Text scris de: dr. Elena Ștefănescu
Universitatea Eftimie Murgu”, Reșița

„Iată servitoarea Domnului, fie mie după Cuvântul Tău!”

La chemarea Prea Sfințitului Alexandru Mesian, după cele două serii de exerciții spirituale pentru preoți, acum, în perioada Postului Mare, au răspuns și soțiile preoților din episcopia noastă, fapt care a devenit deja tradiție.

Pentru anul acesta, Prea Sfințitul Alexandru a numit ca exercițiile spirituale pentru preotese să fie conduse de către mons. Angelo Narcis Pop, Vicar general al Eparhiei de Lugoj.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste momente în care putem cunoaște valori ale Bisericii pe care Învățătorul se bazează în continuarea misiunii salvatoare, astăzi. Părintele conferențiar, mons. Angelo, ne-a impresionat prin capacitatea de a merge la esență, pe parcursul unei zile de exerciții spirituale, având ca obiectiv concret:

– conștientizarea importanței misiunii pe care soţia preotului o are în viaţa comunităţii;
– alegerea și imitarea ca model de urmat pe Prea Curata Fecioară Maria;
– punerea în practică a slujirii christice, după îndemnul lui Cristos;

Este necesar să trecem la a pune în practică: adevărata umilință, simplitatea, puritatea, ascultarea, slujirea, conformarea voinței noastre cu cea a lui Dumnezeu și bineînțeles, abandonul total în Providența Divină”.

Mons. Angelo, ne-a conștientizat de importanța covârșitoare a misiunii noastre, prin a ne prezenta: „două femei, Eva și Maria”, „două modele”, „două mame… Eva, care a adus pedeapsa și moartea, Preasfânta Fecioară Maria, care a adus Viața”, „două Drumuri”…„ două tablouri” „ Creația inițială și noua Creație…” …consecințele celor două alegeri, „deznodământul în cazul Evei și deznodământul în cazul Mariei”

Astfel folosind un text din Vechiul Testament și unul din Noul Testament, făcând o paralelă între cele două: modele, mame, drumuri, angajamente, părintele conferențiar, a încheiat partea sa din exercițiile spirituale spunându-ne: iată am pus în fața voastră Binele și răul”, … . Având în vedere faptul că se adresa unor persoane care au făcut deja alegerea, răspunzând „da”- alegerii de Sus, am auzit asemenea unui refren îndemnuri ca: „în momente de descurajare, să spunem: Iată-mă Doamne, fă să fie și faptele mele în conformitate cu Cuvântul Tău…” sau „să repetăm în momente de cumpănă cuvintele rostite de Preacurata: „Iată servitoarea Domnului, fie mie după Cuvântul tău!”… „s-o avem mereu în fața ochilor pentru a vedea cum să punem în practică și noi tot ce a făcut ea.”

Vocea caldă cu care ne transmitea interpretările făcute cu fermitate, la textele cele mai adecvate scopului ca noi să reînnoim fidelitatea noastră față de Cuvântul lui Dumnezeu, dovedesc profunzimea pregătirii teologice, pedagogice și psihologice a părintelui conferențiar.

După expunerea făcută de părintele vicar, a luat cuvântul Preasfințitul Alexandru, mulțumind pentru ținuta înaltă în care a fost desfășurată și ne-a invitat să spunem ce anume a atins inima noastră sau ce anume ne ajută concret din cele auzite sau completări, dacă considerăm.

Doamna prof. Florica Baba, soția părintelui protopop de Lugoj, profesoară de matematică, a luat cuvântul și a mărturisit că nu ar mai fi nimic de completat la expunerea părintelui Angelo, care a dovedit o pregătire temeinică. Si doamna profesoară a remarcat: „ambele, și Maria și Eva, au avut de luptat cu răul. Eva a considerat că șarpele îi aduce fericirea, Maria a acceptat înțepătura șarpelui (văzându-și Fiul răstignit) pentru mântuirea altora”. „Și astăzi cele două modele sunt printre noi!” – a spus doamna preoteasă, Florica Baba.- „Astăzi pare că supremația o dețin cele care au ales-o pe Eva ca model și o urmează. Acestea sunt instrumente prin care diavolul lucrează în lume, ademenirea la rău și mai ales a bărbaților.” „Deși mai puține, numeric, fericite femeile care au ales-o ca Model pe Maria!” – a concluzionat doamna preoteasă, încheind cu sfatul, ca mamă, soție, preoteasă, profesoară și fiică demnă a Tatălui, care o are ca Model pe Preacurata: „Să mergeți cu bucurie pe Calea Mariei….având-o ca Model pe Fecioara Maria!”

