ÎN ATENŢIA PREOŢILOR ŞI RESPONSABILILOR GRUPURILOR PAROHIALE DIN EPARHIA DE LUGOJ

Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic are loc
anul acesta la Cluj Napoca,
în perioada
miercuri, 22 iulie 2015 – duminică, 26 iulie 2015.

1. Înscrierea participanţilor

Vârsta participanţilor: 14-35 de ani.

Înscrierea participanţilor se face direct pe site-ul www.intc.ro, iar confirmarea înscrierii fiecărui participant se face prin Centrul pentru Pastoraţia Tineretului din Eparhia de Lugoj.

Participanţii trebuie să aducă cu ei:

 • Document de identitate;
 • Acordul părinţilor (pentru minori);
 • Sac de dormit şi izopren;
 • Aviz epidemiologic.

Data limită pentru înscrieri este: 15 mai 2015.

Preţ: 60 lei /participant care include:
cazare, masă şi taxa de participare.

Fiecare responsabil de grup va transmite suma adunată din taxa de participare a tinerilor din parohie la centrul Eparhial pentru Pastoraţia Tineretului (pers. de contact: Pr. Ovidiu Neiconi, tel: 0744 51 72 48, e-mail neiconi2002@yahoo.com. În formularul de înscriere să se specifice dacă din grup fac parte preoţi, călugări, călugăriţe. La fel să se specifice dacă în grup sunt preoţi căsătoriţi care vor veni cu soţia.

2. Voluntari

Întâlnirea Naţională a Tineretului Catolic 2015 va oferi posibilitate de a colabora, ca voluntari, pentru buna desfăşurare a evenimentului. De fapt, această întâlnire nu ar fi posibilă fără aportul voluntarilor motivaţi, responsabili şi pregătiţi.

Cine este un voluntar pentru INTC 2015?

Un voluntar este un tânăr sau o tânără cu vârsta între 18 şi 35 de ani, care are dorinţa de a-şi aduce aportul la buna desfăşurare a INTC 2015.. Tinerii din Eparhia de Lugoj se pot înscrie ca voluntari prin Centrul pentru Pastoraţia Tineretului și pe site-ul INTC, după care 10 tineri vor fi selectați la nivel de eparhie.

Ce calităţi trebuie să aibă un voluntar?

În special se cere:

 • Un puternic ataşament faţă de eveniment şi faţă de valorile pe care acesta le propune;
 • Un spirit generos de slujire şi de sacrificiu;
 • Un profund simţ al responsabilităţii;
 • O predispoziţie semnificativă de a stabili o relaţie de colaborare cu ceilalţi voluntari şi de a lucra în echipă;
 • Disponibilitate pentru toată perioada aleasă.

Sunt considerate elemente preferenţiale:

 • Experienţe în cadrul unor asociaţii bisericeşti şi laice;
 • Eventuale participări, ca voluntar sau ca organizator, la evenimente de amploare;
 • Competenţe date de propriul loc de muncă în organizarea de evenimente.

   

Responsabil cu Pastoraţia Tineretului în Eparhia de Lugoj:
Pr. Ovidiu Neiconi
Tel: 0744 51 72 48
E-mail: neiconi2002@yahoo.com