Sursa: “www.bru-italia.eu” 14 martie 2011
Articol semnat de: p. Aetius Pop,  p. Cristian Sabău şi  ipod. Giuseppe Munarini

Duminică, 13 martie 2011, în Bazilica Sf. Anton din Padova, a avut loc cel de-al V-lea pelerinaj al comunităţilor româneşti greco-catolice prezente în Italia. O caracteristică a acestor pelerinaje este dată de prezenţa unui episcop din România. În anii trecuţi, am avut bucuria de a-i primi printre noi pe PS Virgil Bercea, episcop de Oradea, pe PS Vasile Bizău, episcop al Curiei Sinodului Bisericii Greco-Catolice şi pe PS Florentin Crihălmeanu, episcop de Cluj-Gherla.

În acest an, pelerinajul a fost prezidat de Preasfinţia Sa Alexandru Mesian, episcop de Lugoj. Ierarhul a fost oaspete de onoare al Fraţilor Minori Conventuali şi al Rectorului Bazilicii Pontificale a Sf. Anton, pr. Enzo Poiana, care şi-a demonstrat întotdeauna deschiderea şi generozitatea faţă de românii greco-catolici, nu doar în cadrul acestor pelerinaje anuale, ci şi permiţând catolicilor români de rit bizantin care locuiesc la Padova, să celebreze în Capela Arhiconfraternităţii, în fiecare a patra duminică din lună.

Vrednicul oaspete a fost întâmpinat de Protopopiatul de Triveneto, pr. Vasile Barbolovici, de preoţii de la Padova pr. Aetius Pop şi pr. Cristian Sabău, precum şi de membrii consiliului parohial Nicolae Bura, Aurelia Bura, Dumitriţa Lepădatu şi Giuseppe Munarini.Înainte de Liturghie, a sosit pr. Daniele Prosdocimo, vicarul episcopal pentru pastoraţia în oraşul Padova.

La orele 12.15, a început Dumnezeiasca Liturghie, iar în faţa altarului, PS Alexandru a fost primit cu pâinea şi sarea tradiţională, în semn de bun-venit, de către un grup reprezentând comunitatea românilor din acest oraş. Pe lângă pr. Vasile Barbolovici şi pr. Marinel Mureşan, protopopii protopopiatelor de Triveneto şi respectiv Emilia-Romagna, au concelebrat preoţii comunităţii, Rectorul Colegiului Pio Romeno din Roma şi coordonator al preoţilor catolici români, pr. Claudiu Pop, precum şi toţi preoţii români provenind din diferite comunităţi. Am fost onoraţi de a-i avea printre concelebranţi pe Mons. Paolo Doni, Vicarul General al Diecezei de Padova,  pe pr. Dino Bertato, parohul parohiei Sf. Filip Neri, pe pr. Cristiano Arduini, responsabil diecezan cu pastoraţia familiilor, pe pr. biritualist Lorenzo Altissimo O.F.M., preot al Centrului Ecumenic Italo-Rus “Vladimir Solov’ëv”, pe pr. Orfeo Povero din cadrul Comunităţii „Mica Familie a Învierii”, prieten al Bisericii noastre şi al altor Biserici Răsăritene, pe pr. Bruno de la biserica “Corpus Domini” din Dieceza de Bolzano-Bressanone (Bozen-Brixen).

La Liturghia solemnă, cântată integral în limba română, au dat răspunsurile într-un mod înălţător un grup de studenţi din cadrul Colegiului Pontifical Pio Romeno de la Roma. Citirile şi ecteniile au fost intonate atât în română, cât şi în italiană.

Pe lângă numeroşii credincioşi români, care au trebuit să înfrunte sute de kilometri, însufleţind acest moment cu credinţa, cu cântecele şi cu rugăciunile lor, au fost prezenţi numeroşi credincioşi italieni şi străini; Bazilica era plină, depăşind 800 de persoane. Au putut fi remarcaţi călugărul Tommaso, sr. Saccidanada din Comunitatea „Mica Familie a Învierii” de la Cogolo dal Cengio (Dieceza de Padova, provincia Vicenza), unii membri ai Centrului Ecumenic Italo-Rus “Vladimir Solov’ëv” în frunte cu preşedintele Lorenzo Fellin, precum şi iconografa Anna Rosa Ambrosi Corradin.

În cadrul predicii, Preasfinţitul Alexandru a salutat autorităţile ecleziastice prezente, şi a evidenţiat bucuria tuturor credincioşilor români de a putea lua parte la pelerinajul la mormântul marelui Sfânt taumaturg, în prima duminică a Postului Mare. Mai apoi, a amintit semnificaţia Sărbătorii Dreptei-credinţe, prin care se comemorează reluarea venerării sfintelor icoane în Biserică.

Spre sfârşitul celebrării, Preasfinţia Sa a rostit rugăciunea către Sf. Anton, precum şi rugăciunea de beatificare a episcopilor români martiri.

Cu puţin înaintea încheierii Liturghiei, în numele credincioşilor din Padova, pr. Protopop Vasile Barbolovici, împreună cu pr. Aetius Pop, au  înmânat daruri-amintire Episcopului celebrant, Monsignorului Paolo Doni, părintelui Elia Ferro, responsabil cu pastoraţia în cadrul Migrantes, prezent la această Liturghie, părintelui Giovanni Brusegan, absent din motive de sănătate şi, fireşte, părintelui Enzo Poiana, rectorul Bazilicii Sf. Anton. Fiecare şi-a exprimat propria gratitudine şi simpatie.

A urmat o agapă frăţească, pregătită cu zel de către credincioşii comunităţii gazdă şi de alte comunităţi, într-o sală a „Casa del fanciullo”, pusă la dispoziţie de către directorul pr. Orlando Galiazzo, la care au participat numeroşi credincioşi şi oaspeţi, având bucuria de a vedea că PS Alexandru Mesian s-a întreţinut acolo cu preoţii şi enoriaşii diferitelor comunităţi.

În prima parte a după-amiezii, Arhiepiscopul de Padova E.S. Antonio Mattiazzo a sosit pentru a-l întâlni pe PS Mesian şi pe credincioşii prezenţi. După ce i-a salutat pe toţi cei reuniţi la agapă, a urmat un moment privat în care, avându-i alături pe toţi preoţii români, PS Mesian i-a dăruit Arhiepiscopului Mattiazzo un exemplar al ediţiei jubiliare a marii Biblii de la Blaj, mulţumindu-i pentru colaborarea¸ sprijinul şi simpatia faţă de credincioşii greco-catolici. Au urmat momente de plăcută întreţinere între cei doi episcopi şi respectivii preoţi, discutând familiar asupra unor teme precum provocările emigraţiei, ale ecumenismului şi ale situaţiei Bisericii în general.

Le mulţumim tuturor celor care au contribuit la buna reuşită a acestui eveniment. Mulţumiri deosebite i se cuvin doamnei MariaPia Bonapace, pentru serviciul fotografic deosebit de preţios.

articolul integral

Un album foto de la eveniment se găsește AICI.

Mai citiţi şi: Pelerinajul anual al Comunităţilor parohiale româneşti greco-catolice din Italia  la Moaştele Sf. Anton de Padova