Lansarea cărții – "La nostra fede è la nostra vita – Memorie – Iuliu Hossu", Padova

Regal de bucurie duhovnicească și spirituală înălțare… acestea sunt primele cuvinte pe care le putem rosti în fața darului pe care Bunul Dumnezeu l-a făcut românilor din Italia și fraților noștri dragi, italienii căutători de cultură și civilizație română, greco-catolică. Sâmbătă, 11 martie 2017, în aula Studiului Teologic Padovan din Conventul Sfântului Anton, de la orele 17.30 a avut loc lansarea cărții „La nostra fede è la nostra vita”, carte ce cuprinde cele trei caiete de memorii martirice ale Slujitorului lui Dumnezeu, Cardinalul Mărturisitor, Iuliu Hossu.

În fața credincioșilor italieni și români care au umplut aula padovană au stat Preasfinția Sa Episcopul Florentin Crihălmeanu, Eparhul de Cluj-Gherla, Excelența Sa domnul profesor dr. Liviu-Petru Zapîrțan, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, Preaonoratul Părinte Sincel Vasile Barbolovici și Cucernicul Ipodiacon profesorul Giuseppe Munarini.

Domnul Ambasador a deschis șirul prezentărilor dedicate personalității Cardinalului Hossu arătând cum martirii națiunii noastre au în comun aceeași dragoste profundă de țară, dragoste ce i-a purtat nu doar spre a mărturisi cu curaj în fața opresiunii străine idealurile proprii ci și spre a sintetiza un proiect identitar fundamentat pe latinitatea și credința creștină a României din cele mai vechi timpuri până astăzi. Excelența Sa l-a amintit cu emoție pe profesorul academician Nicolae Mărginean de la Blaj, cel care a lăsat psihologiei românești o întreagă operă de cercetare, operă întărită de jertfa sa în închisorile comuniste. Exemplul psihologului Nicolae Mărgineanu și al Părintelui Cardinal Iuliu Hossu se aseamănă nu doar prin puterea de caracter și asumarea sacrificiului și a încercării, ci și prin dârzenia de a continua și după închisoare munca desfășurată, unul prin intermediul lumii academice iar celălalt prin scrierile, rugăciunea și mărturia sa continuă.

Presărat cu momente de o noblețe sufletească deosebită dăruită prin figuri de stil, mărturii personale și bucuria credinței comune, prelegerea Excelenței Sale a deschis admirabil calea prezentării eficace și în sinteză a întregului aparat critic ce dă cărții exactitate și o face ușor de înțeles în contextul italian diferit de cel al autorului, prezentare și muncă editorială realizată de către neîntrecutul voluntar al Bisericii noastre, ipodiaconul Giuseppe Munarini, iubitor al limbii române și al Bisericii Române unite cu Roma. Domnul Profesor Munarini este cel care alături de Preacucernicii Părinți Cristian-Florin Sabău și Ioan Mărginean-Cociș a tradus din limba română cele trei caiete de memorii ale Episcopului nostru Martir, Iuliu Hossu, caiete păstrate și editate de către Părintele Silvestru Augustin Prunduș (O.S.B.M.) și tipărite în limba română, în 2003, la editura Viața-Creștină din Cluj-Napoca.

Părintele Sincel Vasile Barbolovici a amintit în acest context munca excepțională depusă de ipodiaconul Munarini pentru traducerea și pregătirea notelor explicative dar și zelul și ardoarea cu care încă din perioada comunismului românesc, dânsul se interesa de Biserica noastră martiră, vizitând mormintele Episcopilor și astfel intrând în vizorul temutei Securități.

În partea a doua a prezentării cărții ne-am bucurat de mărturia vie și energică a Preasfinției Sale Florentin Crihălmeanu. Emoție, părtășia vieții spirituale trăite de Mărturisitorului Iuliu Hossu, apropiere de publicul italian a cărei limbă Preasfințitul cu multă dragoste a folosit-o spre a-l prezenta pe Cardinal, lumină în cuvânt iată numai câteva din elementele prezentării făcute de către Episcopul Clujului, prezentare aplaudată cu mult entuziasm de către cei prezenți.

„Credința noastră este viața noastră”, aceste au fost cuvintele Cardinalului Hossu, cuvinte care au dus viața sa până la martiriul tăcut și smerit al Căldărușanilor, unde închis fizic era mai mult decât liber în toată ființa sa. Păstorul Iuliu Hossu își vizita zilnic Eparhia, trăind un fenomen, am spune noi, unic, prezentat cu multă claritate de către Preasfințitul Florentin, acela al „vizitelor canonice spirituale”. În celebrarea Liturghiei, în vremea rugăciunii personale, în nesfârșitele ore de meditație, Iuliu Hossu îmbrățișa în rugăciune fiecare parohie, mănăstire și capelă din cuprinsul Episcopiei sale, binecuvânta pe fiecare preot în parte și era prezent duhovnicește, ba chiar mai mult, mistic, îndrăznim a spune, în mijlocul credincioșilor pe care îi întărea sufletește.

Preasfințitul a arătat cum cartea Cardinalului nu este mărturia unei lupte cu o forță exterioară, cu o ideologie, cu o instituție asupritoare de orice fel, ci este sinteza unei lupte interioare cu omul cel lăuntric al inimii spre a da la lumină bunătatea, viața în Hristos, harul și bucuria veșnică. Mărturia aceasta este extrem de actuală astăzi când răul încearcă să pună stăpânire pe gândirea și comportamentul oamenilor moderni. În cartea „La nostra fede è la nostra vita” avem un model sigur de trăire împreună cu Hristos, viața cea adevărată.

În încheiere Părintele Vasile Barbolovici , a mulțumit celor care au făcut posibilă apariția cărții, preoților greco-catolici români din Italia, susținători direcți ai acestui proiect editorial, mai apoi editurii EDB Bologna și părinților deohniani, profesorului Marco Dalla Torre, curatorul ediției italiene și celor prezenți care au venit în număr mare la prezentare. Preasfințitul Florentin a dăruit distincția eparhiei de Cluj, „Crucea Sfântului Iosif” PreaCuviosului Părinte Oliviero Svanera (O.F.M. Conv.) – Rectorul Basilicii Sfântului Anton din Padova și domnului și doamnei Munarini. Toți cei prezenți au primit câte o iconiță cu martirii noștri, în semn de arhierească binecuvântare.

ipod. Ionuț Blidar
via BRU-Italia.eu

imagine

ComentariiExprimaţi-vă opinia