image În perioada 20-22 noiembrie 2009, în biserica parohială cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, a parohiei greco-catolice Cetăţele, Protopopiatul Mănăştur, Eparhia de Maramureş, după o absenţă de peste 60 ani, s-a reînnodat tradiţia misiunilor poporale, la iniţiativa pr. Augustin Butica, administrator parohial, şi cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioan Şişeştean, Episcop de Maramureş. Misiunile au fost conduse de pr. drd. Coriolan C. Mureşan, Vicar judecătoresc al Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj şi asistent spiritual naţional al Asociaţiei Generale Românilor Uniţi, Greco-Catolici (AGRU).

La misiuni au participat şi credincioşi ai parohiilor greco-catolice învecinate: Şurdeşti, Dăneşti, Negreia şi Şişeşti. De asemenea, la celebrările euharistice au fost prezenţi diaconul Daniel Bud şi subdiaconul Daniel Pop. Într-una din zile, pr. Grigore Pop, paroh în Dăneşti, a dat o mână de ajutor prin ascultarea de spovezi ale credincioşilor doritori de împăcare cu Dumnezeu. Tema misiunilor poporale a fost: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu”. Plecând de la această temă, pr. Mureşan a adresat credincioşilor prezenţi îndemnul la reînnoire spirituală, atât de necesară pentru menţinerea vie a credinţei şi a unei vieţi creştineşti autentice, reamintindu-le paşii care duc cu certitudine la trăirea acestei vieţi: Spovada, Împărtăşania, rugăciunea.

Principalele teme ale meditaţiilor au fost: „Scopul vieţii omului”, „Preasfânta Fecioară Maria – model de trăire creştina şi de chemare la misiune creştină”, „Chemarea la convertirea interioară”, „Reconcilierea cu Dumnezeu şi cu aproapele”, „Sfintele Sacramente, în special Pocăinţa şi Euharistia”. Foarte mulţi credincioşi au participat la Sfintele Liturghii, la celelalte momente de rugăciune (Paraclis, Rozar, Vecernie, Binecuvântare Euharistică, Un Ceas cu Isus) şi s-au apropiat în număr mare de scaunul de Spovadă şi de Sfânta Împărtăşanie. La finalul Misiunilor, toţi credincioşii au primit binecuvântarea pr. Coriolan, iar Crucea Misiunilor Sacre a fost purtată în procesiune.

image

image