia pr. prof. dr. Cyril Vasyl, SJ, Rector al Institutului Pontifical Oriental din Roma, cu lucrarea „Ritul, ţara, Biserica Orientală şi Biserica sui juris – dezvoltarea istorică, statutul curent şi evaluarea percepţiei ecleziologice şi canonice a Bisericilor Greco-Catolice”. Rev. dr. Yury Avvakumov, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din St. Petersburg, hirotonit în 1992 ca preot greco-catolic la Lviv, astăzi Decan al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Catolice din Ucraina (UCU), Lviv, a prezentat lucrarea: „Despre identitatea şi mesajul Bisericii Greco-Catolice”. Prof. dr. Oleg Turij, Profesor de Istoria Bisericii al Universităţii Catolice din Ucraina (UCU), a prezentat lucrarea: „Identitatea naţională şi eclezială a Bisericilor Greco-Catolice din Europa Centrală şi de Est: coerentă şi discrepanţă”. Aceasta a fost ultima prezentare din ziua de joi. A urmat masa de seară, iar la orele 21 Acatistul Maicii Domnului în capela bizantină.

pr. drd. Iulian Hotico