Întâlnire a Responsabililor cu Învăţământul

Eparhia de Oradea

În zilele de 25 şi 26 august, Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Oradea a fost gazda Întâlnirii Responsabililor cu Învăţământul din Eparhiile Bisericii Greco-Catolice. Conform informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Eparhiei de Oradea, Florin Jula, la întâlnire au participat reprezentanţi ai tuturor Eparhiilor (excepţie Eparhia de Canton, SUA).

În cadrul întâlnirii s-au făcut propuneri pentru Comisia de Învăţământ care urmează să fie aprobată de Sinod. S-a discutat despre manualele de religie greco-catolică, luându-se măsuri ca până la începutul anului şcolar 2007/2008 Biserica Greco-Catolică să beneficieze de toate manualele. S-a discutat şi despre programele şcolare, astfel încât în termenul cel mai scurt să fie trimise spre aprobare ministerului de resort.

S-a propus tipărirea unei broşuri care să cuprindă principalele acte normative din domeniul învăţământului, programa, planificările, proiecte de lecţie, precum şi unele date istorice despre învăţământul greco-catolic. Această broşură va ajuta la desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de predare a religiei în şcoli. De asemenea s-a stabilit ca olimpiada, faza pa Arhiepiscopie, să se desfăşoare în perioada 18-19 mai 2007, la Blaj. (Catholica)

ComentariiNu se pot exprima aici opinii.