Vizita P. S. Vasile, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore din Blaj şi Prima Împărtăşanie solemnă a copiilor în ziua de Duminică, 5 iulie, au constituit pentru credincioşii parohiei Sf. Gheorghe din Paris prilejuri de întărire în credinţă şi un semn de speranţă. Comunitatea de aici este formată în majoritate din famillii tinere stabilite deja de mai mulţi ani în regiunea pariziană şi care s-au adăugat unui nucleu constituit de vechea generaţie stabilită aici în vremurile vitregi ale comunismului.

Pr. Gabriel Buboi este de mai bine de doi ani păstorul acestei parohii dinamice caracterizată printr-o viaţă sacramentală susţinută şi un simţ al apartenenţei la Biserica noastră, Greco-Catolică. Cu atât mai mult, aşa cum sublinia şi părintele Gabriel în cuvântul de mulţumire adresat P. S. Vasile la finele liturghiei, în această ocazie ne-am simţit o Biserică vie, luând parte la o liturghie desăvârşită, această plinătate fiind dată de prezenţa în mijlocul nostru a episcopului, păstorul prin excelenţă al unei comunităţi.

În cuvântul de învăţătură P. S. Vasile a îndemnat pe toţi cei prezenţi la descoperirea valorii pe care o are în societatea de astăzi un corp cum este acela al Bisericii. În acest sens, atunci când mădularele conlucrează şi sunt unite armonios, greutăţile inerente vieţii devin tot atâtea ocazii de a aduce laudă Domnului în viaţa de zi cu zi. Îndemnurile Preasfinţiei Sale au fost aşadar la perseverenţă şi la înţelegerea că Dumnezeu este mereu fidel promisiunilor sale, o invitaţie la a-şi pune nădejdea în El chiar şi atunci când mărturia noastră nu este remarcată de ceilalţi ea fiind întotdeauna preţioasă în ochii Domnului.

La sfârșitul unui parcurs catehetic de un an, opt copii din comunitatea noastră s-au apropiat cu emoţie de tainele sfintei Spovedanii şi a sfintei Euharistii. La sfârşitul Dumnezeiestii Liturghii, într-un mic program artistic, au arătat celor prezenţi curăţia lor sufletească şi bucuria sinceră de a-i cânta Domnului.

În ciuda distanței ce ne desparte de cei de acasă o sărbătoare precum aceasta de la Paris ne-a mângâiat sufleteşte şi ne-a sporit bucuria de a ne şti mădularele aceastei Sfinte Biserici.

A consemnat Lucian Lechintan, S.J., Paris