Addenda (III)

din Catolicism şi Ortodoxie românească. Scurt istoric al Bisericii Române Unite
pr. Silvestru Augustin Prunduş şi Clemente Plaianu

MITROPOLITUL ALEXANDRU TODEA A FOST PROMOVAT CARDINAL

La constituirea noului Consiliu al Secretariatului General al Sinodului format din 15 membri, 12 aleşi – câte trei din fiecare continent – iar trei numiţi de Papa, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea i-a numit pe următorii: Cardinalul Ratzinger, Mitropolitul Bisericii Române Unite Dr. Alexandru Todea şi Episcopul polonez Muszinski. Din Consiliu mai fac parte Cardinalii Lustiger şi Daneels, aleşi ş.a.

Cu ocazia vizitei făcute la Roma în luna martie 1991 „ad limina Apostolorum” împreună cu ceilalţi ierarhi catolici din ţară la propunerea unanimă a episcopatului catolic de ambele rituri, Mitropolitul dr. Alexandru Todea a fost numit preşedinte al Conferinţei Episcopatului Catolic din România, fapt unic în lumea catolică.

În Consistoriul papal din 28 mai 1991, Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a anunţat numirea a 22 noi cardinali ai Bisericii Catolice. Al doilea în ordine, după Arhiepiscopul italian Angelo Sodano, Prosecretar de Stat al Vaticanului, a fost pronunţat numele Arhiepiscopului dr. Alexandru Todea, Mitropolitul Bisericii Române Unite (Greco-Catolice). Printre cei 22 au mai fost numiţi: Edward Cassidy din Curia Romană, originar din Australia, R. Coffy, Arhiepiscop de Marsilia, Arhiepiscop Guido del Mestri, fost secretar al nunţiaturii din Bucureşti, expulzat de guvernul român în 1950, A. de Bevilacqua, Arhiepiscop de Philadelphia (SUA), Y. Korec, Episcop din Slovacia, C. Sterzinsky, Episcop de Berlin, Cardinalul chinez Gong-Pinmei, numit „in pectore” în 1979, publicat abia acum fiind închis între anii 1955-1985, abia în 1988 emigrând în SUA.

Promovarea solemnă, festivă, a noilor cardinali a avut loc la Roma în zilele de 28-29 iunie 1991. Pe lângă episcopii români uniţi, la festivitate a participat şi o mulţime de pelerini din România.

Mitropolitul dr. Alexandru Todea este al doilea cardinal român din toate timpurile – dacă nu luăm în considerare pe maramureşanul Ştefan Vancea numit la 7 iulie 1243 de către Papa Inocenţiu al IV-lea, Cardinal al Bisericii Romano-Catolice maghiare -, întâiul fiind eroul neamului şi martirul Bisericii Române Unite, dr. Iuliu Hossu, episcop de Cluj-Gherla numit de către Papa Paul al VI-lea, la 28 aprilie 1969, Cardinal „in pectore”, adică ţinut secret în inima Papei, adus mai târziu la cunoştinţă publică. Destăinuirea s-a făcut la 5 martie 1973, după moartea Episcopului ostracizat la Mănăstirea Căldăruşani, survenită la 28 mai 1970.

Prin numirea între principii purpuraţi ai Bisericii Catolice a Mitropolitului Român dr. Alexandru Todea, Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-le a consfinţit preţuirea acordată, atât Eminenţei Sale pentru meritele câştigate şi suferinţele îndurate în timpul prigoanei ateo-comuniste de peste 40 de ani, cât, totodată, şi Bisericii Române Unite şi întregului neam românesc.