Preasfințitul Alexandru a dat cuvântul doamnei prof. dr. Elena Ștefănescu, soția părintelui protopop de Reșița, profesoară de religie și cadru universitar, care a mărturisit bucuria că avem adevărate comori în Biserica noastră și una din acestea o vede în persoana părintelui vicar general Angelo- Narcis Pop: „Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste comori. Părintele a vorbit minunat, ținând cont că auditoriul este format din persoane care au ales deja, ca model pe Maria. A fost o revelație pentru mine, gândul mă duce la cursurile noastre de Exegeză din anii studenției. Două probleme aș dori să evidențiez:

1. Accentul pus de mons. Angelo, pe practică, pe transpunerea învățăturii în viața personală. Teoria fără practică e asemenea credinței fără fapte … Nu cel care zice Doamne, Doamne…ci cel care face Voia Mea

2. Expunerea părintelui a fost atât de clară, încât a permis să observăm cum atitudinea de slujire din iubire, pe care Învățătorul o manifestă concret la Cina cea de Taină, spălând picioarele ucenicilor și îndemnându-i să facă și ei la fel, slujirea aceasta sfântă, începe de la Maria, ca mamă și prim dascăl în viața copilului și se continuă culminând prin Isus. Domnul nostru, în calitatea Lui de Fiu al lui Dumnezeu, mereu ne vorbește despre Tatăl ca Model suprem, Model Divin iar noi în viața Lui ca om, descoperim influența clară a mamei Sale- Model uman, care L-a născut și L-a crescut”

Preasfințitul a intervenit și a accentuat importanța umilinței în procesul de slujire autentică, ascultarea și influența mamei asupra copilului.

După încheierea discuțiilor pe marginea meditației, a urmat Sfânta Liturghie în capela episcopiei, într-o atmosferă de unitate, plini de bucuria prezenței Învățătorului. După ce ne-am împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului, am luat prânzul împreună.

Preasfințitul Alexandru are grijă să ne simțim ca niște copii dezmierdați. Este un moment de apropiere între noi, femei, de diferite vârste și vârsta dispare căci ne unește Țelul. Am răspuns afirmativ chemării la apostolat, avem același Model, pe Maria, Mama Bisericii (cf.Conciliului Vatican II). Înțelegem că, păstrând proporțiile, noi rămânem „ucenici fără de termen la Școala Iubirii lui Cristos”.

Ne-am întors apoi în sala de conferințe.

Doamna prof. Elena Ștefănescu, a prezentat în power point o meditație, personală, intitulată: „Cristos a înviat! Ecoul strigătului de Iubire!”, îndemn de a-L căuta pe Isus Cristos Răstignit, dar și Înviat, în ceilalți. Inițiativa Îi aparține lui Dumnezeu!

Părintele ne-a oferit-o în continuare ca model pe Mama Cerească, în ce privește purtarea crucii personale. Observăm importanța abandonului total în Voința Divină. Cuvintele Mariei să devină și cuvintele noastre: „ Iată servitoarea Domnului, fie mie după cuvântul Tău” Când ne va fi greu să privim la Model, ea era mereu în rugăciune, să avem curajul să ne dăruim total Lui.

Au fost și preoți care și-au adus soția la exerciții spirituale și au participat cu noi la meditații, apoi au concelebrat Sfânta Liturghie. Cele care au dorit, s-au și spovedit cu această ocazie. Gândindu-ne și la viitor, viitorul Bisericii, care este în Mâna lui Dumnezeu, am venit însoţite.

Privind la strădaniile și acțiunile Preasfințitului Alexandru Mesian, ușor se poate observa cum ele sunt conduse de către Spiritul Sfânt, Același, care a umbrit Conciliul Vatican II, moment în Istoria Mântuirii, prin care a declanșat o reînnoire totală, a tuturor compartimentelor Bisericii Universale.

În acest spirit conciliar, ca exemplu de bună practică, poate fi inclusă si Întâlnirea anuală a preoteselor, în calitatea lor de mame pentru căminul lor și în biserica parohială.

Lucrările publicate de către Preasfințitul, la fel, țin să dovedească ce importantă este mărturia personală, cum spunea Papa Paul al VI-lea: „omul de astăzi, ascultă mai degrabă pe mărturisitor, decât pe învățător”

La fel și reînființarea sau înființarea Reuniunii Mariane în parohiile pe care le conduce, sfințește și învață, din cadrul Episcopiei de Lugoj, episcopul nostru, se dovedește a fi un martor, mărturisitor dar și împlinitor al solicitărilor pe care le așteaptă Spiritul Sfânt de la Biserica în calitate de Trup Mistic al lui Cristos, astăzi, aici și acum.

Mulțumim lui Dumnezeu, că ne găsim, la chemarea ierarhului nostru, în concretă aplicare a reînnoirii marcate de Conciliul Vatican II, al cărui Jubileu de 50 de ani de la deschiderea lucrărilor, îl sărbătorim anul acesta.

Mulțumim Preasfințitului Alexandru, care a rămas fidel cuvintelor pe care ni le-a spus în urmă cu câţiva ani, tot la exerciții spirituale: „în parohia în care am trimis un preot căsătorit, acolo am trimis doi preoți !” De aceea se îngrijește să avem parte de aceste exerciții spirituale care ne ajută să rămânem, cu orice preț, în fidelitate față de Cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune.

Mai multe fotografii AICI.