Dr.J._HenkelÎn perioada 10-13 Septembrie s-a desfăşurat la Sibiu, a patra Conferinţă Socială interbisericească. Această manifestare a fost organizată şi găzduită de Academia Evanghelică Transilvania (AET), având sprijinul Fundaţiei Friedrich Ebert şi Asociaţiei Diaconale Neuendettelsau- Bavaria din Germania. Motto-ul acestei conferinţe a fost “Adio, stat social?”, iar tema centrală prezentă în dezbateri a fost “Dreptatea socială în Europa în era globalizarii”.

La eveniment au participat mai mulţi reprezentanţi ai Bisericilor creştine din ţară şi străinatate, ai sindicatelor, organizaţii patronale, politicieni, teoreticieni din sfera politică şi socială etc. Această conferinţă s-a desfăşurat ca o continuare firească a Adunării Generale Ecumenice de la Sibiu, eveniment care avut loc saptămana precedentă. Conferinţa se încadrează oficial în programul general al generosului proiect “Sibiu- Capitala Culturală Europeană. Acest proiect este unul de inspiraţie europeană, menit să amplifice practic fenomenul spiritual şi cultural, constituind o invitaţie la deschidere faţă de tradiţia inter-religioasă, culturală şi socială la cunoaşterea valorilor multiculuralismului paneuropean.

De la înfiinţarea Uniunii Europene, majoritatea statelor s-au definit a fi state cu grad înalt al protecţiei sociale. Aceasta s-a putut întâmpla datorită influenţei doctrinei sociale catolice şi a eticii sociale protestante, care reţin în doctrina lor valoarea solidarităţii şi dreptăţii sociale, ca baze pentru o convieţuire onestă. Acestea au contribuit la menţinerea stabilităţii sociale şi politice în ţările vest-europene. După schimbările din 1989, odată cu căderea comunismului şi apariţia fenomenului globalizării, statul social, bazat pe solidaritate, a început să fie contestat. Conceptele de solidaritate şi demnitate umană au început să fie înlocuite cu pragmatismul consumist. Subiecţii umani slabi şi nevoiaşi sunt trataţi cu dispreţ. Migraţia are două faţete: îmbunătăţeste situaţia materială dar fragilizează familia şi valorile acesteia. Această conferinţă a avut ca scop principal redescoperirea valenţelor statului bazat pe ajutor şi solidaritate socială şi rolul Bisericii în acest demers.

S-au dezbătut problematici foarte actuale ale societăţii contemporane, cum ar fi globalizarea, dreptatea socială, fenomenul şomajului, migraţia internaţională a forţei de muncă, egalitatea de şanse etc. Aceste chestiuni reprezintă un tărâm nou pentru Bisericile istorice, care trebuie să ia atitudine şi să caute modalităţi de a contracara ceea ce este destructiv pentru persoana umană în particular şi pentru societatea umană în general.

Evenimentul a avut oaspeţi de seamă din ţară şi străinatate, printre care s-au remarcat Excelenţa Sa Hilbert Munch, Consulul general al Germaniei în Romania; Heidi Schulke, Preşedinte al Sinodului Bisericii Luterane din Germania, Dr. Manfred Ragati, Preşedintele influentului Sindicat European AWO Internaţional. Aceştia, împreună cu Dr. Jurgen Henkel, Directorul AET Sibiu şi Dr. Alfred Pfaller, Directorul Fundaţiei Friedrich Ebert în Romania, au prezentat alocuţiunile de deschidere a evenimentului.

Conferinţa a avut trei părţi distincte. În prima parte s-au dezbătut aspectele legate de criza statului social în Europa. Viitorul Europei Unite va avea un pilon puternic în bunastarea comună a statelor membre şi a cetăţenilor europeni. S-a identificat necesitatea menţinerii statului de tip social, adică a statelor care nu propagă “capitalismul sălbatic”, în care persoana umană este doar o unealtă, un mijloc care produce bunuri sau servicii, ci în care omul este centrul societăţii, toate acţiunile şi eforturile având ca ţintă bunastarea şi demnitatea sa. Omul nu poate fi considerat doar “un factor care provoacă costuri”. De asemenea, s-a discutat despre dimensiunea diaconică şi socială a Bisericilor.

A doua parte a Conferinţei s-a axat pe problema asistenţei şi protecţiei sociale în Romania perioadei postcomuniste. Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Vasile Duca a prezentat poziţia Guvernului României în legătură cu justiţia şi politica socială. Daniel Daianu, fost Ministru al Finanţelor, actualmente Director al Grupului de Economie Aplicată, a transmis o luare de poziţie referitoare la provocare pe care o constitiuie pentru economie ideea de stat social, în contextual globalizării. “Sistemul siguranţei sociale în România se află între lipsa acută de mijloace financiare şi protecţia de bază”. Petru Dandrea, Vicepreşedintele Sindicatului Cartel Alfa a susţinut o prelegere despre flexicuritatea muncii, un concept modern, care se poate transforma în deregularizarea pieţei forţei de muncă în Europa.

A treia parte a fost dedicată reprezentanţilor Bisericilor, care au avut ca şi punct comun prezentarea principiilor teologice şi posibilităţilor practice de a acţiona în sfera socială. Prof. Dr. Stefan Tobler, de la Facultatea Teologică Evanghelică Sibiu a vorbit despre bazele etice ale economiilor aflate în tranziţie. Pr. Dr. Ioan Tulcan, reprezenant al epicopiei Ortodoxe a Aradului a prezentat bazele şi doctrina socială în teologia ortodoxă. Din partea Bisericii Romano-Catolice a fost prezent Pr. Prof. Dr. Lucian Fărcas, de la Institutul Teologic Iaşi, iar reprezentant al Bisericii Greco-Catolice a fost Pr. Vasiloni Trandafir Florin, Protopop de Sarmisegetuza şi Reponsabil Eparhial cu Pastoraţia Laicilor.

Aceştia au prezentat premisele şi principiile doctrinei sociale a Bisericii Catolice faţă de provocările sociale din prezent, faţă de globalizare şi dreptate socială.

Teologii prezenţi au fost de accord ca ajutorul oferit celor care au nevoie de asistenţă pleacă de la porunca Mantuitorului: “Iubeşte-l pe aproapele tău ca pe tine însuti!” Biserica citeşte semnele timpurilor moderne şi acţionează în consecinţă, în folosul oamenilor. Europa are nevoie de Evanghelie, de spiritul lui Isus Christos, de împăcare şi deschidere.

Bisericile constată cu îngrijorare situaţia socială a multor categorii de personae, care au nevoie de asistenţă. În pofida creşterii economice, trebuie găsite solutii pentru focarele sociale. Ele subliniază nevoia unui parteneriat deschis între stat, Biserici şi organizaţiile de profil. Se vor căuta pe viitor soluţii care să confere populaţiei o mai mare siguranţă socială. Biserica reprezintă un avocat pentru cei dezavantajaţi sau marginalizaţi iar creştinii trebuie să devină uniţi în acţiunile sociale. Aceste tendinţe pot constitui un nou impuls dat mişcării ecumenice viitoare.

Pr. Vasiloni Florin

Protopop de Sarmisegetuza

Reponsabil Eparhial cu Pastoraţia Laicilor